Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Література. Діти. Час
Література. Діти. Час

«Література. Діти. Час» – 1) щорічник літературно-критичних статей про дитячу літературу, що виходив у державному (нині – національному) видавництві дитячої літератури «Веселка» у 1975–1990 р.; 2) науковий вісник громадської організації «Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва», наступник щорічника «Веселки».

 

Щорічник літературно-критичних статей «Л. Д. Ч.» – прямий спадкоємець альманаху «Весняні обрії», перший випуск якого вийшов 1968-го р. у видавництві «Дніпро», а наступні три (1969, 1971, 1972) – у видавництві «Веселка»  за редакцією В. Бичка. imageАльманах виконував функцію літературно-критичного і бібліографічного збірника з питань української дитячої літератури, у ньому публікувалися розгорнуті огляди продукції «Веселки», проблемні статті, розвідки, літературні портрети творців книжок для дітей. Видання обсягом понад 200 с. складалося з розділів: «Література для дітей і сучасність», «Слово нашим побратимам», «Літературні портрети і розвідки», «Читач і дитяча література», «Рецензії». «Весняні обрії» широко використовувались у міських і сільських бібліотеках, видання оперативно ознайомлювало бібліотечних фахівців з літературними новинками, адресованими дітям, його публікації використовувалися в підготовці читацьких конференцій, літературних свят, дитячих ранків; статті з випусків альманаху розписували до картотеки методично-бібліографічних матеріалів і використовували в роботі з творами окремих письменників; альманах користувався популярністю й серед учителів-філологів та вихователів груп продовженого дня і шкіл-інтернатів. Однак, після виходу четвертого випуску (1972) видання на кілька років припинило існування.

image1975 р. видання альманаху було відновлено в новому форматі – як збірник літературно-критичних матеріалів про дитячу літературу «Література. Діти. Час». Під цією назвою загалом вийшло п’ятнадцять випусків. В оновленому виданні додалося тридцять три сторінки кольорових вклейок, на яких вміщувались обкладинки й ілюстрації дитячих книжок. Замість тоненької обкладинки збірник видавався в оправі з припресованою плівкою. Упродовж 1975–1983 рр. наклад видання становив 20 тис. пр., 1984-го р. – 18 тис, далі – 12 тис. З року в рік до структури збірника додавалися нові розділи, що відображали урізноманітнення змістового наповнення видання: «Художник і книга», «Хроніка» (з 1976 р.), «Трибуна молодого критика», «На мистецьких меридіанах», «Літературний календар» (з 1977 р.), «Школа і література для дітей», «Золоті зерна класики» (з 1980 р.), «У майстерні письменника» (з 1982 р.), «Зарубіжна література» (з 1983 р.), «Реформа школи – справа всенародна» (1985 р.), «Реформа школи в дії», «Бібліотека. Книга. Читач» (з 1986 р.), «Реформа школи і викладання літератури», «Слово старшокласникам» (1987 р.), «Рідна мова» (1988 р.), «Перебудова школи і викладання літератури» (1989 р.), «Щойно побачили світ» (1989 р.). З 1983 р. в щорічнику публікувалися бібліографічні списки публікацій, присвячених дитячій літературі.

Серед авторів щорічника «Л. Д. Ч.» – відомі письменники (О. Гончар, Н. Забіла, О. Іваненко, Ю. Збанацький, Ю. Мушкетик, Г. Бойко, В. Близнець, Д. Білоус, Є. Гуцало, В. Нестайко, Ю. Ярмиш, Т. Коломієць та ін.), а також багато літераторів-початківців. Активними авторами були також викладачі українських інститутів та університетів, шкільні педагоги, працівники дитячих бібліотек. Упорядником «Л. Д. Ч.» був викладач Київського державного (нині – національного) університету імені Т. Г. Шевченка В. Неділько, який залучав до співпраці своїх колег, аспірантів і студентів.

   Редколегію збірника упродовж перших чотирьох років очолював М. Острик, наступні сім – В. Дончик і останні чотири – М. Наєнко. Збірник «Л. Д. Ч.» було рекомендовано як фахове видання для студентів, яких готували в інститутах культури для дитячих і шкільних бібліотек. На початку 1990-х  р. в умовах фінансової нестабільності збірник припинив своє існування. 2014-го р. Національна бібліотека України для дітей видала систематичний покажчик змісту збірників літературно-критичних статей про дитячу літературу «Весняні обрії» (1968, 1969, 1971, 1972) і «Література. Діти. Час» (1976–1990).

  Після тривалої перерви видання «Л. Д. Ч.» було відроджено завдяки ініціативі громадської організації «Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва» (ЦДЛДЮ), заснованої 2008 р. у Львові. 2010-го р. ЦДЛДЮ започаткував Міжнародний симпозіум «Література. Діти. Час», а наступного року, за погодженням із видавництвом «Веселка», почався випуск однойменного збірника наукових праць.

 image

«Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва» – збірник наукових праць, заснований 2010 р. Мова видання – українська.

