Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв
Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв

imageМиколаївський фаховий коледж культури і мистецтв – заклад вищої освіти комунальної форми власності І рівня акредитації. Заснований на спільній власності територіальних громад міст, селищ і сіл Миколаївської області. Входить до сфери управління Миколаївської обласної ради. Повне офіційне найменування  – Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради. Готує фахівців різного профілю для галузі культури і мистецтв, у т. ч. за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Навчальний заклад заснований згідно із розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1953 р. як Миколаївський технікум підготовки культурно-освітніх працівників. Розпочав роботу 1 вересня 1954 р., до занять приступили 120 студентів за спеціальностями: культурно-освітня робота та бібліотечна справа. Через відсутність належної матеріально-технічної бази у перші місяці навчання здійснювалось у пристосованих приміщеннях. Наступного року виконком Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих надав для розташування технікуму два приміщення – на вул. Леніна (нині –Фалєєвська), 10, та на вул. Плеханівській (нині Потьомкінська), 34. З 1964 р. функціонує студентський гуртожиток на 400 місць. У 1989 р. введено в експлуатацію власну чотириповерхову будівлю на вул. Фалєєвській, 5, площею 3,5 тис. кв. м, яка стала головним навчальним корпусом (загалом їх налічується три).

З метою підготовки фахівців з бііблотечної справи, на викладацьку роботу до коледжу запросили досвідчених бібліотекарів-практиків: Р. Березович , Ю. Вобленко, О. Данильченко, А. Науменко, З. Овчинникова, Р. Осипова, А. Сучкова.

Перший випуск відбувся у 1957 р., у т. ч. дипломи отримали 57 бібліотечних спеціалістів.

У 1961 р. технікум реорганізовано у культурно-освітнє училище. З 1 вересня 1992 р. назву навчального закладу змінено на Миколаївське державне вище училище культури. Відповідно до рішення XXXVI сесії п’ятого скликання Миколаївської обласної Ради від 16 квітня 2010 р. назва закладу – Миколаївський коледж культури і мистецтв. Згідно з рішенням Миколаївської обласної ради від 16 квітня 2020 р. № 22 – Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв.

Навчання здійснюється на денній та заочній формах навчання.

У 1974 р. була створена самостійна циклова комісія викладачів бібліотечних дисциплін, яку очолив В. Кльоц. До складу комісії входили А. Дмитрієва, Г. Ізмайлова, М. Кльоц, Г. Костюченко, Н. Кочергіна. У 1981–2005 рр. голова циклової комісії – Г. Костюченко, викладач-спеціаліст вищої категорії; голова методичного об’єднання завідувачів бібліотек ЗВО I–II рівнів акредитації Миколаївської області; автор навчальних програм «Основи документознавства», «Бібліографічна діяльність».

Викладач Н. Кочергіна є укладачем навчальних програм та методичних рекомендацій, рекомендованих Міністерством культури України для використання в освітньому процесі училищ/коледжів культури: «Бібліотечне краєзнавство», «Вступ до спеціальності», «Бібліотечні фонди», «Обслуговування в бібліотеці», «Основи підприємництва і менеджменту», які широко використовуються викладачами ЗВО культури і мистецтв України.

У 1990-х рр. до числа викладачів бібліотечних дисциплін долучились І. Мальцева (Гладьо) та Н. Костюченко.

imageОсновними завданнями циклової комісії бібліотечних дисциплін та діловодства є підготовка і формування нового покоління бібліотекарів, за рівнем знань і кваліфікації конкурентоспроможних в сучасних умовах, вироблення у студентів навичок активної творчо-наукової роботи, формування креативного мислення і професійного вміння приймати самостійні рішення.

З 2005 р. циклову комісію очолює І. Мальцева (Гладьо) – викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії, голова методичного об’єднання завідувачів бібліотек ЗВО I–II рівнів акредитації Миколаївської області, експерт акредитаційних комісій МОН України зі спеціальностей «Бібліотечна справа» та «Діловодство», автор навчальних програм та методичних рекомендацій: «Соціальні комунікації», «Професійна етика бібліотекаря», «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Основи аналітико-синтетичної обробки документів»,рекомендованих Міністерством культури України для використання у ЗВО культури і мистецтв І–ІІ рівнів акредитації

Під час навчання студенти опановують і такі дисципліни, як: «Бібліографічна діяльність в ДІС», «Інфрмаційно-пошукові системи в ДІС», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Обслуговування в ДІС», «Бібліографічна діяльність в ДІС», «Професійна етика та психологія ділового спілкування» та ін.

Підготовка майбутніх фахівців бібліотечної справи відбувається у тісній співпраці з провідними бібліотеками Миколаєва. Зокрема, діють навчально-творчі лабораторії на базі Миколаївської ОУНБ, ОБД ім. В. Лягіна, ОБЮ, ЦБ ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва, ЦМБ для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка. У них студенти проходять навчальну та виробничу практики, відбуваються семінарські та лабораторно-практичні заняття.

Бібліотека коледжу містить 25 тис. видань. До послуг користувачів – зручна читальна зала, зони інтернет-доступу та відпочинку.

За роки існування коледжу було підготовлено понад 3 тис. фахівців бібліотечної справи. Серед них – відомі в Україні діячі бібліотечної справи, науковці – Т. Астапенко (працювала заступником директора Миколаївської ОУНБ з наукової роботи), Г. Бородіна (викладач Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, канд. іст. наук, доцент), Г. Гич (завідувач кафедра теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного Інститу післядипломної педагогічної освіти, канд пед. наук, доцент), Г. Гречко (заслужений працівник культури України, заступник директора ЦМБ для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка), В. Марущак (працівник ОБЮ, письменниця, голова обласного осередку НСПУ, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня), К. Селіверстова (Чибрікова, директор ОБД ім. В. О. Лягіна (1967–1970) та Миколаївської ОУНБ (перша пол. 1970-х рр.), згодом викладач КДІК ім. О. Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), канд. пед. наук, доцент), О. Шевчук (канд. пед. наук, доцент) та ін.

Адреса коледжу: 54001, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 5.

Сайт коледжу: https://mkkm.edu.ua/

 

Джерела

Миколаївське державне вище училище культури : 50 років служіння культурі : 1954–2004 рр. : збірник нарисів і спогадів. – Миколаїв : Іліон, 2004. – С. 59–61.

Миколаївський коледж культури і мистецтв : 1954–2014. – Миколаїв : ПО Шамрай, 2014. – С. 4–7, 38–41.

Мицик Сергій Васильович
Статтю створено : 01.04.2019
Останній раз редаговано : 22.02.2021