Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Провідні діячі української книги (серія)
Провідні діячі української книги (серія)

image«Провідні діячі української книги» – серія біобібліографічних посібників, яку видає Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого з 1993 р. До 2002 р. виходила з назвою «Видатні діячі української книги». Серію започатковано за ініціативи бібліографознавця, професора Н. Королевич.

Концепція серії передбачає висвітлення життєвого шляху, діяльності, доробку діячів, які збагатили українську культуру і зробили вагомий внесок в теорію та практику бібліографії, бібліотекознавства, книгознавства, були організаторами бібліотечної, бібліографічної справи в Україні, викладачами відповідних дисциплін у закладах вищої освіти. Серед них: Ю. Меженко, М. Ясинський, В. Дорошенко, С. Маслов, Л. Биковський, Ф. Максименко, М. Плевако, І.Бойко, В. Бабич, М. Яшек, М. Слободяник, Н. Рева, Є. Бабич, Р. Жданова, Г. Швецова-Водка, А. Корнієнко, В. Патока, М. Геращенко, С. Сороковська, В. Загуменна.

Станом на кінець 2018 р. вийшло з друку 23 випуски серії. Поштовхом до її створення став бібліографічний покажчик, присвячений Ф. Сарані (1993; вийшов поза серією). У нумерації серії є пропуски – це праці, присвячені С. Сірополку та Д. Балиці, які планувалися, проте з різних причин не були підготовлені; покажчик про Н. Реву вийшов без номера, фактично це випуск 13-й. З 2002 р. започатковано публікацію покажчиків, присвячених сучасникам; відповідно, у назві серії відбулась коректива – слово «видатні» замінено на «провідні».

Структура випусків, здебільшого, усталена: біографічний нарис про становлення персоналії як діяча української книги; аналіз найвагоміших здобутків у галузі бібліографії, а також в суміжних ділянках книжкової чи бібліотечної справи та бібліографічна частина, в якій подано відомості про вибрані, найбільш вагомі друковані праці діяча та літературу про нього. Довідково-пошуковий апарат видань, як звичайно, містить передмову, іменний покажчик та зміст. Більш ширший перелік допоміжних покажчиків (тематичні; назв праць діяча; книг з автографами тощо) міститься у випусках, присвячених М. Геращенку, С. Сороковській, Р. Ждановій, В. Загуменній, В. Патоці та Г. Швецовій-Водці. Автори та упорядники випусків серії, – як працівники НБУ імені Ярослава Мудрого, так і представники інших установ і організацій, науковці, викладачі закладів вищої освіти, – у підготовці видань використовують, крім друкованої продукції також електронні ресурси, матеріали архівів, зокрема особистих, та музеїв. Матеріали серії у сукупності – це своєрідний колективний персоналістичний портрет бібліографознавства, бібліотекознавства, книгознавства України 20 – початку 21 ст., який поєднує історію та сучасність, теорію та практику. Видання серії є важливим джерелом формування біографічного ресурсу з історії бібліографії та бібліотечної справи в Україні під кутом висвітлення діяльності їх визначних представників. Видання серії адресовані фахівцям: бібліографам, бібліотечним працівникам, книгознавцям, науковцям у царині української книги, культурологам; студентам, широкому колу осіб, зацікавлених історією української культури та науки.

          

Перелік видань серії:

Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажч. / Держ. б-ка України, КДІК ; [уклад.: Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець ; відп. ред.: В. В. Патока, С. М. Остапенко]. – Київ, 1993. – 26 с. – [Позасерійне видання].

Королевич Н. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1993. – 60 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 1).

Королевич Н. Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич, М. В. Геращенко ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. Патока В. В.]. – Київ, 1995. – 32 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 2).

Королевич Н. Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. Патока В. В.]. – Київ, 1995. – 35 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 3).

Ковальчук Г. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред.: Патока В. В.]. – Київ, 1995. – 42 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 4).

Левко Устимович Биковський (1895–1992) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; [авт.-склад. Н. В. Казакова ; відп. ред.: О. К. Александрова, В. В. Патока]. – Київ, 1996. – 62 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 5).

Королевич Н. Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897–1983) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1996. – 47 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 6).

Буран В. Літературознавець і бібліограф Микола Плевако (1890–1941) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Василь Буран ; [наук. ред. Ф. П. Погребенник ; відп. ред. Патока В. В.]. – Київ, 1996. – 94 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 7).

Королевич Н. Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1997. – 28 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 8).

Добко Т. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. покажч. / НПБУ ; Т. В. Добко ; [авт. вступ. ст. В. І. Чепелєв ; відп. ред. А. П. Корнієнко]. – Київ, 1997. – 44 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 9).

