Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 0
За місяць : 829
Кількість
статей : 923
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Маркова Вікторія Анатоліївна
Рубрики : Персоналії
Маркова Вікторія Анатоліївна

imageМаркова Вікторія Анатоліївна [02.01.1969, с. Куп’янськ-Вузловий, Харківської обл.]  – науковець у галузі книгознавства. Доктор наук із соціальних комунікацій (2011), професор (2015).

Закінчила з відзнакою Харківській державний інститут культури (1987–1992, нині – Харківська державна академія культури)  де набула вищої кваліфікації «бібліотекар-бібліограф». Навчалася в аспірантурі Харківського державного інституту культури (1994–1998) та докторантурі Харківської державної академії культури (2007–2010).

Після закінчення інституту працювала у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка на посадах бібліотекаря, завідувача сектора. З 1998 р. працює у Харківській державній академії культури. Обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, нині завідувач кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами книги як комунікативного і соціокультурного явища, теорією книгознавства, еволюцією соціальних комунікацій. Автор понад 90 наукових, навчально-методичних праць, монографії. У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Книжкова комунікація: теорія, історія та перспективи розвитку». Член редакційних колегій фахових видань «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації», «Вісник Книжкової палати». Викладає навчальні дисципліни: «Книгознавство. Історія книги». «Історія української книги», «Сучасні проблеми книгознавства», «Світові електронні ресурси».

Твори

Книга в контексті соціально-комунікативного підходу: здобутки і перспективи / В. А. Маркова // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2008. – Вип. 1 (47). – С. 73-79;

Електронна книга: наукове поняття чи метафора? / В. А. Маркова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 3. – С. 69-74;

Книга в соціально-комунікативному просторі : минуле, сучасне, майбутнє: монографія / В. Маркова. – Х. : ХДАК, 2010. – 252 с.;

Від автора і читача до користувача / В. А. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 9-11;

Від автора і читача до користувача / В. А. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 8-9;

Апология книги / В. А. Маркова // Книга. Исследования и материалы. – М., 2013. – Сб. 99/І-ІІ. – С. 27-35;

Дослідження книжкової комунікації: семіотичний підхід / В. А. Маркова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Х. : ХДАК, 2013. – Вип. 41. – С. 187-196;

Дискусійні проблеми сучасного книгознавства / В. А. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 38−41;

Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу / В. А. Маркова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Х. : ХДАК, 2014. – Вип. 42. – С. 205-214;

Книжкова й електронна комунікації : проблема взаємовпливу / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 45. – С. 70−78;

Модели читательских практик и их трансформация в электронной среде / В. А. Маркова // Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 1. – С. 66-80;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці В. А. Маркової: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1UbU2NoAAAAJ&hl=ru.

Джерела

Вікторія Анатоліївна Маркова // Харківська державна академія культури: До 85-річчя заснування: монографія. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 43.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 24.02.2016
Останній раз редаговано : 01.03.2021