Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Літопис авторефератів дисертацій (видання)
Літопис авторефератів дисертацій (видання)

image«Літопис авторефератів дисертацій» – щоквартальний державний бібліографічний покажчик, який містить поточну бібліографічну інформацію про автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, захищені в наукових установах і закладах вищої освіти України; орган державної бібліографії України. Виконує функції довідково-бібліографічного видання, призначеного для бібліотекарів, бібліографів і науковців, які підвищують свій професійний рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці.

Засновник, видавець і виготовлювач – Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Головний редактор (з 2013 р.) – М. Сенченко. Видавався у 1999–2022 рр., у серії «Національна бібліографія України». До 1999 р. автореферати дисертацій відображались у «Літописі книг». Формат випусків «Л. а. д.» – 60х84 1/16. 

У покажчику «Л. а. д.» відомості про видання авторефератів дисертацій подаються незалежно від їхнього обсягу, накладу та способу друку. Випуск здійснювався на основі аналітико-синтетичного опрацювання обов'язкового примірника видань, який надходить у Книжкову палату України відповідно до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» від 09.04.1999 № 595-XIV.

Кожний бібліографічний запис у «Л. а. д. » містить:

-      порядковий номер запису;

-      заголовок бібліографічного запису;

-      бібліографічний опис;

-    номер державної реєстрації, за яким конкретне видання автореферату дисертації  зареєстровано в Книжковій палаті України (подано в квадратних дужках після бібліографічного опису);

-  індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) (розташовано в правому нижньому кутку бібліографічного запису).

Обсяг записів у випусках «Л. а. д.» залежить від щоквартальної частки авторефератів дисертацій у загальному документному масиві, що надходить до Книжкової палати України і реєструється в ній.

У першому випуску покажчика (№ 1, 1999) було вміщено відомості про 730 авторефератів дисертацій. У наступні роки кількість відображених у виданні авторефератів збільшувалася. Так, за 2005 р. зафіксовано 4 483 бібліографічні записи; 2007-й – 5 832; 2009-й – 6 706; 2011-й – 7 858; 2013-й – 7 921. Однак у 2014 р. кількість авторефератів дисертацій дещо зменшилася – 6 506 записів, у 2017 р. – 5 907. Пандемія COVID-19 та пов’язані з нею локдауни суттєво позначились і на активності наукової діяльності: на кінець 2019 р. в «Л. а. д.» відображено лише 4 729 авторефератів дисертацій; у 2020 р. – 3 439.

Групування бібліографічних записів у 1999–2006 рр. здійснювалося згідно з Переліком спеціальностей наукових працівників (Наказ ВАК України № 86 від 13.03.1997). Надалі бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць «Розташування бібліографічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації» (2014).

У межах кожного розділу записи згруповано за рубриками «На ступінь доктора наук» і «На ступінь кандидата наук», а всередині рубрик – за абетковою послідовністю прізвищ авторів.

Довідковий апарат «Л. а. д.» містить передмову, перелік мов (крім української), якими надруковані автореферати дисертацій (1999–2004 рр.), допоміжні покажчики – іменний і географічний; з 2010 р. в кожному щорічному першому номері видання подано також «Перелік рубрик, що використовуються при оформленні розділу "Зміст"».

Іменний покажчик сформовано за іменами авторів, а також осіб, котрим присвячено дисертації (персоналії). Автори-однофамільці з однаковими ініціалами об’єднано в одній рубриці. Номери бібліографічних записів, що позначають персоналії, подано в круглих дужках.

Географічний покажчик містить, згідно з Державним реєстром географічних назв, найменування об’єктів – населених пунктів та одиниць адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних і соціально-економічних об’єктів, згаданих у бібліографічних записах, та предметні підрубрики, що розкривають їхній зміст. Під назвою географічних об’єктів добирається матеріал, що характеризує цей об’єкт щодо фізико-географічного, історичного, політичного та культурного життя. У межах рубрик предметні підрубрики розміщено за абеткою.  

Нумерація в «Л. а. д.» суцільна в усіх випусках упродовж календарного року. Початковий і кінцевий номери бібліографічних записів відповідного випуску «Л. а. д.» зазначено на титульній сторінці в круглих дужках.

Бібліографування авторефератів в «Л. а. д.» здійснюється згідно з відповідними чинними стандартами, що стосуються формування бібліографічного запису, бібліографічного опису, скорочення слів та словосполучень.

Починаючи з 2004 р. електронні версії випусків державного покажчика «Л. а. д.» розміщують на сайті Книжкової палати України, в розділі «Національна бібліографія» .

Формування електронного інформаційного масиву «Л. а. д.» у Книжковій палаті України здійснює відділ наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків; редагування і підготовку видання до друку – відділ наукового редагування бібліографічної інформації. Співробітники установи на базі даних авторефератів дисертацій регулярно провадять аналітичні дослідження розвитку науки в Україні за галузями знань, що відповідають класам і розділам УДК, з’ясовують основні тенденції наукових студій, кількісний і тематичний розподіл дисертаційних досліджень за регіонами, науковим ступенем і гендерною належністю науковців. Узагальнені результати цих вивчень періодично публікувалися у «Віснику Книжкової палати».

З 2023 р. випуск «Л. а. д.» припинено у зв‘язку з тим, що згідно з чинним порядком захисту дисертацій, затвердженим Міністерством освіти і науки України, публікація автореферату дисертації не передбачена.

 

Джерела

 

Інструкція щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій : (затв. наказом директора Кн. палати України від 07.10.2008 № 23) / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. О. Б. Рудич]. – Київ, 2008. – 19 с.

Кочупалова В. «Літопис авторефератів дисертацій» як віддзеркалення напрямів розвитку української науки  / Віта Кочупалова // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 4. – С. 9–11.

Коржановська Т. Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних «Літопис авторефератів дисертацій») / Тетяна Коржановська // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 15–20.

Коржановська Т. Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика «Літопис авторефератів дисертацій») / Тетяна Коржановська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 12–19.

Коржановська Т. Розвиток науки в Україні (за матеріалами державного бібліографічного покажчика «Літопис авторефератів дисертацій») / Тетяна Коржановська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 10–14.

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій /  Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. О. М. Устіннікова]. – Вид. 3-є, без змін. – Київ, 2013. – 19 с.

Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліогр. покажч. України / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова». – Київ, 2014. – № 1. – (Національна бібліографія України).

Розташування бібліографічних записів у бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації : табл. класифікації / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [підгот. О. Устіннікова]. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Кн. палата України, 2014. – 27 с. : табл.

Кочупалова В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних «Літопис авторефератів дисертацій» за 2014 р.) / Віта Кочупалова, Олена Клюшніченко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 3–11.

Швецова-Водка Г. М. Поточна державна бібліографія України : лекція для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2016. – Про «Л. а. д.»: с. 31–32.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні  (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) / Олена Клюшніченко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 10. – С. 10–16.

Васьківська Ольга Леонідівна
Статтю створено : 03.03.2023
Останній раз редаговано : 15.03.2023