Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського
Рубрики : Бібліотеки
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського

imageОдеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського – одна з найбільших і найстаріших книгозбірень Одеси, створена у червні 1875 р. при Одеському товаристві взаємної допомоги прикажчиків-євреїв за ініціативи Самсона Львовича Бернфельда. Бібліотека була просвітницьким закладом і не переслідувала комерційної мети.

1885 р. у бібліотеці відкрито відділення книг давньоєврейською мовою «Hebraica», яке в 1888 р. вже нараховувало 2 000 томів. Відділ був єдиним і найкращим сховищем давньоєврейської літератури в Росії після імператорської Публічної бібліотеки в Санкт-Петербурзі. В цьому ж році при бібліотеці відкривається відділ «Judaica».

У 1920 р. бібліотека була націоналізована. Спершу вона називалася Центральна Комунальна бібліотека, потім – Центральна губернська, а згодом – Центральна округова бібліотека ім. Жовтневої революції.  За невеликий період реорганізації та об'єднання з іншими бібліотеками її фонд збільшився до 75 тис. книг. У 20-х рр. бібліотека стала центром бібліотечної діяльності округу. Книгами з її фондів  забезпечувалися усі волосні (районні) книгозбірні округу. В місті бібліотека організувала пересувний фонд, який обслуговував не тільки волосні бібліотеки, а й міські фабрики і заводи. Зростав зв'язок із сільською периферією, було створено декілька сотень пересувок у селах. У цей період бібліотека організовує Одеське бібліотечне об'єднання і створює Кабінет бібліотекаря, стає школою професійної майстерності для бібліотекарів, набуває значення методичного центру.

У 1927 р. книжкові фонди бібліотеки складали 150 793 прим., читачів було 17 765. Відділ села займався забезпеченням сільських бібліотек книгами та підготовкою бібліотекарів. 1937 р. закладу присвоєно ім'я В. І. Леніна.

Напередодні Другої світової війни Бібліотека обслуговувала 27 тис. читачів, мала книжковий фонд 255 598 прим. Міжбібліотечний абонемент обслуговував, крім бібліотек міста, 33 районні й 16 сільських бібліотек. Щомісячно проводилися методичні наради з бібліотекарями міста і області.

Під час героїчної оборони Одеси в 1941 р. бібліотека не припиняла своєї роботи, продовжуючи обслуговувати читачів на абонементі і в читальній залі, надавала послуги в госпіталях й евакуаційних пунктах. Після вступу в місто 16 жовтня 1941 р. румунсько-німецьких військ приміщення бібліотеки було захоплено, повністю були вивезені і знищені книги та каталоги єврейською мовою.

Після звільнення Одеси від окупантів 10 квітня 1944 р. бібліотека 18 квітня почала обслуговувати читачів. Було відкрито читальню для дорослих, дитячий філіал. Почалося комплектування літературою через Держлітфонд, відновлено роботу довідково-бібліографічного сектору, відділу обробки, відділу літератури іноземними мовами, пересувного фонду, виставкову роботу.

У кінці 50-х рр. Одеська обласна бібліотека ім. В. І. Леніна стала однією з провідних бібліотек міста, її роль у розвитку бібліотек області значно зросла. Книжковий фонд становив 300 тис. прим., читачами бібліотеки було 21,5 тис. осіб, щорічна книговидача становила більше 600 тис. прим. Було започатковано видання бібліографічних покажчиків – «Література про Одеську область за… рік» (з 1959 р.), «Знаменні і пам'ятні дати Одещини» (з 1962 р.).

З 1966 р. установа стала обласною універсальною науковою бібліотекою, були створені спеціалізовані відділи з питань сільського господарства, техніки, мистецтва, відділ літератури іноземними мовами, сектор краєзнавства тощо.

У 1996 р. бібліотека започаткувала щорічний фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського, залучаючи до участі в ньому не тільки бібліотеки міста і області, а й літературознавців, письменників, діячів мистецтва, книгорозповсюджувачів. 8 липня 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України бібліотеці було присвоєно ім’я Михайла Грушевського.

Одеська ОУНБ – обласний методичний і науковий центр. Для бібліотек області (864 сільські бібліотеки, 33 ЦБС) розробляються методико-бібліографічні поради, покажчики, проводяться тренінги, консультації, семінари, наради, здійснюються виїзди до бібліотек, проводяться соціологічні і наукові дослідження. Пріоритетом у науково-дослідній роботі є вивчення складу фондів та читацьких уподобань. Результатом вивчення рідких та краєзнавчих фондів стало створення баз даних «Рідка і цінна книга в фондах бібліотек області», «Краєзнавча книга в фондах Одещини», «Наявність в краєзнавчих фондах сільських бібліотек регіону джерел з історії власних населених пунктів, бібліотек, а також про місцевих видатних діячів і письменників», «Вивчення якості бібліотечного фонду як запорука його ефективного використання. Розділ «Політика», «Читацькі уподобання родини та її інформаційні потреби». Науково-бібліографічна діяльність спрямована на створення фундаментальних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків краєзнавчої тематики. Це, зокрема серія покажчиків: «Міста і містечка Одещини», «Нові книги про Одещину», «Література про Одеську область за… рік» та бібліографічні покажчики: «Українська книга в фондах ОУНБ», «Видання сільськогосподарської тематики в фондах бібліотек Одеси».

