Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 0
За місяць : 125
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Погребенник Федір Петрович
Рубрики : Персоналії
Погребенник Федір Петрович

imageПогребе́нник Федір Петрович [псевд.: Бистренко Ф., Зозуля П., Петришин Ф., Рожнівський Ф., Студієць, Федорчук Петро; 23.06.1929, с. Рожнів ґміни Рожнюв Косівського пов. Станиславівського воєводства Польської Республіки, нині Косівського р-ну Івано-Франківської обл. – 10.01.2000, м. Київ] – учений-енциклопедист, літературознавець, культуролог, книгознавець, бібліограф, колекціонер-бібліофіл. Доктор філологічних наук (1980), професор (1993). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Лауреат Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1988). Член Національної спілки письменників України (1993).

Походив із багатодітної селянської сім’ї хліборобів. Початкову освіту здобув у семирічній школі в с. Рожнів, навчання продовжив у школах міст Кути та Косів (1944–1948). Був здібним учнем, виявив хист співака, танцюриста, грав у драматичному гуртку, завдяки неафішованим зв’язкам зі членами ОУН та «Просвіти» пізнавав несфальшовану історію і літературу України. Знайомство в Кутах із колишнім професором гімназії та колекціонером М. Керницьким поклало початок довголітньому колекціонуванню Ф. Погребенником старих українських книжок, у т. ч. заборонених радянською цензурою, а спілкування в Косові з учасниками національно-визвольних змагань – хорунжим Української Галицької армії, педагогом М. Базником (майбутнім тестем) та письменником М. Капієм, сприяло формуванню національної свідомості юнака. Мала батьківщина на перетині трьох субетнографічних земель – Гуцульщини, Покуття та Буковини, відома як центр самобутнього мистецтва і літератури, на довгі роки стала для Ф. Погребенника джерелом пізнання національного духу та творчого натхнення.

Навчався на філологічному факультеті Чернівецького державного університету (1948–1953; нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), пізніше – в аспірантурі на кафедрі української  літератури, яку закінчив у 1956 р. Одночасно в ці роки працював у Літературно-меморіальному музеї Юрія Федьковича, в обласній газеті «Радянська Буковина», відповідальним секретарем університетської багатотиражки. Деякий час працював заступником директора з наукової роботи Чернівецького краєзнавчого музею. У Чернівцях тісно спілкувався з буковинськими діячами культури, учасниками національно-визвольного руху І. Карбулицьким, М. Наступняком, К. Ластівкою, Д. Онищуком та  ін., які пройшли сувору школу політичного життя під декількома режимами – австрійським, румунським, радянським.

На той час у Ф. Погребенника склалася значна за обсягом нелегальна бібліотека заборонених владою українськомовних видань (частина з них перейшла від М. Базника), яку до 1990-х рр. мусив приховувати від стороннього ока. Трагедія молодого вченого полягала в тому, що набуті знання він тривалий час не мав можливості використовувати у своїй науковій діяльності.

Із 1958 р. і до кінця життя Ф. Погребенник працював в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на різних посадах – від молодшого до провідного наукового співробітника; у 1984–1987 рр. був завідувачем відділу Української літературної енциклопедії (УЛЕ). Наукові інтереси вченого зосереджувалася головно на дослідженні національного історико-літературного процесу і текстологічно-видавничій роботі з підготовки до друку зібрань творів класиків української літератури.

У 1960 р. захистив кандидатську дисертацію «Про життя і творчість Осипа Маковея», у 1980-му – докторську дисертацію «Творчість В. Стефаника у зв’язках української літератури з іншими слов’янськими літературами».

У науковому доробку вченого, за відомостями, зафіксованими у біобібліографічному покажчику «Федір Погребенник» (1999), – майже 1 300 публікацій, у т. ч. за кордоном – у Польщі, Франції, Румунії, Великій Британії та ін. Дослідник збагатив вітчизняне літературознавство критичними нарисами і монографіями про Т. Шевченка, І. Котляревського, Ю. Федьковича, І. Франка, В. Стефаника, Г. Хоткевича, О. Кобилянську, М. Коцюбинського, Л. Мартовича, О. Маковея та ін.

