Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Первинний документ
Первинний документ

Первинний документ – будь-який матеріальний носій, що містить оригінальну за своїм характером вихідну інформацію – виклад (опис) будь-яких результатів пізнання реального світу або духовної, творчої, управлінської, наукової, виробничої, інформаційної діяльності (у формі фіксації фактів та їх взаємовпливу, виявлених закономірностей, концепцій, гіпотез тощо); документ, що містить оригінальний твір, звід творів, матеріали і результати досліджень і розроблень: первинну статистику, фактографічну і нормативно-правову інформацію; навчальні, інструктивно-методичні, практичні матеріали і посібники; літературно-художні, образотворчі, музичні, аудіовізуальні твори. Розрізняють офіційні, наукові, нормативні, довідкові, виробничі, навчальні, літературно-художні, рекламні та інші П. д.. Їх завдання полягає в забезпеченні суспільства первинною інформацією. У бібліотечно-бібліографічній практиці прийнято вважати первинними тільки такі документи, що не дають інформацію про інші документи, точніше: не призначаються для їх заміни.

П. д. безпосередньо відображають результати людського пізнання і використовуються на практиці як джерела інформації про реальний світ, вони містять нові знання чи нове осмислення відомих фактів і концепцій. П. д. повинен мати пізнавальну цінність сам по собі, а не відсилати до іншого документа.

 

Джерела

Кулешов С.  Г. Документальні джерела наукової інформації : Поняття, типологія, історія, типол. схем. / С. Г. Кулешов; Укр. акад. інформатики. – Київ, 1995. – 190, [1] с.;

Швецова-Водка Г. М. Типологія документа : Навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 77, [1] с. : табл.;

Кулешов С. Г. Документознавство: історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов; Держ. ком. арх. України, Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ : УДНДІАСД : ДАКККіМ, 2000. – 161, [1] с.; 

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учебник / Н. Н. Кушнаренко. – Киев : Знання, 2006. – 459 с.;

Швецова-Водка Г. М. Документознавство: Навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – Київ: Знання, 2007. – С. 164-166.

Погребна Олена Олександрівна
Статтю створено : 16.03.2015
Останній раз редаговано : 12.01.2018