Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Передплата
Передплата

imageПередплата – одне з головних джерел комплектування бібліотечних фондів, що полягає у досягненні попередньої домовленості між бібліотекою та видавничою організацію за участі посередника (поштової служби, книготорговельної фірми тощо) щодо гарантованого отримання книгозбірнею тих чи інших документів протягом визначеного часу, як правило, за умови внесення авансової оплати за них.

П. розглядається також як угода, що укладається між юридичною особою (зокрема бібліотекою) чи фізичною особою (індивідом) з одного боку та видавництвом чи автором з другого боку, згідно з якою особа зобов’язується придбати за зазначеною ціною певний документ (у т. ч. електронний), який ще не опублікований. Такими документами є книжки, періодичні видання та ін. Різновидом П. є передплата серіальних видань (угода про їх регулярне постачання протягом зазначеного періоду, як правило, за фіксовану оплату, також зроблену наперед).

У видавничій справі П. практикується понад 200 років для попереднього збору замовлень на видання та акумулювання обігових коштів, необхідних для випуску. П. також дає змогу видавцю (виготовлювачу) визначити попит на видання та його оптимальний наклад, а одержувачу, у т. ч. й бібліотеці – гарантовано отримувати замовлений документ.

Найрозповсюдженішою в бібліотеках є практика П. періодичних видань. Інформацію про них містять відповідні друковані каталоги або їхні електронні версії. Як правило, каталоги періодичних видань України та видань зарубіжних країн формуються окремо та видаються двічі на рік: на перше (можуть одночасно надаватися відомості на півріччя та рік в цілому) та друге півріччя. Так, Державне підприємство з розповсюдження періодичних видань «Преса» регулярно випускає «Каталог видань України «Преса поштою» на …. рік (І чи ІІ півріччя)», який формується на основі пакету документів, які в установлені терміни надають «Пресі» видавці, виготовлювачі і розповсюджувачі видавничої продукції. Існують також «Каталог місцевих видань …. філії АТ «Укрпошта» на І (ІІ) півріччя …. року»; «Каталог видань зарубіжних країн на І (ІІ) півріччя …. року».

В каталогах зазначаються назви видань, їхні передплатні індекси, заявлена періодичність виходу, ціни з розбивкою на періоди (місяць, квартал, півріччя, рік), умови та порядок оформлення П. Каталоги можуть містити абеткові, тематичні покажчики видань та покажчик індексів видань. Традиційно в каталогах відомості про газети, журнали, книги та електронні видання подаються в окремих розділах. Назви видань в межах кожного розділу розміщуються в абетковому порядку. Каталоги постійно доповнюються інформаційними додатками, що містять найновішу інформацію щодо змін порядку передплати тих або інших видань, появу нових чи припинення виходу наявних.

У великих бібліотеках П. та відповідальність за її виконання покладаються на окремі підрозділи, основним завданням яких є формування бібліотечного фонду.

 Підготовка бібліотек до П. на наступні рік чи півріччя передбачає опрацювання передплатних каталогів з метою виявлення видань, випуск яких припинено, змін у видавничих характеристиках (назва, передплатний індекс, періодичність виходу, вартість), а також нових видань, що відповідають профілю комплектування бібліотеки та запитам її користувачів. Під час формування списку видань, які потрібно передплатити, враховують також замовлення структурних підрозділів бібліотеки, включаючи бухгалтерію, стан використання передплачених газет та журналів у попередні роки, можливості координування чи кооперування в придбанні періодичних видань з іншими бібліотеками у певному населеному пункті, а також фінансові можливості бібліотеки.

Залежності від ліміту коштів на П. бібліотеки здійснюють П. на різні періоди часу від місяця до року, як правило, за процедурами закупівлі відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». Прийом передплати здійснюють: з використанням сервісу «Онлайн-передплата» (https://peredplata.ukrposhta.ua/); у відділеннях поштового зв’язку; за допомогою листонош на доставних дільницях.

 

Джерела

Закон України «Про видавничу справу»

Закон України «Про публічні закупівлі»

Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070.

Васильченко М. П. Бібліотечні фонди / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків : Основа,1993. – 151 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. –  Київ ; Ірпінь : Перун, 2009.  – 1719, [8] с.

Ситник Л. Як здійснити передплату періодичних видань / Лариса Ситник // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2012. – № 4. – С. 43–46.

Передплата періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду: як показати в обліку / В. Матвеєва // Бюджетна бухгалтерія. – 2017. – № 26, липень.

Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : [навч. посіб.] / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346 с.

Каталог видань України. Преса поштою, 2021 рік (І півріччя) / АТ «Укрпошта». – Київ : Преса України, [2020]. – 164, [5] с.

 

–––––––––––––––––––

http://presa.ua/

https://peredplata.ukrposht.ua/

Перепелицина Галина Миколаївна
Статтю створено : 30.06.2021
Останній раз редаговано : 30.06.2021