З проголошенням незалежності України досліджував і публікував наукові розвідки про письменників, чия творчість тривалий час була під забороною: Б. Лепкого, П. Богацького, В. Короліва-Старого, Міру Гармаш, М. Матієва-Мельника, І. Боднарчука, Яра Славутича, Г. Журбу та ін.

Ф. Погребеннику належать кілька сотень статей в Українській радянській енциклопедії, Українському радянському енциклопедичному словнику, Шевченківському словнику, УЛЕ, Краткой литературной энциклопедии, Австрійському біографічному словнику, численні примітки й коментарі до видань, рецензії тощо.

Захоплення Ф. Погребенника бібліографією розпочалося в аспірантські роки. В основі багатьох літературознавчих праць науковця – ґрунтовні бібліографічні розвідки, які збагатили бібліографію українського літературознавства та перекладознавства. Як науковий редактор він брав участь у впорядкуванні низки бібліографічних покажчиків – «Василь Стефаник. Покажчик літератури за 1961–1981 рр.» (1985), «Михайло Павлик» (1986), «Михайло Коцюбинський. 1964–1988» (1989), «Яків Струхманчук. 1884–1937» (1993), «Літературознавець і бібліограф Микола Плевако» (1996), «Зарубіжне франкознавство» (1997); був автором вступної статті до покажчика «Ростислав Пилипчук» (1996).

Упродовж 1950–1990-х рр., ретельно поповнюючи бібліографічну базу своїх досліджень і праць та прагнучи зробити її набутком національної історико-літературної науки, Ф. Погребенник започаткував і частково реалізував видавничі бібліографічні проєкти, зокрема, під час роботи, за сумісництвом, на посаді головного бібліографа науково-бібліографічного відділу Національної парламентської бібліотеки України (1993–2000; НПБУ; нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Був упорядником п’яти випусків довідника «Українські письменники: матеріали до біобібліографічного словника» (1995–1998). Матеріали цих випусків згодом було доопрацьовано, доповнено та видано у двох частинах посібника «Українські письменники діаспори: матеріали до біобібліографічного словника» (2006, 2007), в якому вміщено вступну статтю та біографічні довідкові статті, написані Ф. Погребенником. До цих випусків увійшли відомості про 120-х персоналій.

За ініціативою та під керівництвом Ф. Погребенника працівники науково-бібліографічного відділу НПБУ здійснили також укладання фундаментальних анотованих покажчиків змісту журналів «Визвольний шлях» (рукопис, 1999; опублікований у 2022 р.), «Листи до Приятелів» (2002).

Виступи Ф. Погребенника з питань бібліографії на конференціях та на сторінках фахової преси стосувались історії та теорії бібліографування літературознавчих матеріалів, а його письмові й усні рецензії на бібліографічні покажчики та рукописи містили цінні поради та зауваження. Багато уваги він приділяв консультуванню бібліографів з питань, що стосувалися вітчизняного і зарубіжного літературного процесу, історичного краєзнавства, персоналій вітчизняних діячів культури, науки, історії України тощо.

Активна громадська позиція вченого знаходила прояв у багатьох напрямах діяльності. Від 1992 р. упродовж семи років на базі Київського будинку вчителя у співпраці з Центральною освітянською бібліотекою (нині – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського) Ф. Погребенник проводив літературно-музичні вечори «Визначні жінки України», виступаючи з художньо-емоційною науково обґрунтованою оцінкою кожної постаті. Великий розголос і підтримку слухачів набула його програма «Шануймося, друзі» – щотижневий цикл радіопередач про історію народних пісень, який транслювався по першому каналу Українського радіо протягом двох років.

