Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Павленко Раїса Іванівна
Рубрики : Персоналії
Павленко Раїса Іванівна

imageПавленко Раїса Іванівна [15.01.1937, с. Гільці Чорнухинського р-ну Полтавської обл.] – організатор бібліотечної справи, бібліотекознавець, бібліограф, багатолітній керівник Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ), громадський діяч.

З сім’ї сільських вчителів. У 1954 р. закінчила із  золотою медаллю середню школу № 1 м. Хоролу Полтавської обл. Вищу освіту здобувала на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, нині – Національний університет України імені Тараса Шевченка (1954–1957); продовжила навчання на заочному відділенні Харківського державного бібліотечного інституту, нині – Харківська державна академія культури (1957–1962).

У 1958 р. розпочала трудову діяльність бібліотекарем у Республіканській науковій медичній бібліотеці (з 1992 р. – Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я України; з 2006-го – ННМБУ), де послідовно пройшла щаблі фахового зростання: з 1961 р. –старший бібліотекар довідково-реферативного відділу; з 1964 р. – старший, згодом головний бібліотекар відділу бібліографії; завідувач відділу мережі медичних бібліотек (1966–1967); головний бібліограф, заступник завідувача відділу бібліографії (з 1967 р.); заступник директора бібліотеки з наукової роботи (1971–1975); директор (з 1975 р.), генеральний директор ННМБУ (2006–2018).

Під керівництвом Р. Павленко ННМБУ перетворилася на одну з найбільших спеціалізованих наукових книгозбірень України, ставши невід’ємною документно-інформаційною складовою загальнодержавної системи охорони здоров’я, національним книгосховищем документів медико-біологічного профілю, науково-інформаційним та культурно-освітнім закладом, організаційним і науково-методичним центром мережі медичних бібліотек України. Пріоритетними напрямами роботи закладу наприкінці 20 – на початку 21 ст. стали інформаційно-бібліографічне забезпечення медичної науки та системи охорони здоров’я, збирання, систематизування, збереження й популяризація документів з питань історії медицини і охорони здоров’я; впровадження нових бібліотечно-інформаційних технологій; поглиблення взаємодії з іншими бібліотеками України.

Р. Павленко стояла біля витоків науково-дослідного напряму роботи ННМБУ та мережі медичних бібліотек України (яка свого часу була визнана найкращою серед республік СРСР), ініціювала організацію перших у медичній галузі республіканських шкіл передового досвіду, де проходили професійне вдосконалення бібліотечні працівники різних спеціалізацій.

Зробила суттєвий практичний внесок у створення медичної біографістики. Під її науковим керівництвом здійснено підготовку та видання серії біобібліографічних словників «Медицина в Україні» у кількох випусках (1997–2012), біобібліографічних покажчиків у серії «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» (виходить з 2007 р.).

За ініціативою Р. Павленко започатковано формування колекцій «Медична україніка» та «Художня творчість українських медиків», проводяться щорічні читання на честь лікаря, майстра поетичного слова С. Руданського (1834–1873).

Приділяла багато уваги розширенню наукової співпраці ННМБУ із зарубіжними партнерами, зокрема, реалізації спільних проєктів. За сприяння Р. Павленко протягом багатьох років підтримувалися партнерські зв`язки з численними бібліотеками та науково-інформаційними закладами різних країн світу. Забезпечено доступ спеціалістам-медикам до світових інформаційних ресурсів. Зокрема, у 2010 р. було започатковано новий українсько-польський проєкт, завдяки якому з 2016 р. в ННМБУ діє Польська медична бібліотеки (з 2017 р. носить ім’я видатного польського кардіохірурга З. Реліги). Налагоджено плідне співробітництво з багатьма зарубіжними організаціями – Британською Радою, Американським домом у Києві, Французьким культурним центром, міжнародною організаціє Rotary International, Товариством українських лікарів Північної Америки, громадською організацією Goethe-Institut, видавництвом «Springer» (Німеччина) та ін.

Науковий доробок Р. Павленко налічує понад 200 публікацій історико-книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографічної, документознавчої тематики – статей, бібліографічних покажчиків, методичних рекомендацій, низки історичних розвідок, присвячених видатним українським медикам, матеріалів, покликаних відродити забуті й замовчувані імена осіб, пов’язаних з медициною.

Брала активну участь у численних науково-практичних і науково-теоретичних конференціях та семінарах з питань бібліотечної справи. Регулярно представляла Україну на міжнародних бібліотечних форумах і конгресах у Польщі, Німеччині, Бельгії, Канаді, США, Данії, Ізраїлі, Латвії, Італії, Великій Британії та інших країнах.

Обиралася членом президії, головою ревізійної комісії Української бiблiотечної асоцiацiї (УБА), входила до складу редакційних колегій низки фахових бібліотечних та медичних видань. Член Українського медичного клубу, Наукового медичного клубу ім. В. В. Фролькіса.

