Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Нова книга (видання)
Нова книга (видання)

image«Нова книга» – щомісячний критико-бібліографічний журнал. Наступник журналу «Книга». Видавався Українською книжковою палатою. Виходив у Харкові у 1924–1925 рр. українською мовою у видавництві «Червоний шлях».

Програмними завданнями редакції, до якої входили С. Пилипенко, Г. Коцюба, окресленими в першому номері журналу, були: узагальнення досвіду видавничої діяльності в Україні, критичне оцінювання нових видань, рецензування нових книг з усіх галузей знання; бути для читача й бібліотек провідником серед книжок;  вивчення колективної думки читачів щодо нових видань та потреб споживачів книжки.

Структура журналу: видавнича і друкарська справа; книжковий ринок і читач; критично-рецензійний огляд нових видань; бібліотекознавство; літературно-наукове життя на Україні та на Заході; праця видавництв і літераторів; хроніка бюро радянських і партійних видавництв.

Серед авторів журналу І. Айзеншток, О. Винявський, М. Годкевич, Ю. Меженко, М. Панченко, О. Прозоровська, В. Чудновський, М. Яворський, відомий згодом письменник і журналіст Ю. Смолич та ін.

 

Джерела

Нова книга : щоміс. критико-бібліогр. журн. – Харків : Червон. шлях, 1924–1925. – На обкл.: Нова книга: критико-бібліографічний журнал.

История библиотечного дела на Украине (1917–1932 гг.) : учеб. пособие / под ред. Т. А. Скрипник / Харьк. гос. ин-т культуры. – Харьков, 1975. – 207 с. 

Одинока Л. П. Періодичні видання 20–30-х років як джерело вивчення історії бібліотечної справи в Україні / Л. П. Одинока // Державна бібліотека: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 1993. – С. 83–90.

Мільман В. А. Відображення бібліотекознавчих питань на сторінках періодичних видань України у 20-х роках / В. А. Мільман // Історія бібліотечної справи в Україні : матеріали регіон. наук. конф. / Харків, листоп. 1993. – Харків, 1994. – С. 29–36.

Ковальчук Г. Д. Бібліотечні журнали Харківщини (20–30 роки ХХ ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні / Галина Ковальчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1 (7). – С. 54–56.

 

________________

 

Ковальчук Г. Д. Журнали бібліотечні Харківщини / Галина Дмитрівна Ковальчук // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка.

Ковальчук Галина Дмитрівна
Статтю створено : 05.10.2017
Останній раз редаговано : 02.08.2021