Різнобічна діяльність дослідника у 1990-і роки охоплювала і популяризацію здобутків української діаспори, як персоналій – учених, письменників, громадських діячів, так і наукових та освітніх інституцій, зокрема, шляхом влаштування за участю Ф. Погребенника лекцій, зустрічей з гостями із США та Канади в українських бібліотеках, університетах, інших установах.

Серед захоплень науковця – пристрасна любов до пісні та дослідження її історії і літературного походження. Його видання «Наша дума, наша пісня: нариси-дослідження» (1991) та «Українські пісні-гімни» (1992) стали бібліографічною рідкістю.

Ф. Погребенник відомий і як багатолітній колекціонер україніки – книжок, періодики, іконографічних матеріалів, пісенників, рукописів художніх творів письменників. Видання з його колекції в 1990-х роках частково було оприлюднено в каталогах виставок, що експонували в музеях і бібліотеках в Івано-Франківську, Луцьку, Львові, Тернополі, неодноразово в Києві, та у численних публікаціях у часописах. Особливості змісту та мистецьке оформлення рідкісних збірників та періодичних видань майже за 100 років висвітлено у праці «Український раритет» (2011), яку завершив і видав син ученого – Володимир Погребенник, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Активна наукова, культурницька, громадська діяльність Ф. Погребенника відзначена Державною премією УРСР імені Т. Г. Шевченка (1988; разом з іншими працівниками Інституту літератури, за роботу з видання зібрання творів І. Франка у 50 томах);  Всеукраїнською літературно-мистецькою та громадсько-політичною премією імені Братів Богдана та Левка Лепких (1995) – за літературно-критичні нариси, сценарії фільмів про братів Лепких і наукову розвідку «Богдан Лепкий – український письменник з Поділля»; обласною літературною премією  імені Дмитра Загула (1998) – за внесок у дослідження літературного процесу на Буковині; почесним знаком Українського фонду культури «За подвижництво в культурі» (1995) та іншими нагородами.

До 70-річчя вченого в НПБУ В. Полєк та В. Патока уклали присвячений йому біобібліографічний покажчик (1999). У 2010 р. у НПБУ відбулися Бібліографічні читання пам’яті Федора Погребенника, в яких узяли участь академік М. Жулинський, В. Погребенник, В. Кононенко, О. Попович, П. Рогова, В. Патока, В. Березкіна та ін. У 2019 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка було проведено науковий семінар «У полі літературознавства “ставав на кожну ниву”: до 90-річчя від дня народження Ф. П. Погребенника» за участю М. Сулими, М. Бондаря та ін.

У 2003 р. ім’я Федора Погребенника присвоєно Рожнівському навчально-виховному комплексу «Гуцульщина» НаУКМА.

Проф. В. Погребенник у 2001 р. подарував Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого частину приватної колекції батька, яка вміщує майже 1 000 назв. Цим виданням присвоєно відповідний шифр – «Зк Погребенника Ф. П. - ...», і їх розміщено у двох відділах книгозбірні – зберігання документних ресурсів та документів іноземними мовами.

Особовий архівний фонд Ф. Погребенника зберігається в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ф. 283, оп. 1; од. зб. 136; [1874] – 1989 рр.; 28 спр., 4 956 документів).

Твори

Іван Котляревський у зарубіжному літературознавстві / Ф. Погребенник // Слава сонцем засіяла : відзначення 200-річчя з дня народж. І. П. Котляревського. – Київ, 1972. – С. 181–191.

Василь Стефаник у слов’янських літературах / Ф. П. Погребенник ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1976. – 295 с. : іл., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 283–294 і в підрядк. прим., зокрема покажчик «Бібліографія творів В. Стефаника, перекладених слов'янськими мовами».

Перекладачі Івана Франка слов'янськими мовами : (матеріали до бібліогр. слов.) / Ф. Погребенник // Укр. літературознавство. – 1979. – Вип. 32. – С. 116–129 ; Вип. 34. – С. 145–150 ; 1986. – Вип. 46. – С. 107–116.

Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф. П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1980. – 350 с. : 9 л. іл.

