Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Пошук документів
Пошук документів

Пошук документів – сукупність дій, методів та процедур за певним алгоритмом, спрямованих на відшукування у фонді чи базах даних (пошуковому масиві) первинних або вторинних документів, що відповідають інформаційному запиту користувача. Поряд з  адресним, семантичним, фактографічним пошуками П. д. є одним із видів інформаційного пошуку.

П. д. поділяється на бібліотечний, якщо він здійснюється серед первинних документів, та на бібліографічний, якщо відомості про відшукані документи подаються у вигляді списку бібліографічних записів.

В залежності від ступеня використання технічних засобів розрізняють ручний і комп’ютерний (автоматизований) П. д.

 

Джерела

 

Алешин Л. И. Поиск документов: анализ и новые возможности / Алешин Л. И. // Библиография. – 2002. – № 4. – С. 14–23;

Сукиасян Э. Р. Интеллектуальный информационный поиск / Сукиасян Э. Р. // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 9. – C. 71–78;

Ракитская Л. М. Лекция-тренинг – эффективная форма обучения пользователей поиску документов в справочно-правовых системах. (Опыт Центра правовой информации РГБ) / Ракитская Л. М. // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 12. – C. 5–12;

Швецова-Водка Г. Пошук інформації в електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Галина Швецова-Водка // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 106–112;

Рудь І. М. Проблема оптимізації інформаційно-аналітичної та пошукової діяльності в умовах сучасних інформаційних процесів / І. М. Рудь // Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства ; [уклад.: Бачинська Н. А. та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – С. 69–72.

Юр'єва Олена Леонідівна
Статтю створено : 11.09.2018
Останній раз редаговано : 11.09.2018