Р. Павленко – повний кавалер ордена княгині Ольги (2001, 2007, 2017). Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора (1986), медалями «За доблесну працю» (1970), «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1984). Заслужений працівник культури Української РСР (1980). Відзначена відомчими нагородами – медалями імені Н. К. Крупської (1987), імені Єжи Москви (Польща, 2013), «За працю та звитягу в медицині» (2015), значком «Відміннику охорони здоров’я» (1970). Має Почесну вiдзнаку УБА «За вiдданiсть бiблiотечнiй справi» (2011), відзнаку Українського медичного клубу «Гордість медицини України» (2015), дев’ять Почесних грамот міністерств України та ін.

 

Твори  

 

Національна наукова медична бібліотека України: 80 років на ниві охорони здоров'я / Р. І. Павленко // Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення медичної галузі України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2010 р. – Київ, 2011. – С. 7–10.

Особистість унікальної ерудиції / Р. Павленко // Анатолий Романенко. Сквозь призму времени : (к 85-летию со дня рождения) / сост.: А. М. Сердюк [и др.]. – Киев, 2013. – С. 170–171.

Історія давня… і не тільки / Р. І. Павленко // Бібліотеки науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України. Історія створення та розвитку : іст. нарис / уклад.: С. М. Науменко [та ін.] ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2014. – С. 4–11.

Фундаментальне дослідження циклу біобібліографічних видань Національної наукової медичної бібліотеки України – «Медицина в Україні. Біобібліографічний словник. Вип. 2. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Літери Л–С» / Р. І. Павленко, Т. А. Остапенко // 15 конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 16–18 жовт. 2014 р., м. Чернівці : матеріали / редкол.: С. Нечаїв (голов. ред.) [та ін.]. – Чернівці ; Київ ; Чикаго, 2014. – С. 457–458.

Сучасна бібліотека – виклики часу / Р. І. Павленко // Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 14–15 трав. 2015 р. – Київ ; Чернівці, 2015. – С. 23–27.

Медична біографістика – один із важливіших напрямків роботи Національної наукової медичної бібліотеки України / Р. Павленко // 6 конгрес південно-східноєвропейського медичного форуму. 14 з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства, 9–12 верес. 2015 р. : матеріали. – Одеса : вид-во Бартенєва, 2015. – С. 215.

Медичні бібліотеки в глобальному інформаційному просторі / Р. І. Павленко // Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України : матеріали 15 Ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2016 р. – Київ ; Дніпропетровськ, 2016. – С. 7–11.

Участь українських вчених-медиків 20–30 років ХХ ст. у створенні національної медичної термінології / Р. І. Павленко, Т. А. Остапенко, С. М. Булах // 16 Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств : матеріали, 18–23 сент. 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 290–292.

Polski wklad w rozwoj medycyny na Ukrainie (druga  polowa XIX – poczatek XX wieku) / R. Pawlenko // Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google'a : materialy 32 konferencja problemowa bibliotek medycznych, 15–17 wrzesnia 2014. – [Warszawa], 2014. – С. 5.

 

Джерела

 

Пиріг Л. Бібліотека в моєму житті / Л. Пиріг // Мед. газета України. – 1996. – № 9. – С. 7.

Раїса Іванівна Павленко – бібліотекознавець, бібліограф, директор : біобібліогр. нарис / Держ. наук. мед. б-ка МОЗ України ; уклад. О. Згурська. – Київ. 2000. – 75 с.

Віленський Ю. Покликання Раїси Павленко / Ю. Віленський // Ваше здоров'я. – 2001. – 14 груд. – С. 12.

Павленко Раїса Іванівна : (біогр. довідка) // Жінки України : біогр. енциклопед. слов. – Київ, 2001 – С. 329.

Павленко Раїса Іванівна : (біогр. довідка) // Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. – Київ : Хто є хто, 2001. – С. 156.

Берегиня скарбниці медичних знань // Державна наукова медична бібліотека : (до 70-річчя заснування) : іст. нарис. – Київ, 2002.– С. 175.

Павленко Раїса Іванівна : (біогр. довідка) // Імена України : біогр. щорічник. – Київ : Фенікс, 2002. – С. 413.

Калита В. Берегиня книжкових скарбів / В. Калита // Ваше здоров'я. – 2005 – 8–14 лип. – С. 15.

Колодійчук Є. Храм медичної книги / Є. Колодійчук // Уряд. кур'єр. – 2005. – 30 серп.

Віленський Ю. Серед глаголів мудрості : до 50-річчя творчої діяльності Засл. працівника культури України Раїси Павленко / Ю. Віленський // Ваше здоров'я. – 2007. – № 5. – С. 12.

Раїса Іванівна Павленко : біобібліогр. нарис / Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2007. – 72 с. – (Серія «Славні імена української медичної книги. Медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії»).

Павленко Раїса Іванівна : [біогр. довідка] // Ганіткевич Я. Українські лікарі : бібліогр. довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій. – Львів, 2008. – Кн. 3. – С. 148–150.

Павленко Раїса Іванівна // В України жіноче обличчя. – Київ : Гіперіон, 2012. – Вип. 2. – С. 198–201.

Остапенко Тетяна Анатоліївна
Хоружа Зінаїда Дем’янівна
Статтю створено : 19.11.2020
Останній раз редаговано : 19.11.2020