Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 911
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Маркова Вікторія Анатоліївна
Рубрики : Персоналії
Маркова Вікторія Анатоліївна

imageМаркова Вікторія Анатоліївна [02.01.1969, с. Куп’янськ-Вузловий, Харківської обл.]  – науковець у галузі книгознавства, кандидат педагогічних наук (1998), доктор наук із соціальних комунікацій (2011), професор (2015), член Національної спілки журналістів України.

Закінчила з відзнакою Харківській державний інститут культури (1987–1992, нині – Харківська державна академія культури, ХДАК)  де набула вищої кваліфікації «бібліотекар-бібліограф». Навчалася в аспірантурі Харківського державного інституту культури (1994–1998) та докторантурі ХДАК (2007–2010).

1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Бібліотечне обслуговування етнічних меншин в Україні».

Після закінчення інституту працювала у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка на посадах бібліотекаря, завідувача сектора. З 1998 р. працює в ХДАК. Обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності (2014–2016), професора кафедри документознавства та книгознавства (2016–2017), завідувача кафедри журналістики (з 2017 р.).

Наукові інтереси пов’язані з проблемами книги як комунікативного і соціокультурного явища, теорією книгознавства, еволюцією соціальних комунікацій.

Викладає навчальні дисципліни: «Книгознавство. Історія книги». «Історія української книги», «Сучасні проблеми книгознавства», «Світові електронні ресурси», «Історія реклами та зв’язків з громадскістю, «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Теорія масової комунікації та комунікаційні технології», «Основи наукового дослідження та аналіз ефективності масових комунікацій», «Медіа-аналіз та методологія дослідження медіа», КЗВ: практикум з фактчекінгу; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Автор понад 100 публікацій: наукових, навчально-методичних праць, монографії  «Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє» (2010)

У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Книжкова комунікація: теорія, історія та перспективи розвитку».

В. Маркова – вчений секретар спеціалізованої вченої ради ХДАК Д 64.807.02  (з 2017 р.).Неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Під її керівництвом підготовлено одну кандидатську дисертацію із соціальних комунікацій.

Член редакційних колегій фахових видань «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації», «Вісник Книжкової палати».

Твори

Книга в контексті соціально-комунікативного підходу: здобутки і перспективи / В. А. Маркова // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2008. – Вип. 1 (47). – С. 73-79.

Електронна книга: наукове поняття чи метафора? / В. А. Маркова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 3. – С. 69-74.

Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє: монографія / В. Маркова. – Харків : ХДАК, 2010. – 252 с.

Від автора і читача до користувача / В. А. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 9-11.

Від автора і читача до користувача / В. А. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 6. – С. 8-9.

Апология книги / В. А. Маркова // Книга. Исследования и материалы. – М., 2013. – Сб. 99/І-ІІ. – С. 27-35;

Дослідження книжкової комунікації: семіотичний підхід / В. А. Маркова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Харків : ХДАК, 2013. – Вип. 41. – С. 187-196.

Дискусійні проблеми сучасного книгознавства / В. А. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 10. – С. 38−41.

Еволюція наукових поглядів на книжкову комунікацію в дисциплінах документно-комунікативного циклу / В. А. Маркова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Х. : ХДАК, 2014. – Вип. 42. – С. 205-214.

Книжкова й електронна комунікації : проблема взаємовпливу / В. А. Маркова // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 45. – С. 70−78.

Модели читательских практик и их трансформация в электронной среде / В. А. Маркова // Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 1. – С. 66-80.

Теоретичний доробок Н. Лумана як методологічне підґрунтя медіа досліджень / В. А. Маркова // Вісник ХНУ ім. В. Каразіна.  Сер. «Соціальні комунікації». – Харків, 2017. – Вип. 12. – С. 14–18.

Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. А. Маркова, О. М. Суховій // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 3. – С. 24–27.

Media-expert as a professional category of modern media space / V. Markova, V. Revenko // Media a Education 2018 : Media4u Magazine : Reviewed Papers of the International Scientific Conference / Department of Economic Teaching Methodology, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics,Prague. – Praha, 2018. – P. 158–161.

Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій : теоретичний аспект / В. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 10. – С. 16–20.

Storytelling as a Communication Tool in Journalism: Main Stages of Development / V. Markova, O. Sukhovey // Journal of History Culture and Art Research 9(2). – 2020. – Р. 355–366.

Фактчекінгові медіаресурси у формуванні критичного мислення населення // Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – С. 465–468.

Сторітелінг як ефективний засіб висвітлення боротьби за права людини в медіа / Вікторія Маркова // Права людини та масмедіа в Україні. Ч. 3 : зб. конспектів лекцій / Акад. з прав людини для викладачів та викладачок журналістики, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; [за заг. ред.: Виртосу І., Шендеровський К. ]. – Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – С. 37–43.

Генеалогічний підхід до вивчення феномену читання / Вікторія Маркова, Олександр Суховій // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 1. – С. 11–15.

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці В. А. Маркової: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1UbU2NoAAAAJ&hl=ru.

Джерела

Вікторія Анатоліївна Маркова // Харківська державна академія культури: До 85-річчя заснування: монографія. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 43.

Кушнаренко Наталя Миколаївна
Статтю створено : 24.02.2016
Останній раз редаговано : 12.12.2023