Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 181
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Національна наукова медична бібліотека України
Рубрики : Бібліотеки
Національна наукова медична бібліотека України

image

Національна наукова медична бібліотека України – заклад загальнодержавного значення, головний спеціалізований бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування фахівців медичної галузі України; невід`ємна ланка системи підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів України; найбільше у країні книгосховище документів медико-біологічного профілю. ННМБУ – організаційний та науково-методичний центр мережі медичних бібліотек України, який здійснює наукове прогнозування, планування та координацію діяльності мережі, що складається з 367 медичних бібліотек різних рівнів (станом на 01.01.2020 р.).

Заснована 6 листопада 1930 р. відповідно до наказу Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР як Київська державна медична бібліотека Наркомздоров’я УСРР. Створена на базі фондів бібліотек Київського медичного інституту та Київського інституту удосконалення лікарів (нині, відповідно – Національний медичний університет імені О. Богомольця та Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Шупика) з метою забезпечення мережі медичних установ і профільних наукових закладів необхідною літературою.

На початку своєї діяльності бібліотека щороку обслуговувала близько 200 спеціалістів-медиків. Її першим директором було призначено лікаря В. Когана. У 1934 р. бібліотека розташувалась у просторому приміщенні наукової бібліотеки Київського державного університету (нині – Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка) на вул. Володимирській, 58, що дало можливість збільшити обсяг її фондів та розширити штат. У бібліотеці на той час працювала бібліографом-референтом рідна сестра Лесі Українки – Ольга Косач-Кривинюк. Серед перших читачів бібліотеки – видатні вчені-медики: О. Богомолець, Л. Громашевський, О. Кримов, М. Стражеско, В. Чаговець, Д. Чеботарьов, М. Яновський. Яскраву сторінку в історію бібліотеки у повоєнний час вписала когорта інших всесвітньо відомих вчених-медиків і водночас активних читачів книгозбірні – М. Амосов, А. Ромоданов, В. Фролькіс, Я. Фрумкін та ін. Під час Другої світової війни книжковий фонд, майно, документація бібліотеки були спалені німецькими загарбниками. Навесні 1944 р. бібліотека поновила свою діяльність.

За час свого існування бібліотека кілька разів змінювала найменування. 1944 р. за розпорядженням Ради Народних Комісарів УРСР її перейменовано в Республіканську наукову медичну бібліотеку (РНМБ) зі штатом в 57 осіб. З 1980 р. – це Республіканська наукова медична бібліотека ім. Д. І. Ульянова, з 1992 р. – Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров`я (МОЗ) України. Указом Президента України від 03.04.2006 р. № 286/2006 бібліотека отримала статус національної і відтоді має найменування Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ).

До 1969 р. бібліотека не мала власної споруди, тому постійно переїжджала з одного непристосованого приміщення до іншого. Бракувало умов для комфортної роботи: читальні зали були невеличкими, на 20–25 місць; в одній кімнаті працювали по декілька відділів. Фонди вимушено розміщувались у підвальних приміщеннях за різними адресами. Наприкінці 1969 р. бібліотека отримала власну постійну домівку в центрі Києва, на розі вул. Л. Толстого і Антоновича – колишній особняк відомих землевласників-цукрозаводчиків Терещенків, побудований у 1893 р. за проектом московського архітектора П. Бойцова та за участю відомого київського зодчого П. Голландського. Сюди бібліотека переїхала у 1971 р. після дворічного капітального ремонту і реставрації за проектом фахівців інституту «Укрпроектреставрація». Будівля є пам’яткою архітектури, вирізняється вишуканістю інтер’єрів, у виконанні яких використано ренесансно-барокові мотиви.

