Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Проблеми. Гіпотези. Відкриття (серія)
Проблеми. Гіпотези. Відкриття (серія)

image«Проблеми. Гіпотези. Відкриття» – серія рекомендаційних бібліографічних покажчиків з актуальних питань природничих наук, яку готувала і видавала у 1975–2014 рр. Одеська національна наукова бібліотека на власній поліграфічній базі.

Підготовку покажчиків серії, в якій загалом налічується 53 випуски, започаткував завідувач науково-бібліографічного відділу (НБВ) В. Конський. На знак пошани бібліографа колеги присвятили його пам’яті один із випусків «П. Г. В.» (покажчик «Гелиобиология», 1994). За концепцією серії «П. Г. В.» пріоритетна увага приділялась висвітленню найбільш важливих проблем фізики, хімії, астрономії та космогонії, біології, генетики, геології та мінералогії, психології, медицини, а також складним комплексним проблемам, що виникають на стику наук.

Упорядники покажчиків ставили за мету розкривати той чи інший напрям наукових пошуків таким чином, щоб користувач, ознайомившись із випуском «П. Г. В.», отримував усебічне уявлення про науку, у яких напрямах розвиваються дослідження. Саме тому покажчики серії супроводжуються науково обгрунтованими анотаціями, яким, водночас, притаманні емоційна забарвленість та особистісне ставлення упорядника до теми. Задля посилення емоційного сприйняття інформації до низки покажчиків уведено твори художньої літератури, зокрема наукової фантастики, поезії. Кожний випуск має довідково-пошуковий апарат, структура якого визначається змістом та цільовим призначенням видання.

Над виданнями серії загалом працювали 11 бібліографів НБВ – фахівців у галузях фізики, хімії, біології, ботаніки, математики та ін. Так, В. Конський, ботанік за фахом, підготував 6 покажчиків різної тематики: «Подорож у гідрокосмос» (про вивчення океанських глибин); «Пульсари» та «Квазари» – про нові астрономічні об’єкти; «Біоніка» є спробою дохідливо донести читачам відомості про нову науку, що вивчає застосування принципів дії живих систем і використання біологічних процесів для вирішення інженерних завдань; «Хімія живого» – про проблеми біохімії; «Солнце. Жизнь. Человек» ознайомлює з літературою про вплив Сонця і сонячної активності на атмосферу Землі, рослинність і тваринний світ, на здоров’я і працездатність людини. Біологи Л. Шекера та Т. Дунаєва упорядкували по 9 покажчиків серії кожна, Т. Олейникова – 7 покажчиків, Т. Тющенко – 3. І. Рікун (Штейн) (математик за фахом) є упорядником 9-ти покажчиків. Кілька покажчиків підготували інженери-технологи Н. Білявська, Л. Кольченко, Т. Коломієць, філолог О. Нуньєс, фізик Г. Спітковська.

До підготовки покажчиків як наукові керівники, редактори та рецензенти залучалися й висококваліфіковані фахівці, авторитетні вчені з різних установ, зокрема: д. біол. н. А. Шевальов, д. фіз.-мат. н. О. Григорьєв, к. філос. н. В. Дьяков, к. психол. н. А. Бефані, к. хім. н. С. Гава та ін. Така практика уможливила високий науковий рівень видань серії «П. Г. В.» і підтримання постійних і плідних зв’язків ОННБ з науковою елітою Одеси та України.

Якість видань серії забезпечували і співробітники редакційного відділу ОННБ – Г. Зленко (протягом 40 років завідував відділом), І. Шелестович і М. Десенко (провідні редактори).

Покажчики не мають серійного (однотипного) оформлення, до 26-го випуску були ненумерованими. Перші 14 випусків серії (1975–1979 рр.) видано українською мовою, у 1980–2000 рр. – російською мовою (крім одного українською), у 2001–2014 рр. – знову українською мовою (за винятком одного випуску російською). Перші випуски мали невеличкий обсяг (7–15 с.), згодом він поступово зростав і з 1992 р. становив в середньому 90–100 с. У перший рік було підготовлено 7 випусків, надалі щороку видавалося від 1-го до 4-х покажчиків. Починаючи з 1993 р. серія видавалася нерегулярно. Перші 39 випусків вийшли накладом 500 пр., окрім 15-го (250 пр.). «НЛО : за и против» (40-й вип.) мав наклад 900 пр., 41-й – 300 пр., 42-й – 200. Накладом 100 пр. вийшли випуски 43-49 та 51-53. Тираж 50-го випуску – 50 пр.

Різнобічні за тематикою і глобальні за охопленням розвитку природничих наук, покажчики серії «П. Г. В.» користувалися помітним читацьким попитом не лише в Україні, й за її межами, особливо російськомовні. Покажчик «Одиноки ли мы во Вселенной?», підготовлений Т. Коломієць, через великий попит витримав два видання. Серія «П. Г. В.» є цінним джерелом бібліографічної інформації рекомендаційного характеру для дослідників та фахівців у різних галузях природничих наук, а також для широкого кола зацікавлених осіб, у виборі молоддю майбутньої професії.

