Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 790
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Метрополиця
Метрополиця

Метрополиця – міжнародна одиниця обліку фонду. Розроблена Міжнародною організацією стандартизації (ISO / TK 46 / ПК-8) і затверджена Радою ISO (1991) у рамках реалізації «Рекомендації про  міжнародну стандартизацію бібліотечної статистики», затвердженої  на 16-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (Париж, 13 листопада 1970 р.). Є основною одиницею обліку фондів, поряд із заголовком та фізичною одиницею (стандарт ІSО 2789:91 (Е) «Міжнародна бібліотечна статистика», який кілька разів переглядався. З 1 вересня 2016 р. в Україні введено в дію його нову редакцію: «Information and documentation – International library statistics». Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика : ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT).

Фізично М. прирівнюється до 1 м стелажної полиці, зайнятої виданнями або документами на нетрадиційних носіях. Оскільки М. не дає точного уявлення про реальну кількість різних видів документів з-за відмінностей в їх розмірах, вона вважається додатковою одиницею обліку фонду. Водночас  облік в М. дозволяє отримати порівнювані дані про фізичний обсяг бібліотечних фондів; відомості про довжину полиць важливі також при науковому обґрунтуванні проектування книгосховищ, розміщенні і зберіганні фондів.

Джерела

 

Мотульский Р. С. Основные показатели и единицы учета статистики библиотечного фонда / Р. С. Мотульский // Сов. библиотековедение.  – 1991. – № 5. – C. 76–84;

Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко. – Харків : Основа, 1993. – 152 с.;

Справочник библиотекаря  / Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 496 с. 

Журак Галина Петрівна
Статтю створено : 06.12.2017
Останній раз редаговано : 06.12.2017