Сучасна структура ННМБУ складається з апарату управління, 16 основних відділів, 15 секторів та господарського відділу. В бібліотеці функціонують унікальні структурні підрозділи: відділ організації перекладів наукової літератури (заснований у 1956 р.), до роботи в якому залучаються позаштатні перекладачі, і відділ патентної та нормативної документації. За рік виконується близько 200 умовних друкованих аркушів письмових перекладів та 700 годин усних перекладів. Серед основних замовників – провідні фармацевтичні фірми, Міністерство охорони здоров’я України, профільні науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні установи, окремі особи. Здійснюються переклади технічної документації, сертифікатів, анотацій до лікарських засобів тощо. У створеному 1970 р. відділі патентної та нормативної документації сформовано унікальний галузевий патентний фонд, що нараховує понад 250 тис. пр., з яких 240 тис. – це спеціальні види літератури (описи до патентів на винаходи та нормативна документація). Також фонд містить довідково-інформаційні покажчики, класифікаційні матеріали, збірники законодавчих актів України та інших держав з питань інтелектуальної власності, методичну літературу, періодичні видання, книги з патентознавства.

Ресурсна база ННМБУ – розгалужена система фондів медико-біологічного спрямування, яка складається з основного, спеціалізованого та депозитарного фондів, що представлені через електронний каталог та карткові каталоги. Фонд бібліотеки – книги, періодичні видання, спеціальні види науково-технічної документації, документація на електронних носіях інформації, аудіовізуальні матеріали – станом на 01.01.2021 р. нараховує понад 1 млн 600 тис. пр. видань. Серед них майже третину становлять іноземні видання 35 мовами світу. Понад 90% обсягу фондів – видання з медицини та суміжних наук. 2005 р. – започатковано фонд електронних документів.

Окрасою бібліотеки є фонди рідкісних та раритетних видань, зокрема: «Discoridis Pedanii de medica materia»; «Libri sek» (1565), Vesalius A. «Andreae Vesalii Bruxellensis … de humani corporis fabrica, Librorum epitome…» (1582) та ін. Почесне місце у фонді займають праці медиків античного світу, епохи Відродження та Просвітництва: Гіппократа, Клавдія Галена, Авіценни, Вільяма Гарвея; видатних вітчизняних лікарів 19–20 ст.: М. Пирогова, С. Боткіна, І. Мечникова, І. Сєченова, І. Павлова, О. Богомольця, Д. Заболотного, В. Філатова, Н. Стражеска, Ф. Яновського, В. Високовича, В. Образцова, В. Караваєва; відомих зарубіжних учених-медиків: Л. Пастера, Р. Коха, Т. Більрота та ін.

Значна частина фонду рідкісних видань – багаторічні комплекти дореволюційних наукових журналів. Серед них: «Военно-медицинский журнал» (з 1823 р.), «Врачебно-санитарная хроника Киевской губернии» (з 1907 р.), земський медичний журнал «Врач» (з 1881 р.), «Врачебная хроника Харьковской губернии» (з 1897 р.); всесвітньо відомі журнали: «Deutsche Medizinische Wochenschrift» (з 1877 р.), «Lancet» (з 1892 р.), «JAMA» (з 1909 р.) та ін.

Особливе місце у фондах ННМБУ посідає колекція «Медична україніка», яка станом на 01.01.2021 р. нараховує майже 2500 пр. видань з дарчими написами та автографами авторів. Наукову цінність мають персональні колекції вітчизняних учених-медиків та дослідників історії медицини: В. Барабоя, В. Беліцера, Л. Громашевського, Г. Писемського, Я. Фрумкіна та ін., подаровані їхніми власниками або нащадками бібліотеці. Станом на 01.01.2021 р. нараховується 41 колекція. Унікальним є фонд «Художня творчість українських медиків», в якому зберігаються майже 360 пр. художніх творів та творів образотворчого мистецтва, що належать перу чи пензлю лікарів України.

Від 1975 р. ННМБУ є державним депозитарієм медичної літератури. Фонд депозитарного зберігання налічує понад 325 тис. пр. вітчизняних та іноземних документів (книги, періодика) 19–20 ст.

Книжкові зібрання бібліотеки є національним культурним надбанням країни, складовою частиною загальнокультурної спадщини, яка охороняється державою. Близько 20 тис. видань з фондів ННМБУ підлягають включенню до «Державного реєстру національного культурного надбання». З метою фізичного збереження цінних документів, активного та безпечного їх використання, у 2017 р. започатковано проект з оцифрування книжкових памяток з фондів ННМБУ.