 

Перелік видань серії:

Подорож у гідрокосмос : що читати про підкорення морських глибин / склав В. М. Конський ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1975. – 8 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 1]);

Пульсари : що читати про нові астрономічні об'єкти / склав В. М. Конський ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1975. – 8 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 2]).

Квазари : що читати про нові астрономічні об'єкти / склав В. М. Конський ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1975. – 8 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 3]);

Біоніка : що читати про нову науку / склав В. М. Конський ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1975. – 15 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 4]).

Кібернетика : що читати про нову науку / склала Н. П. Білявська ; ред.: Г. Д. Зленко, В. М. Конський. – Одеса, 1975. – 15 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 5]);

Хімія живого : що читати про основні проблеми біохімії / склав В. М. Конський ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1975. – 8 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 6]).

Дельфіни : що читати про цікаву тварину ряду китоподібних / склала Л. І. Шекера ; бібліогр. ред. В. М. Конського ; ред.: Г. Д. Зленко, М. Ф. Чумаков. – Одеса, 1975. – 7 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 7]);

Таємниця кулястої блискавки : що читати про загадкове явище природи / склала Т. М. Дунаєва ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1976. – 8 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття; [вип. 8]);

У пошуках кварків : що читати про одну з проблем сучасної фізики / склала Г. Й. Спітковська ; бібліогр. ред. В. М. Конського ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1976. – 9 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 9]);

Етологія : що читати про молоду науку / склала Л. І. Шекера ; бібліогр. ред. В. М. Конського ; ред. М. Ф. Чумаков. – Одеса, 1976. – 23 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 10]);

Закони спадковості : що читати про генетику / склала Т. М. Дунаєва ; бібліогр. ред. В. М. Конського ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1977. – 24 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 11]);

Нейтрино : що читати про стабільну електрично нейтральну частинку / склала Г. Й. Спітковська ; бібліогр. ред. В. М. Конського ; ред. М. Ф. Чумаков. – Одеса, 1978. – 11 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 12]);

На вертикалях періодичної системи елементів : що читати про періодичну систему елементів та їхні хімічні властивості / упоряд. Т. І. Олейникова ; бібліогр. ред. В. М. Конського ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1979. – 15 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 13]);

Великі молекули : що читати про хімію полімерів / упоряд. Т. І. Олейникова ; ред. Г. Д. Зленко. – Одеса, 1979. – 16 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; [вип. 14]);

Солнце. Жизнь. Человек : что читать о влиянии Солнца и солнечной активности на жизнь на Земле / сост. В. Н. Конский ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1980. – 11 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 15]);

Клетка и жизнь : что читать о цитологии – науке о клетке / сост. Т. И. Олейникова ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1981. – 11 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 16]);

Земля раскрывает свои тайны : что читать о геотектонике – разделе геологии, изучающем структуру, движение, деформацию и развитие верхних твердых оболочек Земли / сост. Т. Н. Дунаева ; науч. ред. В. Н. Кадурин ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1981. – 17 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 17]);

Одиноки ли мы во Вселенной? / сост. Т. Г. Коломиец ; науч. ред.: Е. Н. Крамер, И. С. Шестака, В. А. Дьяков ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1982. – 43 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 18]);

Погода по заказу : (метеорология – народному хозяйству) / сост. Т. Н. Дунаева ; науч. ред. Ж. В. Волошина ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1983. – 39 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 19]);

Морю быть чистым / сост. Т. Н. Дунаева ; науч. ред. В. Н. Кадурин ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1983. – 23 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 20]);

Биополе живых организмов / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред. А. Е. Шевалев ; [ред. И. С. Шелестович]. – Одесса, 1983 – 31 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 21]);

Одиноки ли мы во Вселенной? / сост. Т. Г. Коломиец ; науч. ред.: Е. Н. Крамер, И. С. Шестака, В. А. Дьяков ; ред. И. С. Шелестович. – 2-е изд., стереотип. – Одесса, 1983. – 43 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 22]);

Энергия океана – океан энергии / сост. И. Э. Штейн ; науч. ред. В. С. Киров ; [ред. И. С. Шелестович]. – Одесса, 1984. – 16 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 23]);

Генная инженерия / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред.: Г. И. Белова, Н. Г. Гандирук ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1985. – 12 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 24]);

Химия – союзник медицины / сост. Т. И. Олейникова ; науч. ред. С. А. Гава ; [ред. М. Л. Десенко]. – Одесса, 1985. – 24 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; [вып. 25]);

