Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 54
За місяць : 1775
Кількість
статей : 885
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про шкільні бібліотеки
Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про шкільні бібліотеки

Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про шкільні бібліотеки (IFLA/UNESCO School Library Manifesto) – документ професійної спільноти, в якому стисло визначено засадничі принципи функціонування шкільних бібліотек. Має підзаголовок: Місце шкільної бібліотеки в навчанні і освіті для всіх. Прийнято на 66-й Генеральній конференції ІФЛА (серпень 2000 р., Єрусалим, Ізраїль).

За своїм змістом Маніфест, що має рекомендаційний характер, тісно пов’язаний з Маніфестом ІФЛА/ЮНЕСКО про публічні бібліотеки (1994), а також Конвенцією ООН про права дитини (1989). Зміст документа викладено в розділах: Місія шкільної бібліотеки; Законодавча база, фінансування і бібліотечно-інформаційні системи; Завдання шкільної бібліотеки; Персонал; Функціонування і управління; Втілення в життя принципів Маніфесту. 

У Маніфесті наголошується, що шкільна бібліотека є «частиною ширшої бібліотечно-інформаційної системи», що є суттєвим для багатьох країн, де цей тип книгозбірень розглядають лише як допоміжний підрозділ школи. Шкільна книгозбірня повинна розвиватися, спираючись на загальні професійні цінності: вільний доступ до інформації, безумовний пріоритет інтелектуальної свободи. Шкільна бібліотека визначається як важливий партнер у місцевій, регіональній і національній бібліотечно-інформаційній системі. Аналогічно з публічною бібліотекою шкільна книгозбірня має бути безплатною і вільною від впливу різних форм цензури та комерційного тиску.

Маніфест визначає унікальні завдання шкільної бібліотеки, які повинні визнаватись і виконуватися незалежно від того, чи використовує шкільна книгозбірня свої ресурси (приміщення, обладнання) самостійно чи спільно з бібліотекою іншого типу, наприклад, публічною.

Зазначено, що шкільна бібліотека є «невід’ємною частиною освітнього процесу». Основними завданнями бібліотеки визначено: розвивати і підтримувати в дітях звичку і радість читання і навчання; спонукати їх до використання інформації незалежно від виду, формату і носія; організовувати заходи, спрямовані на виховання культурної і соціальної самосвідомості та сприяння емоційному розвитку школярів; пропагувати читання як у школі, так і за її межами.

Складність і різноманіття завдань, поставлених перед шкільною бібліотекою, висувають високі вимоги до шкільного бібліотекаря: він повинен володіти багатьма знаннями як у сфері бібліотечної справи та інформаційних ресурсів, так і у сфері методики освіти, вікової психології тощо, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Діяльність бібліотеки та управління нею мають здійснюватися відповідно до професійних стандартів.

Маніфест закликає уряди країн пропагувати сформульовані в ньому ідеї через систему як професійної освіти вчителів і бібліотекарів, так і через систему підвищення кваліфікації. Положення Маніфесту лягли в основу іншого важливого і більшого за обсягом документа – «Керівництва ІФЛА/ЮНЕСКО для шкільних бібліотек».

 

 

Джерела

 

Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках // Библиотека в школе. – 2001. – № 6;

66-я Генеральная конференция ИФЛА. Иерусалим, Израиль, 13-18 авг. 2000 г. // Библиотеки за рубежом : Сб. – М., 1999; http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/schoolmanif.htm.

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 23.02.2015
Останній раз редаговано : 23.02.2015