Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Наклад
Наклад

Нáклад загальна кількість виготовлених примірників (копій) одного видання. Є обов’язковою складовою випускних даних видання.

Побутує також рівнозначний термін – тираж (франц. tirage, від tirer – тягти), проте він поступово витісняється терміном Н.

Залежно від обсягів розрізняють малі (до 15 тис. пр.), середні (до 100 тис. пр.) і масові (понад 100 тис. пр.) Н. Масові Н. через великий обсяг поліграфічних робіт зазвичай друкують частинами, званими запусками, інколи на різних поліграфічних підприємствах.

Існує кілька додаткових уточнювальних характеристик Н.:

загальний Н. – сумарна кількість видань, випущених одним чи кількома видавництвами за певний період (загальне число примірників у Н. всіх цих видань);

річний Н. – сума Н. видань, що вийшли у світ у певному році у видавництві, а також сума Н. усіх випусків періодичного видання за рік;

разовий Н. – кількість примірників одного випуску, номера, тому періодичного чи продовжуваного видання;

додатковий Н., або додрукування – виготовлення певної кількості примірників видання через деякий час після передавання основного Н. в книготорговельну мережу протягом календарного року. У статистиці друку Н. книги, виготовлений у наступному після основного Н. році, вважається повторним виданням. У випускних даних відомості про додатковий Н. подають у круглих дужках, як-от: (додрукування Н.) або  (дод.  Н.);

пробний Н. – початковий випуск видання для визначення попиту на нього; у разі його успішної реалізації виготовляють додатковий Н. Якщо ж попит незадовільний, видання залишається на рівні пробного Н.;

середній Н. – частка від ділення суми Н. усіх конкретних видань на їх число.

Джерела

 

Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР (із змінами і доповненнями);

 

________________

 

 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. : ДСТУ 3018-95. – Київ : Держстандарт України, 1995. – ІІІ, 23 с.;

Партико З. В. Загальне редагування : нормат. основи : [навч. посіб.] / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 411 с. : іл., табл.;

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.;

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 : [А–Я] / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. – VIII, 1719, [8] с.;

Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. Г. М. Плиса]. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 58 с. : табл.

Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 15.05.2017
Останній раз редаговано : 17.01.2018