Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Мазманьянц Віра Карапетівна
Рубрики : Персоналії
Мазманьянц Віра Карапетівна

imageМазманьянц Віра Карапетівна [5.01.1919, м. Харків – 19.12.2011, м. Мельбурн, Австралія] – бібліограф, бібліотекознавець та книгознавець.

Народилася в родині службовця. Навчалась у середній школі № 49 м. Харкова. Після закінчення навчання 1937-го р. вступила до філологічного факультету Харківського державного університету (ХДУ, нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна). Із закінченням 4-го курсу, початком німецько-радянської війни разом з родиною евакуювалася до південно-східного Казахстану (ст. Тюлькубас, нині – селище Тюлькубаського р-ну Туркестанської обл.).

Після звільнення Харкова від нацистських загарбників у лютому 1944 р. повернулась до рідного міста й поновила навчання в університеті. Здобувши вищу освіту, 1945-го р. влаштувалася на роботу до Центральної наукової бібліотеки (ЦНБ) ХДУ (нині – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна). Спершу працювала на посаді бібліотекаря, займалася переобліком фонду. 1946-го р. перейшла до науково-бібліографічного відділу бібліографом з філологічних наук. З серпня 1947 р. по жовтень 1967 р. – вчений секретар ЦНБ, у 1951–1956 рр. одночасно виконувала обов’язки завідувача науково-бібліографічного відділу. У жовтні 1967 р. призначена головним бібліографом з виконанням обов’язків завідувача сектору систематизації літератури, який був утворений у відділі обробки документів. З липня 1979 р. по січень 1982 р. працювала на посаді заступника директора ЦНБ, згодом – на бібліографічній роботі. Загалом у ЦНБ пропрацювала майже 50 років.

За її ініціативою було розпочато фронтальний перегляд фонду 19 ст. з метою поповнення вже створених колекцій і формування нових, реконструкції особових бібліотек відомих учених, професорів Харківського університету, а також створення картотек автографів, екслібрисів тощо. За результатами цієї роботи були виокремлені книжкові зібрання філолога М. Сумцова, математика Д. Синцова, географа М. Криштафовича, фізика М. Пильчикова.

Опрацьовуючи архівні документи, В. Мазманьянц відшукала в інвентарній книзі запис про надходження до бібліотеки в 1894 р. приватного зібрання видатного філолога, етнографа, мовознавця, вченого зі світовим ім’ям О. Потебні (1835–1891). Завдяки цій знахідці виявлено основну частину цієї бібліотеки (налічує понад 800 книжок), яка нині у ЦНБ зберігається окремою колекцією.

В. Мазманьянц. також виявила у фондах ЦНБ і опрацювала книги ще з однієї приватної бібліотеки – відомого болгарського історика-славіста, професора Харківського університету М. Дринова (1838–1906).

У 1957 р. В. Мазманьянц відшукала у фонді ЦНБ стародруки з приватної бібліотеки видатного церковного і культурного діяча, письменника, теолога, філософа кін. 17 – поч. 18 ст. Стефана Яворського (1658–1722), цінне книжкове зібрання якого тривалий час вважалося втраченим. Завдяки її активній позиції зі збереження і вивчення приватних бібліотек видатних осіб, низці статей наукова спільнота дізналася про місцезнаходження значної частини бібліотеки С. Яворського. Нині виявлено майже 400 пр. із цієї збірки, які теж зберігаються окремою колекцією і запроваджені в науковий обіг.

Дослідниця багато займалася вивченням історії ЦНБ. Харківського університету. Ця робота знайшла відображення в написанні першого біографічного нарису про директора книгозбірні у 1900–1922 рр., фундатора Харківської бібліотечної школи К.  Рубинського (у співавторстві з бібліографом М. Швалбом), книги «История Центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805–1917)» (у співавторстві з викладачами історичного факультету ХДУ С. Куделко та Б. Зайцевим), у багатьох бібліотекознавчих статтях.

У творчому доробку В. Мазманьянц понад 90 праць, серед яких: фундаментальні покажчики «Шевченкознавство в Харківському університеті» (два видання), «Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1971–1980 гг.» (у співавторстві), бібліографічні праці, присвячені професорам ХДУ – історику та болгарському громадському діячеві М.  Дринову (покажчики вийшли у Харкові та Софії), фізику Я. Гегузіну та ін. Працюючи в ЦНБ, вона опублікувала низку статей з проблематики рідкісних книг.

Очолюючи протягом багатьох років сектор систематизації літератури, В. Мазманьянц запровадила низку нововведень у процеси каталогізування фондів ЦНБ: керувала переведенням систематичного каталогу на Бібліотечно-бібліографічну класифікацію (ББК), створила та вела абетково-предметний покажчик до систематичного каталогу ЦНБ. Підготувала багатьох бібліографів-систематизаторів.

Організувала клуб книголюбів ЦНБ «Пошук» і була беззмінним його керівником. Клуб, де відбувалися зустрічі з багатьма діячами культури і науки, зокрема, з відомою булгакознавицею Л. Яновською, сестрою поета М. Кульчицького О. Кульчицькою, літературознавцями М. Гетьманцем і Л. Фрізманом, фізиком Я. Гегузіним та іншими гостями, став помітним духовним осередком інтелігенції Харкова.

Вже перебуваючи на пенсії і мешкаючи в Мельбурні (перебралася до Австралії у 1992 р. за сімейними обставинами), В. Мазманьянц написала спомини про ЦНБ, які згодом були надруковані у присвяченому їй біобібліографічному покажчику «Віра Карапетівна Мазманьянц – бібліотекар, бібліограф, книгознавець» (1998).

