Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Пілецький Віктор Михайлович
Рубрики : Персоналії
Пілецький Віктор Михайлович

imageПілецький Віктор Михайлович [12.09.1921, м. Ленінград (нині – Санкт-Петербург) – 18.07.1987, м. Київ] – бібліотекознавець, педагог, кандидат педагогічних наук (1968), доцент (1969).

Після арешту батьків з 1937 р. працював електромонтером на заводі.

Учасник Другої світової війни, захищав Ленінград, воював на Західному, Центральному, Карельському фронтах. Був тяжко поранений. Нагороджений медалями «За оборону Заполяр’я» (1944) та «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945). Війну закінчив молодшим лейтенантом. Демобілізувавшись у 1946 р., переїхав до м. Фрунзе (нині – Бішкек), де працював у міській бібліотеці.

В 1947–1950 рр. заочно здобував вищу освіту в Московському бібліотечному інституті (нині – Московський державний інститут культури);  з 1953 р. працював за сумісництвом викладачем  консультаційного пункту цього ж інституту у Фрунзе.

З 1959 р. жив у м. Свердловську (нині – Єкатеринбург), де працював на посадах старшого методиста, заступника директора Свердловської обласної публічної бібліотеки ім. В. Г. Бєлінського (нині – Свердловська ОУНБ ім. В. Г. Бєлінського), одночасно викладав фахові дисципліни в консультаційному пункті Ленінградського державного бібліотечного інституту ім. Н. К. Крупської (нині – Санкт-Петербурзький державний інститут культури).

У 1960-х рр. співпрацював з творчою групою уральських соціологів під керівництвом відомого ленінградського вченого В. Ядова. Прикладні соціологічні дослідження уральців були спрямовані на вивчення  форм праці й побуту радянських робітників, впливу технічного прогресу на інтелектуальний та духовний розвиток молодої людини, її пізнавальні, загальнокультурні інтереси та запити, ціннісні орієнтації, професійні цілі тощо. Ця співпраця, захоплення соціологією визначили подальшу наукову діяльність В. Пілецького, який став одним із провідних фахівців у відродженні й подальшому розвитку традиції соціально-психологічного вивчення читача і бібліотекаря. Результати соціологічного дослідження стали підґрунтям його кандидатської дисертації «Читацькі  інтереси молодих робітників (за матеріалами Уралмашзаводу)», захищеної  1968-го р. в Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської.

Того ж року В. Пілецький переїхав в Україну на роботу до новоствореного Київського державного інституту культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) за запрошенням його ректора професора О. Сокальського, де незмінно працював на кафедрі бібліотекознавства (з вересня 1969 р. після обрання за конкурсом – доцент; у 1973–1975 рр. виконувач обов’язків завідувача кафедри, з травня 1976 р., після обрання за конкурсом, по лютий 1987 р. – завідувач кафедри).

До кола наукових інтересів В. Пілецького належали питання, що стосувались бібліотечного обслуговування та типології читачів, формування їхніх літературних інтересів, розвитку взаємовідносин «читач-бібліотекар», наукової організації праці у бібліотеці, бібліотечної професії та її престижу тощо. Зокрема, керівництво читанням він розглядав «як взаємний процес зв’язку бібліотекаря із читачем, а не однобічно спрямований від бібліотекаря на читача, як вважає більшість фахівців».  Висував конструктивні ідеї щодо організації професійної преси в Україні, більшість з яких були реалізовані через 10–15 років після його смерті.

У науковому доробку вченого понад 30 публікацій, серед яких проблемні статті з бібліотекознавства та педагогіки фахової освіти. Його основною науковою працею, фактично докторською дисертацією, стала робота «Заводська бібліотека в умовах науково-технічної революції» (1984), обсягом 308 с., депонована в Державній науково-технічній бібліотеці України.

В. Пілецький готував і викладав основні курси кафедри – «Вступ до фаху», «Робота з читачами», «Організація роботи бібліотеки». Редагував та видавав навчально-методичні матеріали з відповідних навчальних дисциплін. Брав активну участь у міжнародних, всесоюзних і республіканських науково-практичних конференціях. Керував аспірантами, науковими і дипломними роботами студентів. Серед його учнів, послідовників, аспірантів – відомі бібліотекознавці та педагоги, доктори наук І. Мейжис  та Т. Новальська, кандидати педагогічних наук Т. Монько, Г. Саприкін, О. Хропач.