Наша дума, наша пісня : нариси-дослідження / Ф. П. Погребенник. – Київ : Муз. Україна, 1991. – 207 с.

 «Азбуковник» Богдана Романенчука / Ф. Погребенник // Бібл. вісн. – 1993. – № 5/6. – С. 46–48.

«Моє зібрання – і державне надбання...» : інтерв’ю з Ф. П. Погребенником / Ф. П. Погребенник ; взяла Н. Г. Солонська // Бібл. вісн. – 1994. – № 1. – С. 28–31.

Чепіга І. Українська літературна продукція на еміграції у Відні : (бібліогр. огляд від серп. 1914 до мая 1916). – Відень : Накладом Укр. Культур. Ради ; З Друк. Мехітаристів, 1916. – 34 с. / публ. Федір Погребенник // Бібл. вісн. – 1994. – № 3. – С. 10–17.

Рідкісний покажчик українських видань у Відні : [передм. до вид. І. Чепіги] / Федір Погребенник // Бібл. вісн. – 1994. – № 3. – С. 9.

Федір Погребенник – автопортрет : [відповідь на 5 запитань ред. журн. про результати наук. творчості] / Ф. Погребенник // Слово і час. – 1994. – № 9/10. – С. 71–74.

Цінна бібліографічна праця про «Кобзар» Тараса Шевченка // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – Вип. 5. – С. 173–177. – Рец. на кн.: Видання «Кобзаря» Тараса Шевченка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : кат. вист. до 180-річчя від дня народж. поета / уклад. О. Канчалаба ; передм. Т. Комаринця. – Львів, 1994. – 370 с.

Бібліотека «Українського слова» в Німеччині / Ф. Погребенник // Бібл. вісн. – 1995. – № 1. – С. 34–35.

З Україною в серці : нариси-дослідження про творчість письменників-прикарпатців у діаспорі / Ф. Погребенник. – Київ : [Вид-во ім. О. Теліги], 1995. – 80 с.

Про біобібліографічний словник «Українські письменники» / Ф. Погребенник // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку : матеріали міжвідом. наук. конф., 12–14 квіт. 1994 р. – Київ, 1995. – С. 124–129.

Українські письменники : матеріали до біобібліогр. слов. [Вип. 1] / авт.-уклад. Ф. П. Погребенник ; упоряд. бібліогр. матеріалів О. О. Гриценко ; відп. ред. В. О. Кононенко. – Київ : НПБ України, 1995. – 50 с.

Еміграція і література / Федір Погребенник // Українська література : матеріали І конгр. Міжнар. асоціації україністів (Київ, 27 серп. – 3 верес. 1990 p.) / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів. – Київ, 1995. – С. 238–249.

Відроджуються духовні цінності : [про роботу наук.-бібліогр. від. НПБУ] / Федір Погребенник // Культура і життя. – 1996. – 3 квіт. – С. 6.

Журнал «Книголюб» / Федір Погребенник // Бібл. вісн. – 1996. – № 2. – С. 22.

Українські письменники : (матеріали до біобібліогр. слов.) / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. Ф. П. Погребенник ; відп. ред. В. О. Кононенко ; упоряд.: О. Гриценко, О. Приходько, І. Ігнатецька. – Київ, 1996. –

Вип. 2. – 49 с.

Вип. 3. – 44 с.

Вип. 4. – 48 с.

 «Чуєш, брате мій...» : пісні братів Лепких / Федір Погребенник ; Івано-Франків. обл. держадмін., Упр. освіти. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 52 с. : іл., ноти.

Лев Бачинський (1872–1930) : біобібліогр. нарис / Ф. П. Погребенник ; М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [відп. ред.: В. О. Кононенко]. – Київ, 1997. – 29 с.

Богдан Лепкий (1872–1941) – видатний український письменник, історик і критик літератури, громадсько-культурний діяч, педагог : (кат. вист. з колекції д-ра філол. наук, проф. Ф. Погребенника) / НАН України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. Ф. Погребенник ; ред. В. Патока. – Київ, 1997. – 22 с.

