Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Правила користування бібліотекою
Правила користування бібліотекою

«Правила користування бібліотекою» – документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, визначає основні засади обслуговування користувачів, їхні права та обов’язки, а також умови доступу до фондів бібліотеки, перелік безоплатних та платних послуг, що надаються книгозбірнею.

Історично у всьому світі умови користування бібліотеками регламентувалися у різних формах з давніх часів; у документній формі вони усталилися у 18–19 ст.

Кожна бібліотека відповідно до чинного законодавства, Типових правил користування бібліотеками в Україні (затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері культури, поширюються на бібліотеки державної та комунальної форм власності) та з урахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених статутними документами, розробляє власні «П. к. б.», які затверджуються керівником бібліотеки або керівником установи (для бібліотек, що мають статус структурних підрозділів). У великих наукових бібліотеках, крім загальних «П. к. б.», розробляються також правила користування окремими структурними підрозділами (спеціалізованими відділами, секторами, читальними залами і т. ін.).

Провідні бібліотеки – галузеві науково-методичні центри можуть розробляти типові «П. к. б.» підпорядкованої бібліотечної мережі, які слугують модельним документом для підготовки аналогічних правил на місцях, з урахуванням особливостей діяльності конкретної бібліотеки.

«П. к. б.» розміщують у місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки. Ознайомлення користувачів з «П. к. б.» є обов’язковою процедурою під час запису їх до бібліотеки, що засвідчується відповідним підписом у формулярі користувача.

Джерела

Типові правила користування бібліотеками в Україні;

Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу (в якості моделі для розроблення аналогічних правил на місцях) // Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2002. – (Шкільний світ ; № 42/43 (170/171), листопад).– С. 2526. 

Романенко Олена Вячеславівна
Статтю створено : 19.01.2018
Останній раз редаговано : 19.01.2018