Основними джерелами комплектування фондів бібліотеки є: обовязковий примірник документів; документи, придбані за державні кошти; документообмін; дарунки.

Іноземні видання надходять до бібліотеки виключно завдяки гуманітарній допомозі, міжнародному документообміну та в якості дарунків від приватних осіб. У цьому напрямі ННМБУ активно співпрацює із зарубіжними колегами і установами: представниками української діаспори в США та Канаді, Окружною лікарською палатою у Варшаві, Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Французьким культурним центром, Українсько-американським доброчинним фондом «Сейбр-Світло», Всесвітньою асоціацією болгар та ін.

За сприяння Посольства Польщі в Україні у 2011 р. розпочато українсько-польський проект, результатом якого стало відкриття 12 жовтня 2016 р. Польської медичної бібліотеки (ПМБ) в ННМБУ. Рівно рік потому ПМБ було присвоєно ім`я всесвітньовідомого польського лікаря-кардіохірурга З. Реліги, і відтоді повне її найменування – Польська медична бібліотека імені Збігнєва Реліги. ПМБ функціонує при відділі міжнародної інформації та зарубіжних зв`язків. Фонд бібліотеки комплектується завдяки міжнародній співпраці. Це книги та журнали польських видавництв з проблем медицини польською і англійською мовами. На початок 2018 р. фонд ПМБ нараховує понад 7 тис. книг та періодичних видань і має сталу тенденцію до зростання.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки складається з традиційних карткових каталогів, електронних баз даних (БД) та електронного каталогу. Алфавітний каталог книг та авторефератів дисертацій відображає весь наявний книжковий фонд бібліотеки за весь період її існування і нараховує понад 2,3 млн карток. Систематичний каталог книг та авторефератів дисертацій ведеться з 1946 р., налічує понад півмільйона бібліографічних описів. Предметний каталог містить опис статей з медичних журналів, що надходили до бібліотеки включно до 2001 р., налічує понад 3,8 млн бібліографічних описів. З 2009 р. ведеться ретроспективна конверсія карткових каталогів ННМБУ; станом на 01.01.2021 опрацьовано 19600 каталожних карток.

До 1993 р. у ННМБУ існували лише карткові каталоги. Того року було розпочато роботу зі створення електронного каталогу, який став доступним користувачам у 2001 р. Тоді ж почали здійснювати реєстраційно-аналітичний розпис періодичних, продовжуваних видань, патентів на винаходи України, української медичної періодики, книжкових пам’яток. 2002 р. сформовано зведену електронну БД краєзнавчої тематики «Охорона здоров’я України». 2007 р. бібліотека приступила до формування зведеного електронного каталогу медичних бібліотек України. На основі бібліотечно-інформаційної автоматизованої системи ІРБІС поповнюються БД вітчизняних та іноземних книг і періодичних видань, авторефератів дисертацій, описів до патентів на винаходи українських та російських учених у галузі медицини, наукових збірників та ін. На початок 2021 р. база даних довідково-пошукового апарату ННМБУ налічує понад 10 млн бібліографічних описів, у т. ч. БД електронного каталогу налічує майже 700 тис. бібліографічних описів.

Водночас з роботою над електронним каталогом бібліотека почала працювати зі світовими електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надається з 1995 р. Користувачам пропонуються електронні ресурси на CD та DVD, а також ресурси віддаленого доступу (понад 50 бібліографічних та повнотекстових баз даних та окремі електронні журнали і книги). З 2000 р. ННМБУ є учасником проекту Electronic Information for Libraries (EIFL) та одним з перших та постійних членів Консорціуму «Інформатіо» в Україні з використання інформаційних ресурсів найбільшого у світі видавництва періодики EBSCO Publishing. Також бібліотека надає доступ до інших спеціалізованих видавництв – Medline, Pubmed, Elsevier та ін.

