Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Надзаголовкові дані
Надзаголовкові дані

Надзаголовкові дані – складова вихідних відомостей видання, що розміщується на титульному аркуші над іменем автора(-ів) і назвою.

Н. д. містять інформацію про:

– найменування організації, від імені чи за участю якої випущено видання;

серію (назву, номер випуску, рік заснування) та підсерію (назву, номер випуску);

– осіб, які брали участь у створенні серії, підсерії.

Найменування організації, від імені чи за участю якої випущено видання, подається в офіційно встановленій формі.

За чинними стандартами з інформації та документації у Н. д. рекомендується подавати найменування не більше трьох організацій, зазначаючи їх в узгодженій цими організаціями послідовності.

Н. д. дозволяється переносити на контртитул чи авантитул.

 

 

Приклад оформлення титульного аркуша

image 

Джерела

 

ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : пер. з англ. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 45 с. – (Національний стандарт України);

ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. – Київ : ДП ”УкрНДНЦ”, 2017. – III, 35 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України);

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 c.;

Словник-довідник основних видавничих термінів : для практики наук. установ / пер. і упоряд. А. І. Радченко. – Київ : Академперіодика, 2009. – 70 с.

Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса ; Кн. палата України. – Вид. 4-те, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 60 с.


Макогон Світлана Володимирівна
Статтю створено : 29.10.2019
Останній раз редаговано : 29.10.2019