Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року
Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року

Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року (Далі – Програма поповнення) – державна програма, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. № 900.

Програма поповнення визначала стратегію розв’язання проблем поповнення бібліотечних фондів.

Метою її було оновлення бібліотечних фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення їх до культурних цінностей.

Координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми поповнення, було покладено на Міністерство культури і мистецтв України. Постанова зобов’язувала розробити і затвердити регіональні програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року з урахуванням завдань Програми поповнення та бюджетного фінансування на їх виконання.

Серед заходів, передбачених Програмою поповнення, визначено теми досліджень, проведення яких було покладено на Національну парламентську бібліотеку України (Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 01.08.02 р. № 474).

Відповідно до Програми поповнення НПБУ були проведені загальнодержавні дослідження:

«Комплектування обов'язковими примірниками документів України (державний і місцевий), повнота їх надходження до бібліотек» (2003). Його результати засвідчили, що в більшості регіонів не повною мірою виконуються положення Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (1999) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (2002). Вони стали основою для визначення конкретних заходів щодо поліпшення комплектування бібліотек місцевим обов'язковим примірником документів та посилення контролю за його надходженням в обласні універсальні наукові бібліотеки (ОУНБ).

«Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію, пропозиції щодо її видання та перевидання» (2004). Дані одержані в результаті вивчення засвідчили, що попит користувачів на вітчизняну книжкову продукцію задовольняється не в повному обсязі. Серед причин відмов основними є відсутність книг у фонді бібліотек (63% опитаних) або недостатня кількість примірників (близько чверті респондентів). У черговий раз було підтверджено висновок, що в ОУНБ перше місце в незадоволеному попиті посідає галузева література, а у ЦМБ, ЦРБ та сільських бібліотеках – художня література.

Комплектування фондів бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права» (2005). Його матеріали засвідчили, що комплектування фондів бібліотек вітчизняними журналами з економіки та права є незадовільним. Причини цього: по-перше, постійне збільшення кількості нових видань; по-друге, відсутність належного фінансування передплати; по-третє, постійне зростання передплатної ціни видань. З часу затвердження у 2002 році Програми до 2005 року ціни на журнали зросли, від 1,5 до 5 разів.

Прийняття Програми поповнення зробило зазначений напрям роботи більш вагомим і піднесло його на державний рівень. У багатьох областях було прийнято регіональні програми поповнення бібліотечних фондів, через що відбулося хоч і незначне, але збільшення фінансових надходжень у районні і міські ЦБС.

 

Джерела

Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 900;

Мастіпан О. Обов’язковий примірник документів – важливий чинник фондоутворення бібліотек України / О. Мастіпан // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 30. – К., 2004.– 31 с.;

Богуш Т., Мастіпан О. Дослідження незадоволеного читацького попиту // Соціологічні дослідження в бібліотеках  / Т. Богуш, О. Мастіпан. – Вип. 31. – К., 2005. – С. 3–32;

Богуш Т. Матеріали анкетування читачів періодичних видань / Т. Богуш // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 32. – К., 2006. – С. 32–42;

Любаренко Л. Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права / Л. Любаренко  // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 32. – К., 2006. – С. 3–17;

Мастіпан О. Використання періодичних видань в бібліотеках України / О. Мастіпан // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 32. – К., 2006. – С. 18–31;

Савіна З. І. Діяльність НПБ України з реалізації державних програм / З. І. Савіна // Бібліотека і книга у контексті часу: до 140-річчя Нац. парлам. б-ки України: зб. наук. ст./ Нац. парлам. б-ки України; уклад. : С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна. – К., 2006.  – С. 215–221.

Савіна Зоя Іванівна
Статтю створено : 28.05.2015
Останній раз редаговано : 28.05.2015