Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 180
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Мережа медичних бібліотек України
Рубрики : Бібліотеки
Мережа медичних бібліотек України

Мережа медичних бібліотек України складається з комунальних  закладів «Обласні наукові медичні бібліотеки», наукових бібліотек медичних  навчальних закладів 1–2 та 3–4 рівнів акредитації, бібліотек науково-дослідних інститутів НАМН МОЗ України та бібліотек лікувально- профілактичних закладів (ЛПЗ) України. Національна наукова медична бібліотека (ННМБ) України є організаційним та науково-методичним центром бібліотек мережі. Обласні наукові медичні бібліотеки є методичними центрами для бібліотек свого регіону. Послугами медичних бібліотек користуються науковці медичного та суміжних із медициною галузей науки, практикуючі лікарі, слухачі курсів підвищення кваліфікації медичних працівників, ординатори, студенти медичних вишів, учні медичних коледжів та училищ.

Розпочалося створення мережі медичних бібліотек у 1930 р., коли Народним комісаріатом охорони здоров’я (НКОЗ) УРСР було видано директивний лист «Про організацію мережі медичних бібліотек». Ним обумовлювались основні положення створення мережі та передбачалося заснування у великих містах України медичних бібліотек з функціями методичних центрів. У листопаді того ж року було видано наказ «Про заснування Київської, Дніпропетровської, Сталінської [Донецької], та Одеської державних медичних бібліотек»

У 1939 р. при Київській медичній бібліотеці було створено методичне бюро, на яке покладалося методичне забезпечення медичних бібліотек Правобережної України. На Лівобережжі ці функції виконувала Харківська державна наукова медична бібліотека (ХДНМБ). У перші роки функціонування бюро було підготовлено інструктивно-методичні рекомендації «Мінімум бібліотечної техніки для бібліотек НКОЗ УРСР», організовано перші постійно діючі курси для працівників медичних бібліотек.

З 1948 р. наказом МОЗ УРСР на бібліотеку покладалося керівництво мережею всіх медичних бібліотек республіки, яка на той час нараховувала  близько 800 бібліотечних закладів.

У 1951 р. МОЗ СРСР було затверджено «Положение об областной, краевой, автономной, республиканской библиотеке», в якому наголошувалося на необхідності посилення методичної роботи, її координації, проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників бібліотек. До 1952 р. в усіх областях було створено обласні наукові медичні бібліотеки (ОНМБ), бібліотеки при медичних науково-дослідних установах та учбових закладах. Роботу бібліотек при лікувальних закладах суттєво активізував наказ МОЗ УРСР 1952 р. «О комплектовании фондов медицинских библиотек при районных больницах», котрим на державному рівні передбачалося виділення коштів на комплектування фондів бібліотек ЛПЗ. РНМБ було налагоджено проведення місячних курсів для бібліографів і каталогізаторів на базі  Інституту удосконалення лікарів та проведення  щорічних нарад директорів ОНМБ, семінарів-практикумів для бібліотечних працівників міських і районних лікарень. У 1963 р. на нараді методистів ОНМБ були визначені кращі бібліотеки-методичні центри своїх регіонів, зокрема: Запорізька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Донецька, Рівненська ОНМБ та Харківська державна наукова медична бібліотека. Основним напрямом діяльності методичних центрів на той час було вивчення, узагальнення та впровадження передового бібліотечного досвіду. Рішенням Колегії МОЗ УРСР та Республіканського комітету профспілки медичних працівників (від 04.12.1974 р.) республіканськими школами передового досвіду було визначено: Рівненську ОНМБ (директори: засл. працівник культури І. Г. Луценко, П. Р. Горун) – з питань інформаційного забезпечення медичних працівників сільської місцевості; Івано-Франківську (директор, засл. працівник культури М. А. Коврижина) – з питань управління і науково-методичної роботи; Кіровоградську (директор, засл. працівник культури В. І. Дримченко) – з питань формування і використання фонду в централізованій бібліотечній системі. Досвід їх роботи висвітлювався в спеціальній пресі,  на конференціях, заняттях шкіл, впроваджувався в роботу медичних бібліотек не лише України, а інших країн  ближнього зарубіжжя. Впродовж десятків років цю форму підвищення кваліфікації було визнано найефективнішою в системі підвищення кваліфікації  працівників медичних бібліотек.