Деякі думки про [бібліографічне] забезпечення літературної науки в Україні (на сучасному етапі) / Федір Погребенник // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 5. – С. 5–7.

Іван Франко та його бібліотека / Федір Погребенник // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 23–24.

Цінні бібліографічні праці (з нових видань двох національних бібліотек) : [рецензія] / Федір Погребенник // Кн. кур’єр. – 1997. – № 6. – С. 6. – Рец. на кн.: Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,. 1798–1916. Вип. 1 : 1798–1885 : [Каталог] / НАН України, НБУВ ; упоряд.: М. Д. Бойченко [та ін.]. – Київ, 1996. – ХХVІ, 219 с. ; Україномовна книга, 1808–1923 : [Каталог] / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Р. С. Жданова, В. М. Лой. ; Відп. ред. В. В. Патока. – Київ, 1996. – 175 с.

Українські письменники : (матеріали до біобібліогр. слов.). Вип. 5 / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. Ф. П. Погребенник ; упоряд. бібліогр. матеріалів О. І. Білик ; відп. ред. В. О. Кононенко. – Київ, 1998. – 72 с.

Навчальний посібник з української бібліографії / Федір Погребенник // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 7. – С. 17–18. – Рец. на кн.: Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 327 с.

Публіцист мислі й серця : зб. пр. на пошану 80-річчя Р. Олійника-Рахманного / упоряд. Ф. П. Погребенник ; передм. І. Дзюба. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 351 с. : іл., портр.

Штрихи до автобіографії / Федір Погребенник // Щасливий у праці : зб. пр. і матеріалів на пошану Федора Погребенника: з нагоди 70-річчя від дня його народж. / уклав Володимир Погребенник ; редкол.: М. Жулинський, О. Мишанич, Р. Пилипчук. – Київ, 2000. – С. 11–26.

Післямова [до покажчика «Літературно-науковий вістник»] / Федір Погребенник // Бібл. вісн. – 2001. – № 2. – С. 52–53.

Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліогр. слов. / [авт. вступ. ст. і авт. біогр. довідкових ст. Ф. Погребенник ; авт.-уклад.: О. Білик, Г. Гамалій, Ф. Погребенник ; відп. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України]. – Київ, 2006. – Ч. 1 : (А–К). – 196 с. ; 2007. – Ч. 2 : (Л–Я). – 252 с.

Український раритет : періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники XIX–XX ст. (1846–1986) / Федір Погребенник, Володимир Погребенник. – Дрогобич : Коло, 2011. – 298 с. : [8] арк. іл.

Верховино, світку ти наш… / Ф. Погребенник // Вакації у Дзядзя: Теофіль Кисілевський : пропам’ятна книга туристів, які гостили в домі бл. п. Т. Кисілевського управителя народної школи в Жабю-Ільці від р. 1904 / [Ф. Погребенник, І. Остафійчук, Р. Клим ; упоряд. Р. Клим]. – Верховина : Гуцульщина, 2017. – С. 3–9.

Джерела 

Стефаникіана : (з матеріалів Федора Погребенника) : кат. вист. / [уклад. О. В. Канчалаба] ; АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1982. – 30 с.

Дослідник, упорядник, колекціонер: (Федорові Погребеннику – 60) // Жовтень. – 1989. – № 6. – С. 132.

Погребенник Федір Петрович // Митці України. – Київ, 1992. – С. 843.

Нам пора для України жить : вист. рідкіс. вид. з колекції Ф. П. Погребенника : каталог  : [з нагоди 65-річчя від дня народж.] / відп. ред. М. М. Гламазда ; підгот.: Л. І. Гальчук, Д. О. Палій. – Київ, 1994. – 24 с.

Погребенник Федір // Сеньків І. Гуцульська спадщина : пр. з життя і творчості гуцулів. – Київ, 1995. – С. 336–337.

Погребенник Федір // Письменники України : довідник. – Дніпропетровськ, 1996.– С. 237.

