Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Рабочий клуб (видання)
Рабочий клуб (видання)

image«Рабочий клуб» – ілюстрований щомісячник Головполітосвіти УСРР і культвідділу Всеукраїнської ради професійних спілок (ВУРПС), наступник журналу «Шлях до комунізму». Виходив у Харкові у 1925–1926 рр., у Державному видавництві України (ДВУ), переважно російською мовою, водночас вміщено  декілька статей українською мовою. Наклад 3 тис. пр.

Завдання, окреслені редакцією журналу – збирання та узагальнення досвіду роботи окремих клубів, надання практичної та методичної допомоги клубним працівникам. У рубриках «Методика клубной работы» та «На местах» друкувалась невелика кількість статей з бібліотечної тематики, здебільшого практичного спрямування, зокрема: «Рабочая библиотека и популяризация профсоюзов», «Внимание передвижной библиотечной работе», «Библиотека при рабочем клубе», «О подготовке библиотечных работников», «Пути организации читательского актива в библиотеке», «К вопросу изучения читательских типов» та ін. Це було пов’язано з тим, що представники Головполітосвіти УСРР вважали, що бібліотечна робота є невід’ємною складовою клубної діяльності. Ці публікації відіграли позитивну роль у формуванні і розгортанні роботи майбутніх профспілкових бібліотек.

Джерела

 

Рабочий клуб : орган Главполитпросвета УССР и культотдела ВУСПС. – Харьков : Гос. изд-во Украины, 1925–1926;

Одинока Л. П. Періодичні видання 20–30-х років як джерело вивчення історії бібліотечної справи в Україні / Л. П. Одинока // Державна бібліотека: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 1993. – С. 83–90;

Ковальчук Г. Д. Бібліотечні журнали Харківщини (20–30 роки ХХ ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні / Галина Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1 (7). – С. 54–56;

 

________________

 

Ковальчук Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини / Галина Дмитрівна Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка.

Ковальчук Галина Дмитрівна
Статтю створено : 05.10.2017
Останній раз редаговано : 21.06.2019