Щорічно ННМБУ обслуговує в середньому 66 тис. користувачів, з яких – 65 тис. індивідуальних і 1 тис. колективних абонентів. Документовидача становить в середньому 1,5 млн документів та їх копій на різних носіях інформації. Обслуговування користувачів здійснюється в загальній залі та чотирьох спеціальних залах, де одночасно можуть працювати близько 300 користувачів. Усі видання в загальній читальній залі розміщено у відкритому доступі. У бібліотеці запроваджено домашній абонемент, де можна отримати документи з фондів ННМБУ в користування поза межами бібліотеки. Інноваційним напрямом в обслуговуванні користувачів є організація онлайнових книжкових виставок. Щорічно організовується в середньому 130 таких виставок, а також 180 переглядів нової літератури, дні інформації, дні спеціаліста, декади іноземної медичної книги, екскурсії по бібліотеці, які супроводжуються лекціями. У 2010 р. впроваджено RSS-технології інформування читачів бібліотеки про нові надходження через Інтернет.

Діяльність ННМБУ з методичного керівництва бібліотеками галузі має давню історію. У 1939 р. при Київській медичній бібліотеці було створено методичне бюро, на яке покладалося методичне забезпечення медичних бібліотек Правобережної України. Серед доробок бюро у перші роки функціонування – підготовка інструктивно-методичних рекомендацій «Мінімум бібліотечної техніки для бібліотек НКОЗ УРСР», організація перших постійно діючих курсів для працівників медичних бібліотек. 25 червня 1948 р. було видано наказ Міністерства охорони здоров`я УРСР про підпорядкування усіх медичних бібліотек, що знаходяться на території Української РСР в системі Міністерства охорони здоров`я, Республіканській науковій медичній бібліотеці в м. Києві. Відтоді вона здійснює керівництво медичними бібліотеками республіки.

До 1950 р. в Україні функціонувало понад 600 медичних бібліотек, які обслуговували більше 100 тис. працівників медичних лікувальних та учбових закладів, наукових установ. В Україні, вперше на території колишнього Радянського Союзу, було створено розгалужену мережу медичних бібліотек різних рівнів: від обласних медичних бібліотек до бібліотек районних лікарень. На той час це була одна з важливих ланок в системі підготовки медичних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Організації системної роботи з надання методичної допомоги медичним бібліотекам сприяло створення у 1960 р. при Вченій медичній раді МОЗ УРСР Республіканської науково-методичної бібліотечної комісії, до складу якої увійшли керівники медичних бібліотек та науковці-медики. За її рішенням, РНМБ організовувала місячні курси для бібліографів та каталогізаторів на базі Інституту вдосконалення лікарів; проводила наради з директорами ОНМБ, завідувачами бібліотек медичних училищ, семінари для завідувачів бібліотек міських, районних та сільських лікарень тощо.

На початку 1970-х років активізувалась робота з виявлення, узагальнення та впровадження передового досвіду. За ініціативою РНМБ 1974 р. були затверджені та почали діяти Республіканські школи передового досвіду на базі Івано-Франківської, Кіровоградської та Рівненської ОНМБ. Щорічно на заняттях підвищували свою кваліфікацію понад 200 бібліотечних працівників медичних бібліотек не лише України, а й колишнього Радянського Союзу. Ця система була визнана однією з найефективніших форм навчання.

Як науково-методичний центр мережі медичних бібліотек ННМБУ визначено головною бібліотекою в організації роботи зі збирання, опрацювання, зведення інформації про рукописні книги, рідкісні і цінні видання з документних фондів медичних бібліотек України.

Щорічно, починаючи з 1956 року, в бібліотеці видається інформаційно-аналітичний огляд «Робота медичних бібліотек України у …. році». З 2020 року видання має назву «Світ медичних бібліотек: події, факти, цифри. Рік 2019».

Відповідно до Реєстру з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що затверджується МОЗ України, ННМБУ щороку, починаючи з 2001 р., проводить міжнародні науково-практичні конференції з актуальних питань бібліотечної діяльності. У 2020 році вперше було проведено інтернет-конференцію. За результатами форумів видаються збірники матеріалів.

