Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Подарункове видання
Подарункове видання

Подарункове видання – вишукано оформлене, високохудожнє коштовне видання, видрукуване на якісному папері, розраховане на осіб з естетичним смаком, бібліофілів; книжкова продукція, призначена для презентаційних цілей, дарування.

Різновидом П. в. є кіпсек (англ. keepsake, от keep –  містити, і sake –  річ) – особливо вартісне видання в розкішному оформленні, книга-коштовність.

Крім терміну «подарункове видання» як елементи книжкового маркетингу та реклами використовують також терміни «елітарна книга», «ексклюзивна книга», «видання преміум-класу», «VIP-книга» та ін. Такі книги створюються переважно в одному примірнику (на замовлення, що переводить їх у статус раритетів), або в лімітованій серії (до 50 пр.).

Близькими за значенням є терміни сувенірне видання, художній альбом – видання на згадку про творчість митця, відвідини місцевості, пам’ятки, музею тощо, оформлене відповідним чином, з великою кількістю ілюстрацій. Більшість П. в. мають великий (альбомний) формат і палітурку поліпшеної якості. 

Традиції виготовлення П. в. були поширені у багатьох державах ще за давніх часів, як демонстрування особливої уваги до певних впливових осіб. В Україні такі традиції сягають ще часів Київської Русі, коли П. в. мали назву «підносні книжки», оскільки підносилися за особливим урочистим церемоніалом як цінні подарунки великим князям, монархам, церковним ієрархам, іншим вельможним особам. Ці книги вирізнялися розкішним оформленням, якісною оправою, кольоровими  заставками, ілюстраціями тощо і мали дуже високу вартість. У 18–19 ст., зі значним поширенням книгодрукування і масових накладів,  практика виготовлення П. в. дещо змінилася: із загального накладу виділялися одиничні, здебільшого нумеровані вручну, примірники, що вирізнялися коштовною оправою, високоякісним папером, ілюстраціями-вклейками, особливими вкладками із зазначенням дати, присвятою тощо.

Початок виготовлення П. в. в Україні у порівняно значних масштабах припадає на 19 ст. Це стало можливим завдяки поліпшенню технічної бази друкарень, появі нових технологій. Також виготовленню П. в. сприяв  попит, що виник на високохудожні видання: серед заможних верств особливо оформлена книга стала сприйматися не тільки як джерело отримання інформації, а й як цінний дарунок, предмет престижу,  що може прикрасити колекції та особисті бібліотеки, підкреслити статусність її власника. Помітний вплив на продукування П. в. справив і бібліофільський рух, частково орієнтований на нумеровані книжки, тобто з незначним накладом.

Широко відомими в Україні та поза її межами були П. в., які випускалися в київських друкарнях Кульженків, устаткованих найкращим на той час поліграфічним обладнанням, у т. ч. імпортним, що давало змогу друкувати найскладніші видання, з кольоровими фотоілюстраціями. Друкар, видавець, талановитий підприємець Стефан Кульженко (1836–1906) і його син Василь (1865–1934), видавець, професор естетики, історії і техніки книгодрукування Київського художнього інституту, зробили великий внесок у розвиток української книжкової культури і популяризацію творчості кращих вітчизняних письменників. У їхніх друкарнях випущено такі шедеври П. в., як «Собор Святого и Равноапостольного князя Владимира в Киеве» І. Александровського (1898), який містить 42 великі фототипії та 105 фотоцинкографій; «Киев теперь и прежде» М. Захарченка (1888), що продавалось у трьох варіантах: розкішному – ціною 10 руб., в англійській оправі – 6 руб., елементарному – 5 руб.(книжка перевидається дотепер); «История искусств» С. Байє (1902) із 350 ілюстраціями та 30 фототипічними таблицями; «Древности Приднепровья» Богдана і Варвари Ханенків (у 6 вип., 1899–1907). У друкарнях Кульженків було видано такі популярні свого часу П. в., як альбоми краєвидів Києва, Одеси, Житомира, Парижа, «Альбом художника Саврасова», «Альбом Киевской сельськохозяйственной и промышленной выставки 1896 года», «Иллюстрированный сборник Киевского литературно-артистического общества» та ін.

У радянські часи П. в. в Україні видавалося загалом небагато, переважно в республіканських видавництвах і на закордонній поліграфічній базі – «Дніпро», «Мистецтво», «Наукова думка», «Реклама» та ін.

Численні сучасні українські видавництва, що застосовують новітнє поліграфічне обладнання та інформаційні технології, мають великий репертуар розкішно оформлених, багатоілюстрованих великоформатних П. в. у гнучкому ціновому діапазоні. Популярним для сучасних П. в. є ретростиль, імітація оформлення видань під старовину.