Солнечная система : знакомая и незнакомая / сост. И. Э. Штейн ; науч. ред.: Е. Н. Крамер, В. А. Дьяков ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1985. – 75 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 26);

Удивительный мир камня : (минералы и использование их в народном хозяйстве) / сост. Т. Н. Дунаева ; науч. ред. В. Н. Кадурин ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1985. – 32 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 27);

Жидкие кристаллы / сост. Т. И. Олейникова ; науч. ред. В. Г. Заремба ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1986. – 15 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 28);

Бактерии – роботы будущего / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред.: В. А. Иваница, Н. Г. Юргелайтис ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1986. – 19 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 29);

Загадка шаровой молнии : рек, указ. лит. за 1979–1985 гг. / сост. Т. Н. Дунаева ; науч. ред. Н. В. Емшанова ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1986. – 15 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 30);

Лекарства из моря / сост. Т. И. Олейникова ; науч. ред. А. Е. Шевалев ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1986. – 15 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 31);

Биотехнология : достижения и перспективы / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред. Н. Г. Гандирук ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1987. – 24 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 32);

Время в неживой и живой природе / сост. И. Э. Штейн ; науч. ред.: В. А. Дьяков, И. Н. Ковшун ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1987. – 67 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 33);

На перекрестках химии / сост. Т. И. Олейникова ; науч. ред. С. А. Гава ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1987. – 32 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 34);

Эхо подземных бурь : (землетрясения и их предсказания) / сост. Т. Н. Дунаева ; науч. ред. В. Н. Кадурин ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1988. – 23 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 35);

Циклы и ритмы жизни / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред. А. Е. Шевалев ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1988. – 24 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 36);

Синтетическое топливо – топливо будущего / сост. Л. И. Шекера ; науч. ред. М. В. Уминский ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1989. – 23 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 37);

В глубины микромира / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. Н. П. Маломуж ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1990. – 60 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 38);

Радиоактивность и жизнь / сост.: Л. И. Шекера, О. А. Лоскутова ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1990. – 37 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 39);

НЛО : за и против / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. И. Н. Ковшун ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1991. – 30 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 40);

Шаровая молния : библиогр. указ. лит. за 1972–1992 гг. / сост.: А. И. Григорьев, Т. Н. Дунаева ; отв. ред. А. И. Григорьев ; рец. А. Н. Герега ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1992. – 96 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 41);

Життя після смерті / упоряд. Л. О. Кольченко ; наук. ред. В. А. Дьяков ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1994. – 115 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 42);

Время в неживой и живой природе. Вып. 2 / сост. И. Э. Рикун (Штейн) ; науч. ред. В. А. Дьяков ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 1996. – 88 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 43)

Я и другие Я : (психология личности и общения) / сост. Л. А. Кольченко ; науч. ред. А. А. Бефани ; ред.: М. Л. Десенко, И. С. Шелестович. – Одесса, 2000. – 121 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 44);

Еліксири життя : біологічно активні речовини / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. В. М. Кашуба ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2001. – 84 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 45);

Космічна одіссея до Марса / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. М. І. Рябов ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2002. – 84 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 46);

Життя без ліків / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. консультант О. В. Порошин ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2002. – 100 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 47);

Генетика : від законів Менделя до клонування людини / упоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. Н. Г. Гандірук ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2005. – 108 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 48);

Время в неживой и живой природе. Вып. 3 / сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. В. А. Дьяков ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2005. – 84 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 49); 

Наука про сон і сновидіння / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. консультант Б. Г. Херсонський ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2006. – 64 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 50);

Твої можливості, людино! / упоряд. Т. В. Тющенко ; рецензент М. П. Гусакова ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2007. – 79 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 51); 

Глобальные изменения климата Земли : факторы, факты и прогнозы / авт.-сост. И. Э. Рикун ; науч. ред. В. А. Дьяков ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2009. – 131 с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия ; вып. 52);

Наші особливі діти : навчання та виховання дітей з вадами здоров’я : педагогічний і психологічний аспекти / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. керівник Б. Г. Шеремет ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2014. – 137 с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття ; вип. 53);

 

Джерела

 

Голубовский Е. «Проблемы. Гипотезы. Открытия» // Веч. Одесса. – 1983. – 5 окт. – Без підп.;

Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біобібліогр. довід. / упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – Одеса, 2002. – 254 с.;

Бур’ян Л. М. Внесок ОДНБ у створення бібліографічної бази України / Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол. : О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса, 2004. – Вип. 3. – С. 52–63;

Зленко Г. Д. Провідники в книжковому морі // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 11. – С. 19–21.

 

________________

Проблеми. Гіпотези. Відкриття

https://www.slideshare.net/ONRL_M_Gorky/ss-54249754

Іванченко Анна Володимирівна
Бур'ян Лариса Миколаївна
Статтю створено : 07.11.2019
Останній раз редаговано : 07.11.2019