Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Літературна Одеса (серія)
Літературна Одеса (серія)

 image«Літературна Одеса» – серія біобібліографічних покажчиків, яку готує і видає Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ) з 1973 р.

Ідейний натхненник і засновник серії – відомий літературознавець, журналіст, бібліограф, завідувач редакційного відділу бібліотеки Г. Зленко (1934–2015).

Станом на середину 2021 р. у серії налічується 15, а фактично, враховуючи перевидання, – 17 випусків.

У випусках відображено публікації про перебування в Одесі видатних діячів української, російської, польської культур.

Видання адресоване літературознавцям, театрознавцям, краєзнавцям, журналістам, бібліотекарям, бібліографам, викладачам закладів вищої освіти, студентам, усім, хто цікавиться літературним і театральним життям Одеси 19–20 ст.

Перший випуск «Пушкин в Одессе» був виданий у 1973 р. з нагоди 150-річчя перебування видатного російського поета в місті. Покажчик охоплює літературу за 1950–1970 рр. У зв’язку зі значним попитом у 1975 р. він вийшов другим виданням. У 2001 р. побачив світ ще один, суттєво доповнений, випуск цього покажчика (за номером 9), який охопив літературу, починаючи з 19 ст. і закінчуючи 1999 р.

Другий випуск серії «Л. О.» «Мицкевич в Одессе» (1976) вміщує вітчизняну літературу за 1827–1975 рр. про одеський період життя та творчу діяльність класика польської літератури.

Наступний покажчик, що вийшов з друку у 1981 р., присвячено Лесі Українці, життєвий і творчий шлях якої впродовж чверті століття був пов’язаний з Одесою. У 2015 р. вийшов другий, значно доповнений випуск посібника (за номером 15), який уміщує бібліографію подальших літературознавчих і біографічних досліджень і публікацій, присвячених Лесі Українці, оприлюднених протягом 1980–2014 рр.

Четвертий випуск серії «Л. О.», виданий у 1984 р., присвячено українському прозаїку, драматургу, публіцисту І. Микитенку. Його життя і творчість, особливо на початковому етапі, також були тісно пов’язані з Одесою, її періодичними виданнями, закладами культури. У виданні наведено бібліографію його публікацій. У 1993 р. покажчик було видано повторно, під зміненим заголовком – «Іван Микитенко: література про життя і творчість» та під новим серійним номером (шостим). Він вийшов значно доповненим, у двох частинах, охоплює літературу за 1923–1993 рр. і став органічним продовженням наукових і бібліографічних студій у сфері літературної одесики.

П’ятий покажчик серії – «Константин Паустовский в Одессе» (1992) став першою бібліографічною працею з цієї теми. В його укладанні були використані книжкові та газетні фонди ОННБ, які розкривають життєвий і творчий шлях письменника протягом 1916–1968 рр.

Сьомий випуск серії видано на відзначення 130-річчя від дня народження класика української літератури М. Коцюбинського, зв’язки якого з Одесою почалися у 1892 р., а восьмий – Іванові Франку (2001), який був в Одесі лише раз, але залишив незгладимий слід.

Органічно доповнюють серію «Л. О.» три ґрунтовні покажчики, об’єднані наскрізною ідеєю – розкриттям зв’язків з Одесою корифеїв українського театру І. Тобілевича (Карпенка-Карого) (вип. 10), М. Кропивницького (вип. 12) та М. Старицького (вип. 13). Науковий керівник цих видань – Р. Пилипчук, професор, академік Національної академії мистецтв України.

Одинадцятий випуск присвячено життю і творчості Галини Комарівни (Галини Михайлівни Комарової) – першої в Одесі української поетеси, дочки видатного діяча української культури, бібліографа М. Комарова, сестри бібліотечного діяча 1920-х років Б. Комарова.

