Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 45
За місяць : 783
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство

image«Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство» – фахове продовжуване видання (збірник); висвітлює питання становлення та розвитку бібліотечних закладів, насамперед на теренах Поділля, теорії та практики бібліотекознавства, результати актуальних книгознавчих та документознавчих досліджень в Україні. Засновник Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Виходить з 2008 р., з періодичністю один раз на два-три роки. Мова видання – українська. Статті супроводжуються авторськими резюме англійською мовою. Розповсюджується безкоштовно, надходить до національних і більшості провідних бібліотек України. Наклад випусків збірника змінний, від 50 до 300 пр.

Мета видання – поширення теоретичних узагальнень проблем бібліотекознавства та книгознавства, практичного бібліотечного досвіду, публікування тез та доповідей науково-практичних конференцій, організованих на базі бібліотеки університету, а також оприлюднення бібліографічних праць, рецензій, інших матеріалів. Видання адресоване бібліотечним фахівцям, науковцям, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, студентам. Роботи, пов’язані з випуском серії «Б. К.» (формування редакційного портфеля, редагування, верстка тощо) виконують працівники Бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Упродовж 2008–2020 рр. друком вийшло шість випусків серії, різними обсягами. Статті збірника вирізняються різноплановістю, проте серед них переважають публікації аналітичного, узагальнювального, проблемно-орієнтованого характеру.

Ініціаторами створення видання є ректор університету у 2002–2012 рр., д-р іст. наук, проф. О. Завальнюк (він же перший голова редколегії) та д-р іст. наук, проф. В. Прокопчук (відповідальний редактор, директор університетської бібліотеки у 2004–2015 рр.). Членами редколегії, які стояли біля витоків видання, стали відомі науковці – Л. Баженов, д-р іст. наук, проф.; Т. Кароєва, д-р іст. наук, доц.; О. Кеба, д-р філол. наук, проф.; Т. Ківшар, д-р іст. наук, проф.; В. Ляхоцький, д-р іст. наук, проф.; О. Рарицький, д-р філол. наук, доц.; Г. Сагач, д-р пед. наук, проф.; Є. Сохацька, канд. філол. наук, доц.; Ю. Телячий, канд. іст. наук, доц.; Л. Філінюк, учений секретар бібліотеки (заступник відповідального редактора); рецензентами – П. Свідер, д-р філолог. наук, проф. та П. Брицький, д-р іст. наук, проф.

У складі редколегії періодично відбувається ротація. Так, редколегію 5-го вип. (2018) очолив д-р іст. наук, проф., ректор К-ПНУ ім. І. Огієнка С. Копилов; до її складу, крім О. Завальнюка та В. Прокопчука увійшли відомі фахівці з бібліотекознавства, документознавства, краєзнавства та історії, а саме: О. Айвазян, канд. іст. наук; Н. Гудима, канд. філол. наук, доц.; Л. Климчук, канд. іст. наук (відповідальний редактор); О. Комарніцький, д-р іст. наук, доц.; І. Конет, д-р фіз.-мат. наук, проф.; О. Федьков, д-р іст. наук, доц. Рецензентами виступили Т. Кароєва та О. Рарицький.

У програмній статті О. Завальнюка до першого випуску серії «Б. К.» сформульовані її основні завдання – висвітлювати результати наукових пошуків з питань історії бібліотечної справи, теорії і методики бібліотекознавства, зокрема працівників університетської бібліотеки; репрезентувати здобутки практичної бібліографічної діяльності й бібліотекознавчої біографіки; сприяти обміну думками фахівців з бібліотечного краєзнавства, загальної та галузевої бібліографії (історичної, природничої, філологічної, фізико-математичної), репрезентувати практику творення навчальної книжки, розкривати взаємодію бібліотекознавства зі спеціальними науковими дисциплінами: історіографією, джерелознавством та археографією, подавати рецензії на наукові видання.

