Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 45
За місяць : 783
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Раритет
Раритет

imageРаритет (нім. Rarität – рідкість, від лат. raritas – розрідженість, рідкість) – предмет широкого вжитку, що фізично існує в дуже малій кількості примірників чи речей.

Цінність Р. визначається його винятковою рідкістю, давністю походження, історичними та художніми неповторними особливостями.

Раритетами, через незначну вцілілість із плином часу, можуть бути музейні експонати, архівні документи, рукописні книги, стародруки, деякі предмети колекціонування тощо. Належність до Р. визначають шляхом експертизи, зокрема книжкових пам’яток у бібліотеках, та атрибуції документів, що здійснюються найкваліфікованішими спеціалістами.

Р., що не має аналогів, єдиний, винятковий у своєму роді або вцілілий в одному примірнику, має назву унікум.

Р. здавна є предметами підвищеної уваги колекціонерів різних напрямів – нумізматів, філателістів, бібліофілів, філофоністів, фалеристів та інших збирачів, і вирізняються дуже високими цінами. З плином часу цінність Р. має стійку тенденцію до зростання.  

Книжковими Р. можуть бути не лише старовинні книжки, що збереглися в одиничних примірниках, а й такі, що належали видатним особам, з їхніми екслібрисами, суперекслібрисами, автографами, дарчими написами, маргіналіями; замасковані видання, твори друку, які пов’язані з визначними історичними подіями, тощо.

Раритетні видання у фондах бібліотек є їх особливою гордістю та зберігаються в умовах посиленого охоронного режиму. Як правило, такі бібліотечні примірники є предметом поглиблених книгознавчих, кодикологічних, палеографічних, філігранологічних досліджень та вносяться до спеціалізованих каталогів і реєстрів.

На відміну від антикваріату, до якого можна віднести будь-які однотипні старовинні речі, кількість яких загалом не обмежена, поняття «раритет» стосується лише дуже рідкісних предметів, але необов’язково старих. Р. можуть бути і сучасні предмети, відомі в надзвичайно обмеженій кількості (до трьох-п’яти примірників), наприклад, подарункові видання на рідкісному папері чи в особливому оформленні, виготовлені на спецзамовлення для вручення конкретним особам.

 

Джерела 

 

Поліграфія та видавнича справа : рос.-укр. тлумач. слов. / уклад.: Б. В. Дурняк [та ін.]. – Львів : Афіша, 2002. – Про раритети: с. 326.

Словник книгознавчих термінів / [уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук та ін.]. – Київ : Кни. палата, 2003. – 159 с. – Про раритети: с. 126.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко [та ін.]. – Львів : Світ, 2005– . Т. 2 : О–Я / за ред. С. В. Мочерного, 2006. – Про раритети: с. 210, 539.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учеб. для студентов вузов культуры / Н. Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Київ : Знання, 2008. – Про раритети: с. 356–358.

Сьоміна А. Букіністична й антикварна книга / А. Сьоміна // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 9. – С. 8–11.

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – Київ : Кондор, 2011. – Про раритети: с. 81, 343.

Нелипа Галина Павлівна
Статтю створено : 30.12.2020
Останній раз редаговано : 30.12.2020