Існує низка характерних ознак та особливостей оздоблювання П. в., серед яких:

 • застосування спеціального вартісного паперу, наприклад, верже, мармурового,  рисового;
 • використання лише високоякісних натуральних і штучних палітурних матеріалів, приміром парчі, шовку, оксамиту, інших натуральних тканин, шкіри тощо;
 • наявність  шкіряного футляра (часто виготовленого вручну) або із матеріалу, що імітує високоякісну шкіру;
 • використання для прикраси оправи і корінця  коштовного каміння і сусального золота;
 • тиснення на корінці та палітурній кришці різними видами фольги;
 • наявність тканих капталу, лясе (закладинка) з використанням золотої нитки;
 • оздоблення шкіряної оправи металевими куточками, вставками і застібками, кабошонами, мініатюрними замками;
 •  застосування в якості ілюстрацій гравюрних вставок, офортів;
 • наявність трибічного фарбованого обрізу (інколи його розписують вручну);
 • високохудожнє оздоблювання форзаців;
 • використання суперобкладинок, менш вартісного паперу, простіших палітурок для демократичніших за ціною П. в.

Кожне П. в. може мати ту чи іншу або кілька із перелічених ознак. Формат для таких видань не є визначальною особливістю.

Характерним для П. в. є також порівняно малі наклади та ціни, на порядок вищі від цін на звичайні видання.

За винятком великих бібліотек, які отримують П. в. згідно із Законом України «Про обов'язковий примірник документів», комплектування більшості бібліотек такими виданнями не є типовим. До їх фондів вони потрапляють здебільшого як дарунки.

У великих бібліотеках П. в. зберігаються у спеціалізованих структурних підрозділах – відділах рідкісних і цінних видань або стародруків і рідкісних видань – і періодично експонуються на книжкових виставках.

 

Зразки та особливості сучасних П. в., видрукованих в Україні:

 

 

image
Шевченко Т. Кобзар (Київ : Школа, 2018)

 

Максимально повне зібрання  літературної спадщини Т. Шевченка, яке містить унікальні прижиттєві документи, автографи віршів, листи, світлини та автопортрети.

Книжку надруковано на високоякісному шведському тонованому офсеті, який спеціально було розроблено для книжкових видань преміум-класу. Обкладинку виготовлено з елітного палітурного італійського матеріалу. Тиснення обкладинки й бронзове фарбування обрізу виконано ручним способом. Дизайн палітурки стилізовано під оформлення дорадянських видань «Кобзаря», а елементи орнаменту відтворюють декор оригінальних фоліантів 19 ст.

 

 

 

image
Факсимільне відтворення рукописної пам’ятки «Пересопницьке Євангеліє» (Київ : АДЕФ-Україна, 2008)

image
Факсимільне відтворення рукописної пам’ятки «Пересопницьке Євангеліє» (Київ : АДЕФ-Україна, 2008)

 

 

 

У цьому виданні використано папір, що за якістю й тактильними властивостями повністю відповідає пергаменту. Кожен аркуш надруковано повнокольоровим друком. Обкладинку виготовлено в тисненому шкіряному окладі, оздобленому металевими медальйонами.

Джерела

Функе Ф. Книговедение: исторический обзор книжного дела : пер. с нем. Боссарта Б. П. / Фриц Функе ; под ред. со вступ. ст. и доп. Немировского Е. Л. – Москва : Высшая шк., 1982. – 296 с. : ил.

Гамоля Н. «Друкарська» слава Стефана Кульженка / Н. Гамоля // Галицькі контракти. – 2003. – № 12 (берез.).

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. –2-е изд., испр. и доп. –  Москва : ОЛМА-Пресс, 2003. – 560 с.

Словник книгознавчих термінів : понад 1400 термінів / уклад. В. Я. Буран [та ін.] ; наук. ред. Н. О. Петрова [та ін.]. – Київ : Кн. палата України, 2003. – 159 с.

Овчінніков В. Історія книги: Еволюція книжкової структури / Володимир Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 419 с. : іл.

Сандул В. Некоронований цар друкарської справи [С. Кульженко] / В. Сандул // Персонал плюс. – 2006. – № 24 (72). – 22 черв.

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи /  [уклад.: П. О. Киричок та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричка. – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – 896 с.

Ковальчук Г. Рукописні книги та стародруки : навч. посіб. / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. –  Київ : НБУВ, 2011. – 100 с. : іл.

 

 

______________

 


Тарас Шевченко. Кобзар. Найповніша збірка. Унікальне, колекційне видання преміум-класу

Подарочное издание и подарочные книги

VIP КНИГА. Эксклюзивные подарки

Мастерство художественного переплёта

Ексклюзивні книги в шкіряній палітурці

Перепелицина Галина Миколаївна
Статтю створено : 20.08.2020
Останній раз редаговано : 21.08.2020