У 2014 р. в серії «Л. О.» були видані матеріали до біографії «М. В. Гоголь в Одесі» (вип.  4), що розкривають зв’язки письменника з містом. Видання за своєю структурою дещо відрізняється від попередніх випусків серії і складається з двох частин: власне бібліографічного покажчика та антології статей про М. Гоголя в одеській пресі другої половини 19 – початку 20 ст.

До підготовки покажчиків серії як наукові консультанти, редактори та рецензенти залучалися висококваліфіковані фахівці – філологи, мистецтвознавці, літературознавці з різних установ, зокрема: Г. Зленко, Н. Малютіна, O. Микитенко, В. Мусій, Р. Пилипчук, О. Шупта-В'язовська.

Якість видань серії забезпечували співробітники редакційного відділу ОННБ – Г. Зленко, М. Десенко, І. Шелестович.

Довідково-пошуковий апарат частини посібників серії «Л. О.» містить побудовані за абетковим принципом покажчики псевдонімів і криптонімів, періодичних видань та імен.

Покажчики мають серійне оформлення і наскрізну нумерацію. Три випуски видано російською мовою, всі інші – українською. Обсяг покажчиків – від 24 до 320 сторінок. Друкування випусків здійснювалося на поліграфічній базі ОННБ (за деякими винятками). Перші 4 випуски вийшли накладом 500 пр., п’ятий – 300 пр., шостий і дванадцятий – 200 пр., наступні 3 – накладом 100 пр., десятий – 150 пр., одинадцятий та тринадцятий – 100 пр., чотирнадцятий – 50 пр. П’ятнадцятий випуск – в електронній версії.

Серія «Л. О» фактично поєднує в собі три види бібліографії –літературознавчу, краєзнавчу і біобібліографію. Разом із іншою серією бібліографічних покажчиків ОННБ – «Письменники Одеси» – вона є важливим джерелом відомостей про розвиток літературного процесу в місті протягом двох століть та періоди життя і творчості у ньому визнаних майстрів вітчизняної і світової літератури і театрального мистецтва.

 

Перелік видань серії

 

Пушкин в Одессе : библиогр. указ. / сост. В. Н. Виноградова ; ред.-библиогр. В. Н. Конский ; лит. ред.: Г. Д. Зленко, Н. Ф. Чумаков. – Одесса, 1973. – 24 с. – (Серия «Литературная Одесса» ; вып. 1).

Пушкин в Одессе : библиогр. указ. / сост. В. Н. Виноградова ; ред.-библиогр. В. Н. Конский ; лит. ред.: Г. Д. Зленко, Н. Ф. Чумаков. – 2-е изд. – Одесса, 1975. – 24 с. – (Серия «Литературная Одесса» ; вып. 1).

Мицкевич в Одессе : указ. отеч. лит. / сост.: В. Н. Виноградова, А. Л. Драголи, В. Н. Конский [и др.] ; ред. Г. Д. Зленко. – Одесса, 1976. – 48 с. – (Серия «Литературная Одесса» ; вып. 2).

Леся Українка в Одесі : бібліогр. покажч. / склали: Г. Д. Зленко, Є. Ф. Ткаченко ; рецензент Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1981. – 84 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 3).

Іван Микитенко : публікації творів : бібліогр. покажч. / склали: С. В. Григор'єва, Н. І. Фоміна ; наук. ред. O. I. Микитенко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1984. – 132 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 4).

Константин Паустовский в Одессе : библиогр. указ. / сост. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – Одесса, 1992. – 64 с. – (Серия «Литературная Одесса» ; вып. 5).

Іван Микитенко : літ. про життя і творчість : бібліогр. покажч. літ. : у 2 ч. / упоряд.: Л. В. Арюпіна, І. Е. Рікун ; наук. консультант О. І. Микитенко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 1993. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 6).

Ч. 1. – 88 с.

Ч. 2. – 148 с.

Михайло Коцюбинський в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Кольченко ; рецензент О. Г. Шупта-В'язовська ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 1994. – 72 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 7).

