Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 821
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

image«Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» – продовжуване видання з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства та інформаційної діяльності у форматі збірника наукових статей та інших матеріалів. Засноване  ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2008 р. Виходило в 2008–2017 рр. один раз на два роки. Загалом вийшло шість випусків. Адресоване фахівцям у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, інформаційної діяльності. Обсяг випусків не є сталим, усереднено 120–390 с. Мови видання – українська, російська. Статті супроводжуються авторськими резюме українською, російською та англійською мовами. Розповсюджується безкоштовно. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Наклад 300 пр. (2014).

Від самого початку видання було комбінованим – версію на паперовому носії доповнював електронний аналог, представлений на сайті бібліотеки. Починаючи з вип. 5 (2016) збірник виходив тільки в електронній формі.

Ініціатором заснування «Н. п. ДНПБ», його першим науковим редактором протягом семи років (2008–2014) була П. Рогова – бібліотекознавець, перший директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, канд. іст. наук, старш. наук. співр., заслужений працівник культури України.

Членами редколегії, які стояли біля витоків видання, були відомі фахівці бібліотечно-інформаційної сфери та освітянської галузі – Л. Бейліс, В. Вергунов, Л. Дубровіна, Т. Добко, Т. Ківшар, О. Клименко, В. Лутовинова, Л. Петрова, Г. Пустовіт, О. Яценко та ін.; рецензентами – академік НАПН України, д-р пед. наук О. Сухомлинська, д-р наук із соц. комунікацій, старш. наук. співр. О. Воскобойнікова-Гузєва.

Концептуальні засади «Н. п. ДНПБ» викладено в передмові П. Рогової до першого випуску: «ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського започатковує системну підготовку збірників наукових праць, в яких відбиватимуться здобутки її науково-дослідної роботи й кращих бібліотек освітянської мережі МОН України та АПН України, а також інноваційний досвід та наукові студії з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства». Перший випуск збірника (2008) був приурочений до 10-річчя від часу заснування ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Кожний випуск має підзаголовок, який відображає той чи інший тематичний напрям наукових досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: «Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України» (вип. 1, 2008), «Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку» (вип. 2, 2010), «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи» (вип. 3, 2012), «Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу» (вип. 4, 2014), «Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (вип. 5, 2016).

Четвертий випуск збірника (2014), окрім статей, містить й інші результати наукового дослідження «Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» (2011–2013): практичний посібник «Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології» (уклад.: І. Лобановська, Н. Зоріна), інформаційно-аналітичний огляд «Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010–2012 рр.» (уклад. А. Копилова), бібліографічний огляд видань із фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (скорочений) «Дитина і книга: погляд крізь призму часу» (упоряд. А. Рубан).

Шостий випуск збірника (2017) був приурочений до 25-річчя НАПН України і вийшов без підзаголовка.

Рубрики збірника змінюються залежно від змістового наповнення кожного випуску, зокрема: «Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності бібліотек України», «Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек», «Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу», «Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України щодо створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу» та ін.

У публікаціях актуалізовано питання історії бібліотечної справи, розвитку мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, модернізації науково-інформаційної діяльності книгозбірень, автоматизації бібліотечних процесів, науково-інформаційного супроводу освіти, зберігання та використання інформаційно-бібліотечних ресурсів, у т. ч. книжкових пам’яток, упровадження цифрових технологій, розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогіки, психології й освіти, формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського тощо. Виклад основного матеріалу здійснюється згідно з вимогами органів, на які покладена атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (до грудня 2010 р. – ВАК України, надалі – Атестаційна колегія МОН України) до наукових публікацій.

