Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 43
За місяць : 781
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Мороз Мирослав Олександрович
Рубрики : Персоналії
Мороз Мирослав Олександрович

image

Мороз Мирослав Олександрович [17.01.1923, с. Збоїська (тепер у складі м. Львова) – 04.02.2006, Львів] – бібліограф, літературознавець, франкознавець, етнограф, фольклорист. Кандидат філологічних наук (1963). Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка.

Народився у селянській сім’ї. У 1929–1935 рр. навчався у школі ім. Ю. Словацького у львівському районі Замарстинів. Продовжив навчання в Торговій школі ім. д-ра Ернеста Адама у Львові (1936–1939). У січні 1940 р. вступив на перший курс філологічного факультету Львівського державного педагогічного інституту. У 1941–1942 рр. працював учителем у с. Великі Грибовичі, поблизу Львова. Згодом, у 1942–1944 рр., навчався на «фахових курсах» хімічного факультету Львівського політехнічного інституту та займався громадською роботою (очолював філію Львівської «Просвіти» у рідному селі) і підпільною діяльністю в осередках ОУН.

З визволенням Львова та його околиць від нацистських окупантів на початку серпня 1944 р. був мобілізований до лав Червоної армії, а 10 вересня у бою в Карпатах отримав поранення в голову. Після лікування воював на території Польщі, Чехословаччини, Австрії.

Одразу після демобілізації у листопаді 1945 р. був зарахований на українське відділення філологічного факультету Львівського державного (нині – національного) університету ім. І. Франка. Напередодні захисту дипломної роботи та державних іспитів, 25 квітня 1950 р., М. Мороза заарештували за звинуваченням в антирадянській діяльності. Був засуджений до смертної кари, заміненої 25 роками ув’язнення, яке відбував у таборах Караганди і Воркути. Після смерті Й. Сталіна у січні 1955 р. вийшов на волю за амністією, а у 1965-му в. повністю реабілітований Верховним судом УРСР з формулюванням: «за відсутністю складу злочину».

За дозволом ректора Львівського університету у 1956 р. М. Мороз захистив дипломну роботу та склав державні іспити. З 10 квітня 1957 р. працював тимчасово у Львівській науковій бібліотеці АН УРСР (нині – Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника), надалі, у 1957–1959 рр. – бібліографом в Інституті суспільних наук АН УРСР. У вересні 1959 р. за рішенням Президії АН УРСР був переведений до Львівської наукової бібліотеки АН УРСР для роботи над складанням бібліографії критичної літератури про Т. Шевченка.

Ґрунтовно вивчав спадщину І. Франка, збирав бібліографічні матеріали про його життя і творчість, досліджував діяльність М. Возняка, В. Гнатюка, Ф. Колесси, К. Студинського, В. Щурата.

Захистив кандидатську дисертацію «Питання бібліографії та атрибуції творів Івана Франка»; підготував бібліографію та статті про М. Коцюбинського, П. Грабовського, І. Франка, Лесю Українку, І. Котляревського. У 1973 р., за згадування в бібліографічному покажчику «Леся Українка. 1884–1970» (1972) прізвищ репресованих на той час авторів-україністів (І. Дзюби, Є. Сверстюка, І. Світличного) сам зазнав репресій і був звільнений з роботи. З 1974 р. працював робітником на складі книготоргу, завгоспом на залізниці, бібліотекарем на мехсклозаводі, з грудня 1975 р., за дозволом Львівського обкому КПУ – бібліографом у Центрі науково-технічної інформації та пропаганди, з травня 1977 р. – у Музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР.

Згодом того ж року був прийнятий на посаду наукового співробітника Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського АН УРСР).

Під час роботи в музеї та інституті (де працював до 1988 рр.) вчений займався етнографічними дослідженнями, збирав матеріали до бібліографії українського народознавства – фольклору, етнографії, народного мистецтва, брав активну участь у підготовці до друку колективних монографій «Бойківщина» (1983), «Гуцульщина» (1987), «Полісся» (1988), видав книжку «Сучасна радянська обрядовість. Бібліографічний покажчик» (1986). Багаторічні напрацювання бібліографа в галузі народної культури були систематизовані і підготовлені до друку у виданні «Бібліографія українського народознавства у 3-х томах» (т. 1. Фольклористика, кн. 1 і 2, 1999). До наступних томів – «Народне мистецтво» та «Етнографія» вчений встиг укласти картотеки.