У першому випуску збірника (2008) вміщено 65 доповідей і повідомлень за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції «Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів», яка відбулася 20–21 вересня 2007 р. на базі Наукової бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка, а також бібліографічні матеріали, рецензії на наукові видання за профілем серії, документи і матеріали, що стосуються діяльності університетської бібліотеки, проблем бібліотекознавства та книгознавства. Загалом до збірника увійшли публікації 56 авторів.

У другому випуску збірника (2010) подано 82 доповіді і повідомлення, виголошені на Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти», яка відбулася 7-8 жовтня 2010 р. на базі наукової бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка (загалом 71 автор).

Наступний випуск видання вийшов друком у 2013 р. Він присвячений відзначенню 140-річчя від дня народження С. Сірополка. До збірника увійшли 61 доповідь і повідомлення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Степан Сірополко – освітянин, науковець, бібліотекознавець», що відбулася на базі бібліотеки університету 21 червня 2012 р.

Четвертий та п’ятий випуски містять, відповідно, матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі» (23 квітня 2015 р.) та «Університетські бібліотеки: історія, досвід та перспективи розвитку» (27-28 вересня 2018 р.) організатором яких виступила книгозбірня університету.

Упродовж 2008–2018 рр. на сторінках збірника опубліковано 339 статей 195 авторів, у т. ч. 124 публікації, авторами яких є понад 30 працівників університетської бібліотеки.  

Серед постійних авторів: О. Айвазян, І. Грінішина, О. Завальнюк, С. Кантлін, Т. Кароєва, Л. Климчук, О. Комарніцький, Н. Крючкова, О. Литвиненко, Т. Опря, В. Пароменко, В. Прокопчук, Л. Резнічук, Л. Ситник, Ю. Телячий та ін.

У збірнику поєднано різнопланову проблематику з історії бібліотечної справи та розвитку краєзнавства Поділля, започаткування, становлення та функціонування Наукової бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка, персоналій в царині бібліотечної справи та їхнього наукового і практичного доробку. У п’ятому випуску тематику публікацій дослідників розширено за рахунок таких актуальних питань, повязаних з інформаційно-бібліотечною сферою, як академічна доброчесність, трансформація ціннісних орієнтирів суспільства в інформаційному середовищі, використання соціальних мереж як комунікаційної платформи та ін.

Відповідним чином формуються й рубрики збірника, серед яких є постійні та змінювані, залежно від змістового наповнення конкретного випуску: «Історія становлення та розвитку бібліотечної справи в Україні» (1–4 вип.), «Бібліотечне краєзнавство та історико-регіональні дослідження» (1–5 вип.), «Традиції та інновації в діяльності бібліотек» (2–5 вип.), «Наші ювіляри» (2–5 вип.), «Критика. Бібліографія» (2–4 вип.). Упродовж 2008–2019 рр. загалом застосовано 23 рубрики.

Збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство» є важливим джерелом інформації про стан і проблематику регіональних досліджень з історії бібліотек та бібліотечної справи, персоналій, бібліотечного краєзнавства, студій з бібліотекознавства, книгознавства, документознавства, джерелознавства, культури, науки, освіти та архівної справи, провідником ідей національно-культурного розвою, слугує науковою трибуною для широкого загалу вчених і бібліотечних фахівців, їхньої професійної комунікації задля вдосконалення діяльності сучасних бібліотечно-інформаційних установ.

Електронний архів всіх випусків журналу доступний в уінверситетському репозитарії за покликанням: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/140  та в БД «Наукова періодика України» на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (https://my.su/vgjx3 )

Джерела

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету / Кам’янець-Подільський національний університет, наукова бібліотека ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 400 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 1);

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 648 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 2);

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 328 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 3)

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 396 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4);

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 268 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5).

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 268 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 6).

Завальнюк О. М. Нові обрії університетської бібліотеки / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету / Кам’янець-Подільський національний університет, наукова бібліотека ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 400 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 1) – С. 7–8.

Климчук Людмила Вікторівна
Статтю створено : 02.01.2020
Останній раз редаговано : 13.07.2023