Становлення і розбудова України як самостійної незалежної держави  внесла свої корективи  в роботу мережі медичних бібліотек  України. Поряд із традиційними, впроваджуються нові форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Широко використовуються комп’ютерні технології, створюються електронні каталоги, формуються фонди на електронних носіях, запроваджується корпоративна співпраця бібліотек-партнерів, обслуговування користувачів в електронному режимі, використовуються зарубіжні бази даних. Методичні центри координують роботу бібліотек, консультують, проводять стажування на робочих місцях. Традиційно проводяться щорічні міжнародні  наукові  конференції, робочі  наради на базі ННМБУ, ОНМБ та бібліотек вищих медичних учбових закладів.

На 01.01 2014 р. мережа медичних бібліотек України складає 816 бібліотек різних рівнів; серед них: 25 обласних наукових медичних бібліотеки, 19 бібліотек медичних університетів і академій, 40 бібліотек науково-дослідних установ, 104 бібліотеки медичних учбових закладів 3–4 рівнів акредитації та 627 бібліотек ЛПЗ. Фонди на 01.01.2014 р. складають 25 млн. 297 тис. прим. медичної літератури, з яких близько 30% – література іноземними  мовами.

Значний внесок у розвиток мережі медичних бібліотек України в різні роки  зробили директори Республіканської наукової медичної бібліотеки (зараз Національна наукова медична бібліотека України) – методичного центру медичних бібліотек: Хмара Ф. Л., Павленко Р. І., заступники з наукової роботи: Матюшенко В. С., Остапенко Т. А., завідувачі методичних відділів: Плеський Г. М., Шпаковський І. Ф., Романовська Н. А., Згурська О. С., а також директори ряду обласних НМБ: Берладин Г. В. (Вінницької), Гусак К. О., Кужільна О. П. (Чернівецької), Діжур Т. А. (Херсонської), Дуля М. М., Яременко Н. Д. (Чернігівської), Лозинська С. С. (Львівської), Осика А. В. (Житомирської), Цаберябова І. М. (Дніпропетровської), Чорна Н. А. (Донецької).

Суттєву  роль у діяльності мережі медичних бібліотек відіграють також бібліотеки  вищих медичних учбових закладів – методичних центрів  учбових бібліотек свого регіону. Це бібліотека Вінницького державного медичного ун-ту (директори Маєвська Л. В., Шпукал Л. І.), Харківського національного медичного ун-ту (директори Іванова І. Ш., Киричок І. В.), Вищого державного навчального закладу «Українська медична стоматологічна академія» (директори  Пилипенко Н. Ю., Боровик О. Б.), Буковинського державного медичного ун-ту (Цимбал В. І.), Львівського національного медичного  ун-ту ім. Данила Галицького (директори Курнат Н. М., Надрага М. С.).

Щороку організаційним та науково-методичним відділом ННМБУ видається інформаційно-аналітичний огляд «Робота медичних бібліотек в … році». Історію становлення та розвитку бібліотек мережі було розкрито у ряді видань.

 

Джерела

Державна наукова медична бібліотека. До 70-річчя заснування Історичний нарис. – К., 2002 .– 178 с.

Обласні наукові медичні бібліотеки України. Історія. Становлення. Сьогодення. Історичний нарис. 1930–2005 рр. – К., 2005  .– 168  с.

Бібліотеки медичних  вузів  України. Історія.  Становлення. Сьогодення.  Історичний нарис. / Національна наукова медична бібліотека України; [уклад.:  Згурська О .С. та ін.].  –  К., 2010. – 125 с.

Бібліотеки науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я  України. Історія створення та розвитку: історичний нарис / Національна наукова медична бібліотека України ; [уклад.: Науменко С. М.  та ін.]. –  К., 2014. – 127 с.

Робота медичних бібліотек України у 2013 році: інформаційно-аналітичний огляд / Національна наукова медична бібліотека України; [відпов. ред. : Остапенко Т. А. ]. – К., 2014.– 47 с.

 

 

 

 

Науменко Світлана Михайлівна
Статтю створено : 08.12.2014
Останній раз редаговано : 17.01.2020