Від часу свого заснування ННМБУ приділяє значну увагу питанням розвитку галузевої медичної бібліографії і наразі очолює цей напрям бібліографічної діяльності медичних бібліотек. На основі власних ресурсів та у співпраці з профільними установами, організаціями та навчальними закладами ННМБУ готує бібліографічні видання з найбільш актуальних медичних проблем: серію анотованих покажчиків «На допомогу практикуючому лікарю» з основних медичних спеціальностей (виходить з 1971 р.); серії: біобібліографічних словників «Медицина в Україні» (з 1997 р.) та біобібліографічних покажчиків «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» (з 2007 р.); календар знаменних та пам`ятних дат «Імена в медицині у відгомоні часу» (з 2011 р.), присвячений ювілейним датам видатних діячів вітчизняної та світової медичної науки.

ННМБУ бере участь у кількох міжнародних та регіональних проектах і програмах. У межах інноваційного проекту Система електронних видань «Бібліотека – суспільству», ініційованого Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у 2003 р., бібліотека спільно з НБУВ готує на компакт-дисках та у друкованому варіанті бібліографічну анотовану інформацію для галузевої серії «Медицина. Медичні науки» в УРЖ «Джерело».

За Програмою ЮНЕСКО «Пам`ять світу» (1992), спрямованою на збереження бібліотечних та архівних фондів у різних країнах, ННМБУ розробляє багатоаспектну тему «Медична україніка як складова частина документальної пам`яті України». Серед її пріоритетних завдань: формування бібліографічної бази; створення на її основі реєстру української медичної книги; проведення біографічних досліджень (розроблення медичної біографістики); наукове опрацювання книжкових пам`яток із фондів ННМБУ та бібліотек галузі; формування фонду «Медична україніка», висвітлення історії мережі медичних бібліотек України; підготовка та видання відповідних історичних нарисів.

Впровадження нових інформаційних технологій в ННМБУ розпочалось на початку 1990-х рр. Від 1996 р. бібліотека підключена до мережі Інтернет. У 2000 р. розроблено загальну концепцію автоматизації бібліотеки. 2002 р. відкрито інформаційно-комп`ютерний центр за підтримки Ротарі-клубів Німеччини, Австралії, а також Австралійської фундації допомоги дітям Чорнобиля.

Вебсайт бібліотеки створено 2002 р. У 2014 р., після повного оновлення, він був визнаний найкращим бібліотечним сайтом у Всеукраїнському конкурсі бібліотечних інтернет-сайтів Української бібліотечної асоціації. Щороку на сайті фіксується понад 100 тис. відвідувань. Останній редизайн веб-сайту відбувся у 2019 р.

ННМБУ підтримує плідні міжнародні зв’язки із зарубіжними колегами. Партнерами бібліотеки є 35 бібліотек та інформаційних установ з 20 країн Європи та Америки. Серед них: Альбертський університет в Едмонтоні (Канада), Бібліотека Конгресу, Національна медична бібліотека США, Товариство українських лікарів Північної Америки, Фінська федерація наукових товариств, Центр обміну науковою літературою (Фінляндія), Бібліотека Національної медичної академії (Франція), Медичний університет Саппоро (Японія), Медичний університет у Білостоку, Польське товариство клітинної біології, Національний медичний університет (Німеччина), Британська Рада, Німецьке видавництво «Springer», а також низка благодійних фондів.

З метою обміну інформацією та створення сучасних інформаційних продуктів ННМБУ співпрацює з провідними науковими установами та бібліотеками України: Книжковою палатою України імені Івана Федорова, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого, Інститутом біографічних досліджень НБУВ тощо.

Бібліотека – постійний член УБА, в якій з 2014 р. під орудою ННМБУ функціонує Секція медичних бібліотек.