Погребенник Федір Петрович // Мистецтво України : біогр. довід. – Київ, 1997. – С. 479.

Гуць М. Невтомний дослідник і пропагандист пісенних та книжних багатств України : (до 70-річчя від дня народж. Ф. Погребенника) / Михайло Гуць // Нар. творчість та етнографія. – 1999. – № 1. – С. 33–37.

Каспрук В. Феномен вченого-енциклопедиста : 23 червня виповнилося 70 років видат. укр. вченому-філологу, проф. Федору Погребеннику / В. Каспрук // Укр. слово. – 1999. – 24 черв. – С. 13.

Корбич Г. Ювілей, щасливий і плідний... : до 75-річчя літературознавця Ф. Погребенника / Г. Корбич // Укр. мова та літ. – 1999. – № 21/24. – С. 4.

Пасемко І. Федір Погребенник / Іван Пасемко // Рідна шк. – Нью-Йорк, 1999. – № 10. – С. 79–80.

Патока В. На ниві бібліографічній / В. Патока // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 6. – С. 32. – (До 70-річчя від дня народження).

Франкіана Федора Погребенника : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. Горбань ; Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 1999. – 10 с.

Пилипчук Р. Подвижник на ниві української культури : до 70-річчя від дня народж. Ф. Погребенника / Р. Пилипчук // Визвол. шлях. – 1999. – № 7. – С. 847–851 ; Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 1/2. – С. 13–18.

Рідкісні видання з колекції професора Федора Погребенника : кат. вист. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: Р. Жданова, І. Негрейчук ; відп. ред. В. Патока]. – Київ, 1999. – 56 с.

 Федір Погребенник : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Полєк, В. Патока ; авт. вступ. ст. Р. Пилипчук ; наук. ред. Р. Жданова ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1999. – 117 с.

Пам’яті Федора Погребенника // Слово і час. – 2000. – № 2. – С. 94.

Подвижник на ниві української культури : (пам'яті Ф. П. Погребенника) // Укр. мова та літ. – 2000. – № 4. – С. 12.

Щасливий у праці : зб. пр. і матеріалів на пошану Федора Погребенника : з нагоди 70-річчя від дня його народж. / уклав Володимир Погребенник ; редкол.: М. Жулинський, О. Мишанич, Р. Пилипчук. – Київ : Криниця, 2000. – 232 с.

Пилипчук Р. Подвижник на ниві української культури : (до річниці смерті Ф. Погребенника) / Р. Пилипчук // Нар. творчість та етнографія. – 2001. – № 1/2. – С. 13–18.

Погребенник Федір Петрович // Хто є хто на Івано-Франківщині : видатні земляки : довідково-біогр. вид. Т. 1. – Київ, 2002. – С. 252–259.

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1926–2001: сторінки історії / [відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. – Київ : Наук. думка, 2003. – 589 с. : іл. – Про Ф. Погребенника див. покажч.: с. 578.

Погребенник Федір Петрович // Бібліотеки киян : слов. власників / авт.-упоряд. А. П. Кончаковський. – Київ : Промінь, 2005. – С. 77–78.

Погребенник Федір Петрович // Бойчук М. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник – Чернівці, 2005. – С. 212–213.

Погребенника Ф. П. бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек. – Київ : Рада, 2009. – С. 138.

Гаврилів Б. Федір Погребенник (1929–2000) / Б. Гаврилів, І. Миронюк // Історичні постаті Івано-Франківщини : [іл.-довідк. вид.] / Б. Гаврилів, І. Миронюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 114 : кольор. іл., фот.

Погребенник Федір Петрович // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 103–106.

Савченко С. Невтомний дослідник української культури : до 90-річчя від дня народж. Ф. Погребенника (1929–2000) / Світлана Савченко // Дати і події, 2019, перше півріччя : календар знамен. дат. – 2019. – № 1. – С. 102–106 : портр.

Казакова Наталія Володимирівна
Статтю створено : 08.11.2022
Останній раз редаговано : 08.11.2022