У 2017 р. переглянуто редакційну політику видання, уведено нові рубрики: «Бібліотека. Наука. Культура. Суспільство», «Інформаційні ресурси бібліотек», «Інформаційно-бібліографічна діяльність. Біобібліографія та біографістика», «Культурно-освітня діяльність бібліотек», «Інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках». В оновленій концепції збірника пріоритетна увага приділяється актуальним проблемам сьогодення: питанням формування національного інформаційного простору, бібліотечним інноваціям, реформуванню українських бібліотек, проєктній діяльності, дотриманню авторського права, автоматизації бібліотечних технологій, застосуванню бібліотечних форм і методів роботи в патріотичному вихованні дітей і молоді, теоретико-методичним проблемам функціонування соціокультурного простору тощо.

Серед постійних авторів «Н. п. ДНПБ» авторитетні вчені в галузі бібліотечно-інформаційної сфери, директори та співробітники провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек України, науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, бібліотекарі-практики: Ю. Артемов, Л. Бейліс, Л. Березівська, В. Білоус, Л. Бондар, О. Бондарчук, Н. Вараксіна, В. Вергунов, О. Воскобойнікова-Гузєва, Н. Горбенко, Н. Грудініна, Т. Добко, Л. Дроншкевич, Л. Заліток, С. Зозуля, Н. Зоріна, І. Коваленко, С. Коваленко, І. Лобановська, В. Мозгова, Т. Маркарова, Н. Мацібора, Н. Ніколаєнко, Т. Лога, Т. Павленко, Р. Палійчук, О. Помчалова, Л. Петрова, Л. Пономаренко, П. Рогова, Т. Роскіна, Л. Савенкова, Л. Самчук, Я. Сошинська, Н. Стельмах, І. Хемчян, О. Шкира, О. Яценко та ін.

Починаючи з 5-го випуску (2016), редакційну колегію «Н. п. ДНПБ» очолює директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, д-р пед. наук, проф., член-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Л. Березівська. До оновленого складу редакційної колегії увійшли також директори бібліотек закладів вищої освіти Т. Опришко (Київський університет імені Бориса Грінченка) та О. Шкира (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), провідні фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: О. Бондарчук, Н. Вараксіна, С. Зозуля (заст. голови, 2016), І. Лобановська, Л. Самчук, Н. Світла (відповідальний  секретар, 2017), Я. Сошинська, Л. Страйгородська (заст. голови, 2017), Т. Філімонова, І. Хемчян; наукові редактори – д-р наук із соц. комунікацій, старш. наук. співр. Т. Добко, зав. від. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського І. Лобановська; рецензенти – д-р пед. наук, проф. Г. Пустовіт, канд. іст. наук, старш. наук. співр. А. Селецький,.

Редакційна колегія видання підтримує політику безперешкодного доступу до знань. Електронний архів випусків «Н. п. ДНПБ» представлено на окремому сайті збірника (http://journals.dnpb.gov.ua/), розміщено на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в рубриці «Періодичні видання бібліотеки» (http://dnpb.gov.ua/ua/періодичні-видання-бібліотеки/13399-2/), а також у БД «Наукова періодика України» на порталі НБУВ. Публікації «Н. п. ДНПБ» реферовані для Українського реферативного журналу «Джерело», відображені в загальнонаціональній реферативній БД «Україніка наукова», індексовано в бібліометричних БД Google Scholar, OCLC WorldCat.

Збірник «Н. п. ДНПБ» посідав помітне місце серед продовжуваних наукових видань з питань бібліотечно-інформаційної сфери та сприяв реалізації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського функції координаційного, науково-методичного центру мережі освітянських книгозбірень МОН України та НАПН України.

Джерела

Рогова П. Інформаційна діяльність бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань / П. І. Рогова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Дерлеменко, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), І. І. Лутовинова, Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Л. І. Бейліс, О. З. Клименко]. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – С. 9–13;

Горбенко Н. Шляхи активізації видавничої діяльності бібліотек / Н. Горбенко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 10. – С. 23–26.

Кравченко (Зозуля) Світлана Миколаївна
Статтю створено : 23.08.2019
Останній раз редаговано : 03.07.2023