Нагороджена значком Міністерства культури СРСР «За отличную работу» (1968). За заслуги у розвитку теорії та практики бібліотечної справи та історико-бібліографічних досліджень В. Мазманьянц у 1995 р. стала почесним лауреатом премії ім. К. І. Рубинського (першої в Україні імені бібліотекаря), заснованої Вченою радою ХДУ у лютому того ж року.

 

Твори

 

Экземпляры первого издания «Слова о полку Игореве» в фондах Центральной научной библиотеки Харьковского государственного университета им. А. М. Горького : (библиогр. заметка) / Н. П. Жинкин, В. К. Мазманьянц // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1959. – Т. 101: Тр. филол. ф-та  – Т. 7. – С. 315–317.

Мазманьянц В. К. Рукопис на пальмовому листі в бібліотеці Харківського університету // Прапор. – 1960. – № 5. – С. 103–104.

Шевченкознавство в Харківському університеті : хронол. покажч. літ. (1882–1971). – Харків : ХДУ, 1971. – 35 с. ; [2-е вид., перероб. і допов.]. – Харьков : ХГУ, 1989. – 55 с. ; [3-тє вид., перероб. і допов.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 121 с.

Костянтин Іванович Рубинський : [нарис життя і діяльності директора ЦНБ, 1895–1930 рр., біобібліографія] / В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1974. – Вип. 15. – С. 128–134. – Бібліогр.: 52 назви.

Константин Иванович Рубинский // История Центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805–1917 гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко. – Харьков, 1992. – С. 59–64.

Справочник для поступающих в Харьковский государственный университет / Э. В. Балла, В. К. Мазманьянц. – Харьков : Вища шк., 1976. – 71 с.

З історії бібліотеки Харківського державного університету / В. К. Мазманьянц // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1977. – Вип. 17. – С. 106–116.

Юбилей библиотеки Харьковского государственного университета / Мазманьянц В. К. // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1981. – № 1. – С. 37–41.

Марин Дринов – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. работ на рус. яз. / сост. В. К. Мазманьянц. – Харьков : ХГУ, 1985. – 35 с.

Бібліотека С. Яворського у книжкових фондах Харківського університету / Ф. Й. Луцька, В. К. Мазманьянц // Філос. думка. – 1986. – № 4. – С. 82–86.

Яков Евсеевич Гегузин – профессор Харьковского университета : библиогр. указ. / сост. В. К. Мазманьянц.  – Харьков : ХГУ, 1988. – 54 с.

Участие Центральной научной библиотеки Харьковского университета в работе над биобиблиографическим указателем «Марин Дринов» / Вера Мазманьянц // Марин Дринов : материалы от бълг.-сов. науч. конф. «150 години от рождения на М. Дринов...». – София, 1989. – С. 135–138.

Марин Дринов, 1838–1906 : биобиблиогр. указ. и док. наследство / израб. П. Чолов, В. К. Мазманьянц, Е. Миладинова. – София : Нар. б-ка «Кирил и Методий», 1990. – 205 c.

Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1971–1980 гг. : библиогр. указ. / сост. М. Г. Швалб, В. К. Мазманьянц. – Харьков : ХГУ, 1991. – 155 с.

История Центральной научной библиотеки Харьковского университета (1805–1917) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко. – Харьков : ХГУ, 1992. – 73 с., 5 л. ил. – Биографический словарь библиотекарей университетской библиотеки: с. 57–64. – Имен. указ.

Судьба библиотеки Стефана Яворского / Ф. И. Луцкая, В. К. Мазманьянц // Книга : исслед. и материалы. – Москва, 1995. – Сб. 70. – Разд. 6 : Библиофилия. – С. 194–199.

«Вновь пережила всё былое…» : [воспоминания о ЦНБ ХГУ] / В. К. Мазманьянц // Віра Карапетівна Мазманьянц – бібліотекар, бібліограф, книгознавець : (до 90-річчя з дня народж.) / вступ. ст. І. К. Журавльової ; уклад. бібліогр. покажч. С. Б. Глибицька ; наук. ред. Н. М. Березюк ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 20–47.

Джерела

 

Вера Карапетовна Мазманьянц – библиотекарь, библиограф, книговед : к 80-летию со дня рождения / сост. С. Б. Глибицкая. – Харьков, 1998. – 6 с.

Биобиблиографический словарь руководителей библиотеки Харьковского университета / сост. Р. П. Чигринова // Библиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина за 200 лет (1805–2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. – Харьков, 2006. – С. 257–321. – Про В. Мазманьянц: с. 317–318. – Фото на вклейці: л. 14, 16, 24.

До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / Боброва М. І., Кононенко І. І. // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2007. – Вип. 12. – С. 364–370. – Бібліогр.: 15 назв.

Віра Карапетівна Мазманьянц – бібліотекар, бібліограф, книгознавець : (до 90-річчя з дня народження) : [нарис життя і діяльності В. К. Мазманьянц ; бібліогр. покажч. ; спомини В. К. Мазманьянц] / вступ. ст. І. К. Журавльової ; уклад. бібліогр. покажч. С. Б. Глибицька ; наук. ред. Н. М. Березюк ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 60 с.

Журавльова І. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919–2011) / Ірина Журавльова, Світлана Глибицька // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 4. – С. 60–62.

Глибицкая С. Б. Жизнь Веры Карапетовны Мазманьянц сквозь призму ее воспоминаний : (К 100-летию со дня рождения) // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної, м. Харків, 23 трав. 2019 р. – Харків, 2020. – С. 20–29 з фот.

Глибицька Світлана Борисівна
Статтю створено : 24.09.2020
Останній раз редаговано : 17.12.2021