В бібліотеці діють 16 структурних підрозділів – відділи, що безпосередньо займаються обслуговуванням користувачів, та відділи, на які покладено виробничі і технологічні процеси. Забезпеченням користувачів інформацією та документами здійснюють відділи абонемента, обслуговування користувачів, юридичної літератури, краєзнавчої літератури і бібліографії, виробничої літератури, літератури іноземними мовами, періодичних видань, мистецтв, довідково-інформаційного обслуговування, Інтернет-центр.

Фонд складає більш 1,5 млн. прим. універсального змісту, в т.ч. 50 тис. видань іноземними мовами, 15 тис. рідкісних і цінних видань XVIII–XIX ст., 100 тис. видань краєзнавчого характеру, 40 тис. унікальних нотних видань. Особливе місце в меморіальній функції бібліотеки належить збиранню і зберіганню краєзнавчих видань.

Склад і зміст фондів розкривають 22 каталоги і картотеки, що створені в традиційному картковому варіанті та електронній формі. До послуг користувачів близько 20 власних баз даних: «Книги», «Книги іноземними мовами», «Рідкісна і цінна книга», «Краєзнавство», «Зведений каталог літератури сільськогосподарської тематики», «Періодичні видання», «Періодичні видання іноземними мовами» та ін.; 5 блогів, веб-сайт.

Загальна площа бібліотеки 2 000 м2. Обслуговування користувачів здійснюється в 7 спеціалізованих читальних залах (220 місць). Діють Центр європейської інформації, Центр правової інформації, Регіональний тренінговий центр, Інтернет-центр, електронна зала правової інформації. Працюють клуби: «Зірки Одещини», любителів шахів, любителів англійської мови, «Кінозал літературних шедеврів». Бібліотека взаємодіє з громадськими організаціями, культурно-просвітницькими та національними товариствами, творчими спілками, у співпраці з якими проводить численні наукові, літературні, мистецькі заходи, зустрічі з діячами культури і науки, виставки, презентації, лекції, круглі столи, майстер-класи та ін. Бібліотека щорічно обслуговує понад 37 тис. користувачів, у т. ч. 10 тис. за ЄРК, яким видається понад 700 тис. видань.

У локальну мережу бібліотеки об’єднано 47 комп'ютерів із доступом до Інтернету.

За різних часів директорами бібліотеки були: С. Л. Бернфельд, Л. Р. Коган, В. І. Грибненко, А. І. Ольшанський, К. Е. Варнеке, В. І. Пуйло, Л. П. Мерецький, Є. В. Підлипна, Г. Д. Северина, Ю. С. Амельченко. Значний внесок у розбудову закладу зробили фахівці вищої кваліфікації, кадрові робітники, які працювали в бібліотеці з 1917 р. та під час Другої світової війни – Г. Р. Лідер, П. Д. Слєпцова, О. П. Слемзіна, Ю. Ф. Юркевич, Н. О. Коренко, І. Д. Кіцис; ветерани бібліотеки Б. С. Трахтенбройт, Н. В. Проницька, Р. Г. Зарицька, Ю. С. Амельченко, І. С. Філонова, Н. П. Маловік, Н. М. Бакланова, Є. М. Ткаченко, О. В. Ходіс, Г. І. Бутко, Т. М. Полянко, Г. М. Бойко, С. А. Морозова.

Адреса бібліотеки: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51

е-mail: odessa.ounb@ gmail.com

http://biblioteka.od.ua/

Джерела

 

Бібліотека: роки і люди: док.-бібліогр. зб. / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка імМ. Грушевського; [підгот.: Т. О. Андросова, Т. А. Канєвська, О. А. Булгакова; комп'ют. набір. О. А. Булгакова, О. М. Ласкевич; худож. оформлення О. А. Булгакова, О. М. Ласкевич; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2010. – Вип. 2: Літопис минулого і сьогодення Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. – 152 с. – (До 135-річчя від часу заснування Бібліотеки);

Верность призванию [140 лет Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М. Грушевского] // Роден край. – 2015. – 20 июня (№ 25). – С. 1–2;

Некрасова М. Юбилей библиотеки: «Стать с веком наравне» [140 лет Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М. Грушевского] / М. Некрасова; Культура // Одес. вестн. – 2015. – 27 июня. – С. 13: фото;

Полянко Т. М. Територія єдності [до 140-річчя Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського] / Т. М. Полянко// Веч. Одесса. – 2015. – 25 июня. – С. 7.

Полянко Тетяна Миколаївна
Статтю створено : 30.06.2016
Останній раз редаговано : 30.06.2016