Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення

Програмне забезпечення (ПЗ) - сукупність програмних засобів, призначена для керування автоматизованою системою, а також документація, необхідна для експлуатації цих засобів.

В бібліотеках України використовується різне програмне забезпечення: МАРК-SQL, ІРБІС, ALEPF, УФД/Бібліотека, UNILIB і т. ін.

Майже все ці програмні продукти складаються з однакових функціональних модулів:

«Комплектування», «Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», WEB - модуль, «Адміністратор».

ПЗ забезпечує життєдіяльність автоматизованої інформаційної бібліотечної системи, та призначена для автоматизації бібліотечних процесів: каталогізування документів; пошук документів в базах даних по будь-яких елементах записів; ведення обліку документів; здійснення електронної книговидачі і т. ін.

ПЗ повинно підтримувати ієрархічні класифікації і тезауруси, надавати можливість бібліотекам здійснювати обмін (експорт/ імпорт) бібліографічними записами, створювати електронні бібліотеки, забезпечувати захист бази даних від несанкціонованого доступу та в разі аварійної ситуації, відновлювати дані.

Програмне забезпечення для бібліотек розвивається, розробники випускають нові версії програм з додатковими можливостями, що відповідають сучасним вимогам.

 

Стаття в розробці

 

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.

Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 16.07.2014
Останній раз редаговано : 12.11.2019