Королевич Н. Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; Н. Ф. Королевич ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1997. – 28 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 10).

Рева Л. Ніна Максимівна Рева – бібліограф, бібліографознавець : біобібліогр. покажч. / НПБУ ; Л. Г. Рева ; [наук. ред. А. П. Корнієнко ; відп. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1999. – 23 с. – (Видатні діячі української книги; [вип. 13]).

Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / НПБУ ; [уклад.: Р. С. Жданова, О. Г. Кириленко ; авт. вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; наук. ред. В. В. Патока]. – Київ, 1999. – 41 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 14).

Євдокія Кононівна Бабич – бібліограф, бібліотекознавець : біобібліогр. покажч. / НПБУ ; [уклад. Л. Ю. Коцирій ; авт. вступ. ст. і наук. ред. В. В. Патока ; відп. за вип. В. О. Кононенко]. – Київ, 2002. – 23 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 15).

Рона Станіславівна Жданова : біобібліогр. нарис / НПБУ ; [уклад.-бібліограф та авт. нарису В. В. Патока ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ, 2002. – 41 c. – (Провідні діячі української книги ; вип. 16).

Галина Миколаївна Швецова-Водка : бібліогр. покажч. / НПБУ ; [уклад. В. І. Лутовинова ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ, 2004. – 58 с. : табл. – (Провідні діячі української книги ; вип. 17).

Анатолій Петрович Корнієнко : бібліогр. нарис / НПБУ ; [авт. вступ. ст. Л. І. Бейліс ; упоряд. С. С. Савченко ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ, 2005. – 22 с. – (Провідні діячі української книги ; вип. 18).

Рона Станіславівна Жданова : біобібліогр. нарис / НПБУ ; [уклад.-бібліограф та авт. нарису В. Патока ; наук. ред. В. Кононенко]. – 2-е вид., допов. – Київ, 2005. – 53 с. — (Провідні діячі української книги ; вип. 19);

Валентина Василівна Патока : біобібліогр. нарис / НПБУ ; [уклад.-бібліограф та авт. нарису Р. С. Жданова ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ, 2006. – 43 с. – (Провідні діячі української книги ; вип. 20).

Михайло Васильович Геращенко : біобібліогр. нарис / НПБУ ; [уклад.-бібліограф та авт. нарису І. Цибенко ; наук. ред. В. Патока]. – Київ, 2006. – 21 с. – (Провідні діячі української книги ; вип. 21).

Софія Володимирівна Сороковська (1918–2000) : біобібліогр. нарис / НПБУ ; [уклад. та авт. вступ. ст. Р. Жданова ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ, 2007. – 27 с. – (Провідні діячі української книги ; вип. 22).

Віра Вікторівна Загуменна: «Обираючи професію, ти обираєш свою долю» : біобібліогр. покажч. / НПБУ ; [уклад.: О. І. Кузьменко, О. М. Пашков, В. В. Пижевська]. – Київ, 2014. – 47 с. : портр. – (Провідні діячі української книги ; вип. 23).

Джерела

Королевич Н. Персоналії визначних українських бібліографів / Королевич Н., Патока В. // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. та повідомл. міжнар. наук. конф., 25–26 серп. 1995 р. – Львів, 1996. – С. 359–364. – Про серію див.: с. 363.

Ковальчук Г. Про серію брошур «Видатні діячі української книги» / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 29. – Про вип., присвячені Л. Биковському та Ф. Максименку.

Патока В. Видання Парламентської бібліотеки / Валентина Патока // Слово і час. – 1997. –№ 5/6. – С.  8–81. – Про серію див.: с. 81.

Патока В. Дослідження спадщини українських бібліографів: історія і сучасність / Валентина Патока // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 1. – С. 21–23. – Про серію див.: с. 22.

Ківшар Т. І. Бібліотекознавча біографістика як розділ галузевої біографістики // Наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 10–20. – Про серію див.: с. 13–14.

Кононенко В. Національна парламентська бібліотека України як центр професійної бібліографії // Бібл. планета. – 2011. – № 1. – С. 15–17. – Про серію див.: с. 17.

Кононенко В. Видатні діячі книги на сторінках бібліографічних видань (з досвіду НБУ імені Ярослава Мудрого) / В. Кононенко // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матер. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.(Ужгород, 15–16 листоп. 2022 р.) / редкол. : М. М. Медведь, В. В. Воробець, Л. О. Мельник та ін. ; ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2022. – С. 67–70.

Казакова Наталія Володимирівна
Статтю створено : 04.01.2019
Останній раз редаговано : 16.11.2023