Вчений цікавився також творчістю Р. Ф. Кайндля – австрійського історика, визначного буковинознавця, етнографа, фольклориста, педагога, громадського діяча, професора і ректора Чернівецького університету, дійсного члена НТШ.

Надалі працював в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України старшим науковим співробітником (1992), завідувачем відділу франкознавства (1994–2002). У грудні 1992 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, де разом з іншими вченими готував матеріали для «Енциклопедії Наукового товариства ім. Тараса Шевченка».

Брав участь в українознавчій конференції університету м. Іллінойс (США, 1991). За укладання бібліографічного покажчика «Михайло Драгоманов» (1991) отримав престижну Премію ім. Миколи Ценка у Гарвардському університеті. За працю «Літопис життя та творчості Лесі Українки» (1992) і низку бібліографічних покажчиків Президія НАН України нагородила М. Мороза престижною премією ім. І. Я. Франка (1993).

 imageЗагалом М. Мороз підготував понад 30 монографій, бібліографічних покажчиків, путівників та понад 200 публікацій у пресі з питань літературознавства, бібліографії, етнографії, слов’янознавства тощо; написав низку статей до Української літературної енциклопедії. Вчений є автором праць «Літопис життя і творчості Івана Франка», «Словник до енциклопедії Івана Франка» та низки бібліографічних покажчиків: «Вільям Шекспір в Українській РСР» (усі – 1964), «Іван Франко: Бібліографія творів. 1874–1964» (1966), «Данте Алігієрі в Українській РСР» (1970), «Іван Франко мовами народів СРСР», «Леся Українка. 1884–1970» (обидва – 1972), «Іван Франко. 1856–1984» (1987) та ін.

Писав статті до часописів «Жовтень», «Вітчизна», «Архіви України», «Соціалістична культура», «Іноземна філологія», «Народна творчість та етнографія», «Трибуна лектора», «Українська мова і література в школі», «Советская библиография», «Літературна Україна», «Вільна Україна», «Вільне життя», «Львовская правда», Keel ja kirijandus (Таллінн), «Друг читача», «Книжное обозрение», «В мире книг», «Нові книги УРСР», «Вільна Україна». збірника наукових праць «Бібліотекознавство та бібліографія» та ін.

М. Мороз був постійним автором збірника «Українське літературознавство», де публікував щорічні бібліографічні покажчики, списки літератури, матеріали до бібліографії «Франкознавство», «Іван Франко в мистецтві та художній літературі», «Зарубіжна франкіана» та інші матеріали, у т. ч. архівні.

Вершиною наукової творчості М. Мороза стало фундаментальне тритомне видання «Літопис життя і творчості Івана Франка», що побачило світ вже після смерті вченого, у 2016–2017 рр., зусиллями його молодшої дочки Д. Гонтаревої.

Мав велику приватну бібліотеку (майже 50 тис. книжок, у т.  ч. рідкісних), велику частину якої передав ЛННБ України ім. В. Стефаника. Там свмо, у відділі рукописів зберігається великий особистий архів вченого.

 

Твори

 

Бібліографічний список недрукованих праць академіка М. С. Возняка про життя і творчість І. Франка / М. Мороз // Іван Франко : ст. і матеріали. – Львів, 1960. – Зб. 7. – С. 484–486.

Радянське франкознавство за двадцять років (1939–1959) : матеріали до бібліогр. / О. Мороз, М. Мороз // Іван Франко : ст. і матеріали. – Львів, 1960. – Зб. 8. – С. 179–388.

Матеріали до бібліографії критичної літератури про Івана Франка (1875–1938) / О. Мороз, М. Мороз // Іван Франко : ст. і матеріали. – Львів, 1962. – Зб. 9. – С. 191–318.

Бібліографічний покажчик наукових, публіцистичних і літературних праць В. Щурата / М. Мороз // Щурат В. Г. Вибрані праці з історії літератури. – Київ, 1963. – С. 391–431.

Вільям Шекспір в Українській РСР : бібліогр. список / Наук. б-ка Львів. ун-ту ім. І. Франка, Від. бібліогр. ; склав М. О. Мороз. – Львів, 1964. – 75 с.

Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; склав М. О. Мороз ; відп. ред. С. М. Шаховський. – Київ, 1964. – 268 с.

Павло Грабовський : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; склав М. О. Мороз ; відп. ред. М. Є. Сиваченко. – Київ, 1964. – 80 с.