Іван Франко в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд.: Г. Д. Зленко, О. І. Кравченко ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2001. – 104 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 8).

О. С. Пушкін в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Жирнова ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2001. – 154 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 9).

І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд.: О. Г. Нуньєс, О. І. Кравченко ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2004. – 172 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 10).

Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова) : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2004. – 32 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 11).

М. Л. Кропивницький в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2006. – 216 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 12).

М. П. Старицький в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; рецензент Н. П. Малютіна ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2010. – 126 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 13).

М. В. Гоголь в Одесі : матеріали до біографії / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. В. Б. Мусій ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2012. – 320 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 14).

Леся Українка в Одесі : бібліогр. покажч. літ. / упоряд. Т. А. Йовенко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2015. – 127 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 15).

 

Джерела

 

Дузь І. М. Виколисаний у її лоні… : [про М. П. Старицького] / І. Дузь // Літ. Одеса / І. М. Дузь. – Одеса, 1994. – С. 28–31.

Бур’ян Л. М. Внесок ОДНБ у створення бібліографічної бази України / Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун // Скарбниця культури : зб. ст. / редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2004. – Вип. 3. – С. 52–63.

Зленко Г. Свічка від полум’я Лесі : нотатки до біографії Галини Комарівни // Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова) : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2004. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 11). – С. 3–8.

Нуньєс О. Г. Батько українського театру : [про роботу над покажч. «М. Л. Кропивницький в Одесі»] / О. Г. Нуньєс // Думська площа. – 2004. – 10 груд. – С. 8.

Нуньєс О. Г. Карпенко-Карий і Одеса / О. Г. Нуньєс  // Думська площа. – 2004. – 6 серп. ; Культура і життя.–  24 серп.; Чорномор. новини. – 29 лип.

[Презентація вид. Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова)] // Слово і час. – 2005. – № 8. – С. 29 : іл.

S. [Захаркін C. Рец. на вид. Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова] // Критика. – 2005. – Чис. 3 (89). – С. 4.

Федорук О. [Рец. на кн. Іван Франко в Одесі] // Зап. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Львів, 2006. – Т. CCL : Праці Філологічної комісії. – С. 835–837.

Бур'ян Л. М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення біобібліографічної бази України / Лариса Миколаївна Бур’ян // Скарбниця культури : зб. ст. / упоряд. Л. М. Бур'ян. – Одеса, 2014. – Вип. 4. – С. 50–68.

Нуньєс О. Г. «Все, що було, воно назавжди з нами у справах, у подіях, у обличчях...» : (з досвіду підготовки літературознавчої бібліографії в ОННБ ім. М. Горького) / Олена Григорівна Нуньєс // Скарбниця культури : зб. ст. Вип. 4 / упоряд. Л. М. Бур’ян ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін. ] ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – Одеса, 2014. – С. 140-161 : іл.

Нуньєс О. Г. Одеські сторінки Миколи Гоголя / О. Г. Нуньєс // Чорномор. новини. – 2014. – 2 серп. – С. 3.

Іванченко А. В. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек : розвиток та здобутки / А. Іванченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1 (11). – С. 26–32.

Іванченко А. В. Серійні видання краєзнавчої біобібліографії бібліотек Півдня України / Іванченко А. В.  / Бібліографічні студії пам'яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної / уклад.: Н. І. Полянська, В. Р. Антонова. – Харків, 2019. – С. 12–20.

Іванченко А. В. Біографістика та біобібліографія в Одеській національній науковій бібліотеці: досвід та перспективи / Іванченко А. В.// Бібліотека як складова культурного, наукового та національного розвитку держави : до 190-річчя Одес. нац. наук. б-ки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25–26 верес. 2019 р.) / упоряд. С. Г. Сердюк ; авт. вступ. ст. І. О. Бірюкова ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – Одеса, 2020. – С. 90–96.

Іванченко Анна Володимирівна
Статтю створено : 10.09.2021
Останній раз редаговано : 16.11.2023