Колектив бібліотеки – 177 осіб (станом на 01.01.2021 р.). Значний внесок у розвиток бібліотеки зробили її директори: В. Коган (1930–1932), Е. Бергер (1932–1935), Є. Закржевський (1935–1937), В. Магеровський (1937–1941, 1944–1948), О. Бурба (1948–1955), заслужений працівник культури України Ф. Хмара (1955–1975), заслужений працівник культури України, повний кавалер ордена княгині Ольги Р. Павленко (1975–2018). З 15 березня до 1 грудня 2019 року бібліотеку очолювала А. Відьма. З 2 грудня 2019 року і дотепер обов`язки генерального директора виконує заслужений працівник культури України Т. Остапенко. В історію ННМБУ увійшли співробітники, які присвятили їй понад 50 років свого життя: С. Булах, Л. Євтушенко, Р. Іващенко, М. Калашник, Л. Корчунова, Н. Ліневич, Т. Пелюсова, Н. Харченко, Н. Шадріна та ін. У бібліотеці сьогодні працюють представники кількох бібліотечних династій.

Вагому підтримку в інформаційному забезпеченні бібліотеки завжди надавали її користувачі, серед яких відомі вчені-медики: академіки НАМНУ Л. Пиріг, І. Трахтенберг, доктори медичних наук, професори Я. Ганіткевич, К. Дупленко, Ю. Дупленко, Ю. Квітницький-Рижов, Б. Криштопа, І. Чекман, доктор медичних наук, генерал-майор медичної служби М. Бойчак, кандидат медичних наук Ю. Віленський та багато ін.

Національна наукова медична бібліотека України неодноразово була нагороджена за активну діяльність і популяризацію знань у галузі медицини та охорони здоров`я, активну міжнародну діяльність. Зокрема, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1980), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2005), Медаллю Національної Академії медичних наук України (2005), Срібною медаллю Сенату Республіки Польща (2013), Почесною Відзнакою Сенату Республіки Польща (2017) та ін.

 

Адреса бібліотеки: м. Київ, вул. Л. Толстого, 7

е-mail: medlib@library.gov.ua

http://library.gov.ua

 

 

Зображення

image
Хол

image
Золота зала

image
Кругла зала

image
Читальна зала

image
Польська медична імені Збігнєва Реліги

Джерела

Топачевська В. В. Мережа наукових медичних бібліотек Міністерства охорони здоров’я УРСР / В. В. Топачевська, В. К. Магеровський // Журнал бібліотеки Академії Наук УРСР. – 1946. – № 2. – С. 64 66. 

Павленко Р. І. До 70-річчя діяльності Державної наукової медичної бібліотеки на ниві охорони здоров’я / Р. І. Павленко // Актуальні питання розвитку бібліотечної справи: матеріали науково-практичної конференції. Київ. 5 6 жовтня 2000 р. / Міністерство охорони здоров’я України, Державна наукова медична бібліотека ; [ред. кол. : Павленко Р. І., Бабич В. С., Матюшенко В. С. та ін.]. Київ, 2000. С. 3 18.

Державна наукова медична бібліотека. До 70-річчя заснування: історичний нарис / Міністерство охорони здоров’я України, Державна наукова медична бібліотека ; [редкол.: Павленко Р. І. (голова) та ін.]. Київ, 2002. 178 с.

Раїса Іванівна Павленко: біобібліогр. нарис / Нац. наук. мед. б-ка України; уклад.: Т. А. Остапенко, С. М. Булах, О. М. Кірішева, Л. Є. Корнілова. – Київ, 2007. – 71 с. : іл. – (Славні імена укр. мед. кн.: мед. б-ки України в особах, док., бібліогр.).

Національна наукова медична бібліотека України. Минуле, сьогодення, майбутнє / Національна наукова медична бібліотека України ; [ уклад.: Т. А. Остапенко, С. М. Булах, О. М. Кірішева ]. – Київ : СПД Коляда О. П., 2010. – 25 с.

Науменко С. М. Медичні бібліотеки України : історія розвитку мережі / С. М. Науменко // Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам`яті : матеріали 16 Міжнар. наук. – практ. конф., 18 – 19 травня 2017 р. – Київ ; Івано-Франківськ, 2017. – С. 38 – 47.

 

________________

 

Національна наукова медична бібліотека України

Кірішева Олена Миколаївна
Статтю створено : 10.11.2014
Останній раз редаговано : 22.02.2021