На вшановування пам’яті В. Пілецького у 1996–1997 рр. українські бібліотекознавці організували наукові читання «Сучасні проблеми бібліотечної професії та професіології» (їх матеріали опубліковані у збірнику «Соціально-психологічні проблеми бібліотечної професіології, менеджменту та маркетингу послуг») та «Бібліотечна освіта і професія у демократичній Україні».

Твори

Как работать с литературно-художественными журналами. – Фрунзе : Гос. респ. б-ка им. Н. Г. Чернышевского, 1957. – 32 с.

Библиотека помогает шахтерам / В. Пілецький // Библиотекарь. – 1959. – № 4. – С. 44.

Книга лауреата Ленинской премии М. А. Шолохова «Поднятая целина». – Свердловск :  Гос. публ. б-ка им. В. Г. Белинского, 1960. – 24 с.

Твой друг – книга. – Свердловск, 1961. – 36 с.

Урал – трудовой. – Свердловск, 1962. – 23 с.

Книга, возродившая традицию / В. Пілецький // Библиотекарь. – 1967. – № 1. – С. 50–51.

Не слишком ли много эмоций? / В. Пілецький // Библиотекарь. – 1967. – № 9. – С. 52–53.

Библиотека и коллектив. Изучение интересов читателей на Уралмашзаводе // Библиотекарь. – 1968. – № 7. – С. 12–16.

Бібліотека і соціалістичний виробничий колектив (До питання про зв'язок бібліотекознавства та соціології) // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1972. – Вип. 12. – С. 16–26.

Социально-психологические аспекты научной организации труда и управления в библиотеках // НОТ в библиотечном деле / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1972. – С. 84–91.

Пропаганда естетичних знань / В. Пілецький // Соціалістична культура. – 1973. – № 7. – С. 32–33.

Об авторитете библиотекаря / В. Пілецький // Библиотекарь. – 1973. – № 4. – С. 46–49.

Дифференциация читателей: новый подход / В. Пілецький // Библиотекарь. – 1977. – № 1. – С. 70–72.

Престиж бібліотечного робітника як особи (Соціально-психологічне дослідження) / В. М. Пілецький, В. Л. Воїнова // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1977. – Вип. 17. – С. 47–55.

Заводская библиотека в условиях научно-технической революции. – Киев, 1984. – 308 с. / Рукопись сд. и зарег. 04.06.1984 г. в ГРНТБ УССР, № 973-УК-84-Деп.

Методические  указания  для  студентов III курса  стационара и IV курса заочного  отделения  по курсу  «Теория  и  методика  обслуживания  читателей» / М-во  культуры  УССР,  Киев.  гос.  ин-т  культуры им. А. Е. Корнейчука,  Каф.  библиотековедения;  [сост.: Пилецкий В. М.,  Семендяева Г. Н.]. –  Киев :  [б. и.],  1984. – 41 с.

В чем же суть перестройки высшего библиотечно-библиографического образования? /  В.  М.  Пилецкий  // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1987. – № 9. – С. 30–32.

Джерела

Соцiально-психологiчнi проблеми бiблiотечної професiологiї, менеджменту та маркетингу послуг : матерiали наук. читань пам’ятi Вiктора Михайловича Пiлецького / Мiжнародна Академiя iнформатизацiї, Київський державний інститут культури, кафедра бібліотекознавства. – Київ, 1996. – 41 с.

Чачко А. Віктор Михайлович Пілецький – бібліотекознавець, педагог, людина / А. Чачко // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 4. – С. 28–30; № 5. С. 29–30.

Чачко А. Віктор Михайлович Пілецький про значення бібліотечної преси  / А. Чачко // Бібліотечна планета. – 2000. – № 2. – С. 27-28.

Чачко А.С. Виктор Михайлович Пилецкий (1921 – 1987) / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 11.С. 55–63.

Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1968-2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібл. планета : наук.-вироб. журн. Київ, 2013. № 2. – 21–24.

Новальськa Тетяна Василівна
Статтю створено : 26.06.2017
Останній раз редаговано : 08.09.2021