Франкознавство за 1962–1963 роки ; за 1964 рік // Іван Франко : ст. і матеріали. – Львів, 1964. – Зб. 11. – С. 235–269. – У співавт. ; 1965. – Зб. 12. – С. 231– 249. – У співавт.

Іван Франко: Бібліографія творів. 1874–1964 / склав М. О. Мороз. – Київ, 1966. – 446 с.

Іван Франко в мистецтві та художній літературі : матеріали до бібліогр. / М. О. Мороз // Укр. літературознавство. – 1966. – Вип. 1. – С. 171–184.

Франкознавство за 1965… рік // Укр. літературознавство. – 1966. – Вип. 1. – С. 185–199 ; 1968. – Вип. 3. – С. 145–177 ; 1968. – Вип. 5. – С. 161–173 ; 1969. – Вип. 7. – С. 191–204 ; 1970. – Вип. 11. – С. 191–204 ; 1971. – Вип. 14. – С. 109–118 ; 1972. – Вип. 17. – С. 129–138 ; 1976. – Вип. 26. – С. 57–63 ; 1977. – Вип. 28. – С. 135–140 ; 1978. – Вип. 30. – С. 121–130. – У співавт.

Бібліографія наукових праць академіка М. С. Возняка / М. Мороз // Укр. літературознавство. – 1968. – Вип. 4. – С. 177–208.

І. С. Нечуй-Левицький, 1838–1918 : реком. бібліогр. покажч. літ. : до 130-річчя з дня народж. і 50-річчя з дня смерті / [уклад. М. О. Мороз] ; Львів. держ. наук. б-ка. – Львів, 1968. – 29 с.

И. П. Котляревский в библиографии / М. Мороз // Советская библиография. – 1969. – Вып. 5. – С. 46–53.

Іван Котляревський : бібліогр. покажч. : до 200-річчя з дня народж. / М. О. Мороз ; АН УРСР ; Львів. держ. наук. б-ка. – Львів, 1969. – 57 с. : 1 л. портр.

Іван Котляревський : бібліогр. покажч., 1798–1968 / М. О. Мороз ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Львів. держ. наук. б-ка. – Київ, 1969. – 290 с. : 1 л. портр.

Давньогрецькі письменники в українських перекладах і критиці / М. Мороз // Іноземна філологія. – Львів, 1970. – Вип. 20. – С. 128–146.

Данте Алігієрі в Українській РСР : бібліогр. покажч./ [склав М. О. Мороз ; відп. ред. О. А. Домбровський ; вступ ст. І. М. Лозинський] ; Б-ка інозем. літ. м. Львова. – Львів, 1970. – 53, [1] с. : іл.

Знахідка бібліографа // Бібліотекознавство та бібліографія. – Харків, 1971. – Вип. 11. – С. 147–157. – У співавт.

Леся Українка : реком. бібліогр. покажч. : до 100-річчя з дня народж. / М. О. Мороз ; ред. В. І. Лучук ; АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка. – Львів, 1971. – 81 с.

Бібліографія ювілейної літератури : [про І. П. Котляревського] / М. Мороз // Слава сонцем засіяла. – Київ, 1972. – С. 266–283.

Леся Українка : бібліогр. покажч., 1884–1970 / АН УРСР, ЦНБ, Львів. наук. б-ка ; уклад.: М. В. Булавицька, М. О. Мороз ; відп. ред. М. Д. Деркач ; бібліогр. ред.: Л. В. Бєляєва, К. І. Скокан. – Київ, 1972. –  391 с.

Твори Івана Франка мовами народів СРСР : бібліогр. покажч. / М. О. Мороз ; ред. В. І. Лучук. – Львів, 1972. – 86 с.

Твори Джека Лондона в українських перекладах : (бібліогр. покажч.) // Лондон Дж. Твори : у 12 т. – Київ, 1972. – Т. 12. – С. 578–589. – У співавт.

Сучасна радянська обрядовість : бібліогр. покажч. / упоряд. М. О. Мороз ; відп. ред. Р. Ф. Кирчів. – Одеса, 1985. – 106 с.

Шекспір в Україні : бібліогр. покажч. / упоряд. М. О. Мороз // Шекспір В. Твори : в 6 т. – Київ, 1986. – Т. 6. – С. 803–832.

Іван Франко : бібліогр. покажч., 1956–1984 / упоряд. М. О. Мороз. – Київ, 1987. – 521 с.

Юрій Григорович Гошко : бібліогр. покажч. / упоряд. М. О. Мороз ; вступ. ст. Р. Ф. Кирчіва. – Львів, 1987. – 36 с.

Бібліографічний покажчик / М. Мороз // Нечуй-Левицький І. С. Твори : в 3 т. – Київ, 1988. – Т. 3. – С. 556–642.

Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. 1964–1988 / упоряд. М. О. Мороз. – Чернігів, 1989. – 272 с.

Бібліографічний покажчик [творів М. П. Старицького та критичної літератури] / М. Мороз // Старицький М. П. Твори : в 6 т. – Київ, 1990. – Т. 6. – С. 739–823.

Іван Франко : бібліогр. покажч. творів і критич. літ., 1986–1988 / М. Мороз // Іван Франко і світова культура. – Київ, 1990. – Кн. 3. – С. 55–89.

Володимир Гнатюк, 1871–1991 : бібліогр. покажч. / упоряд.: М. Мороз, М. Мушинка. – Львів, 1992. – 151 с.

Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля / М. Мороз // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів,1992. – Т. ССХХІІІ. Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 197–205.

Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. – Київ, 1992. – 627, [4] с. : іл., портр.

Філарет Колеса (1871–1947) : бібліогр. покажч. пр. і критич. літ. / упоряд. М. Мороз ; відп. ред. С. Грица. – Львів, 1992. – 92 с.

Зарубіжне франкознавство : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Мороз. – Львів, 1997. – 100 с.

Бібліографія українського народознавства : у 3 т. / упоряд. М. Мороз. – Львів, 1999. – Т. 1–3.

Заборонене франкознавство, 1885–1988 : матеріали до бібліогр. критич. літ. про І. Франка (публ., вилуч. з наук. обігу в рад. Україні 1930–1980-х рр.) / О. Б. Луцишин, М. О. Мороз / відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2006. – 216 с.

Сучасне франкознавство (1988–2005) : біобібліогр. покажч. видань творів І. Франка і літ. про нього / Олена Луцишин, Мирослав Мороз / відп. ред. Є. К. Нахлік. – Львів, 2007. – 400 с.

Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3 т. : [до 160-річчя від дня народж. І. Франка] / Мирослав Мороз ; [упоряд.: Д. Гонтарева (Мороз) ; редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т І. Франка НАН України, Ін-т франкознавства Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : АРТОС, 2016–2017.

Т. 1 : 1856–1886, 2016. – 556 с. : портр. – Бібліогр. у тексті та підрядк. прим. – Покажч.: с. [505]–556.

Т. 3 : На вершинах : 1887–1899, 2016. – 691 с. : портр. – Бібліогр. у тексті та підрядк. прим. – Покажч.: с. [605]–691.

Т. 3 : 1900–1916, 2017. – 487 с. : портр. – Бібліогр. у тексті та підрядк. прим. – Покажч.: с. [397]–487.

 

Джерела

Мирослав Мороз // Бібліографія українознавства : бюл. коміс. укр. бібліогр. Міжнар. асоц. україністів. – Львів, 1992. – Вип. 1 (лип.). – С. 34–35.  

Мирослав Мороз – лауреат премії імені І.  Я. Франка // Літ. Україна. – 1993. – 8 квіт. – С. 2.

Мороз Мирослав // Хроніка НТШ. Рік 1992. – Львів, 1994. – Ч. 84. – С. 36.

Мирослав Мороз : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Львів. від-ня ; упоряд. М. О. Мороз ; літ. ред. М. Легкий. – Львів, 1997. – 51 с. – (Бібліографічна серія ; вип. 2).

Трегуб М. Мороз Мирослав Олександрович / М. Трегуб // Укр. журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 227–232.

Жданова Р. С. Українська дантеана / Р. С. Жданова // Слово і час. – 2002. – № 12. – С. 86–90.

Глушко М. Мирослав Мороз – етнограф і фольклорист (до 80-річчя з дня народження) / Глушко Михайло // Етнічна культура українців. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2006. – С. 63-69.

Луцишин О. Мирослав Олександрович Мороз : некролог / Луцишин О. // Слово і час. – 2006. – № 3. – C. 95–96.

Бігусяк М. Епістолярій бібліографа Мирослава Олександровича Мороза (на основі архіву професора В. Т. Полєка) / Михайло Бігусяк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 9. – С. 166–173.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 26.01.2015
Останній раз редаговано : 22.01.2021