  Мета видання – висвітлювати актуальні проблеми розвитку літератури для дітей та юнацтва, дитячого читання; формувати наукову, теоретичну, критичну і методичну площини дослідницького дискурсу цього сегмента літератури.

  Перший випуск вісника вийшов 2011 р. і містив результати досліджень та наукових розвідок провідних учених і викладачів у руслі актуальних проблем сучасного українського суспільства: витіснення дитячої книжки із життя школярів новітніми носіями інформації, доцільності урахування специфіки літератури для дітей і дитячого читання задля оновлення змісту літературної освіти та її методичного забезпечення. Праці літературознавчого характеру висвітлювали питання історії, теорії та критики літератури для дітей і юнацтва. Багато уваги науковці приділили дефініції «дитяча література», літературознавчому аналізу одиничних текстів для дітей, узагальненню художніх особливостей текстів окремих авторів, певного періоду, жанру тощо.

  Упродовж 2011–2016 рр. вийшло 6 випусків Вісника «Л. Д. Ч.» (2011, 2012 – 2 вип., 2013, 2016 – 2 вип.), у яких опубліковано статті й розвідки з актуальних проблем теорії та історії літератури для дітей та юнацтва, що містять аналіз принципів літературної освіти, розгляд методичних аспектів вивчення художніх творів у школі та закладах вищої освіти, окреслення тенденцій розвитку дитячого читання.

Видання є майданчиком для фахових дискусій літературознавців, критиків, педагогів та бібліотекарів, які беруть активну участь у міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, організованих ЦДЛДЮ. Загалом у шести випусках Вісника «Л. Д. Ч.» опубліковано статті учасників семи Міжнародних симпозіумів «Література. Діти. Час»; шостий випуск укладено за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей» (2016, м. Старобільськ, Луганська обл.).

Серед постійних авторів видання: У. Баран (Гнідець), М. Варданян, Т. Качак, В. Кизилова, Н. Марченко, Л. Овдійчук, О. Січкар та ін.

 Основні незмінні рубрики  –  «Літературознавство», «Педагогіка та методика». Залежно від змістового наповнення конкретного випуску у деяких збірниках є рубрики «Соціум і книга для дітей та юнацтва» (Вип. 2, 4), «Педагогіка» (Вип. 3). Кожний випуск супроводжено передмовою та рецензіями на видання. Представлені у виданні публікації вирізняються актуальністю, містять нові знання про сучасний літературний процес, заповнюють лакуни в теорії та історії літератури для дітей та юнацтва і мають незаперечну практичну цінність. Вісник є важливим авторитетним джерелом для бібліотечних працівників, які працюють з дитячою літературою, формують у юних читачів культуру читання, розвивають їхні читацькі інтереси.

 У редакційній колегії вісника «Л. Д. Ч.» провідні науковці О. Антоник, У. Баран, Л. Грицик, В. Зарва, О. Ісаєва, Т. Качак, Ж. Клименко, О. Лозова, Н. Марченко, Л. Мацевко-Бекерська, Л. Мірошниченко, Л. Овдійчук, М. Прихода, Б. Салюк, Н. Трохим, О. Червінська, Б. Шалагінов.

  Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва надає вільний доступ до усіх випусків вісника на офіційному сайті організації (http://urccyl.com.ua/naukovyi-visnyk-literatura-dity-chas/). 

 

Джерела 

  Гнідець У. Передмова [Про випуск вісника «Література. Діти. Час»] // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Львів : 2011.– С. 2.

Качак Т. Б. «Література. Діти. Час – 2010» – проект Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва // Українська мова та література: Всеукраїнська газета для вчителів. – Київ : Шкільний світ. – 2011. – С. 12–14.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль : Навчальна-книга «Богдан», 2011. – 192 с.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 2. – Тернопіль : Навчальна-книга «Богдан», 2012. – 192 с.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 3. – Тернопіль : Навчальна-книга «Богдан», 2012. – 108 с.

Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства : [на матеріалі збірників «Література. Діти. Час» (2011–2012 рр.)] К. Зайцева // Філологічні семінари. – 2013. – Вип. 6. – С. 305–310.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – 308 с.

Бойко І. Про літературу, дітей і час / Ірина Бойко //«Весняні обрії» (1968, 1969, 1971, 1972). «Література. Діти. Час» (1976-1990) : сист. покажч. змісту / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-упоряд. Н. О. Гажаман, О. М. Тімочка. – Київ, 2014. – С. 4–8.

«Весняні обрії» (1968, 1969, 1971, 1972). «Література. Діти. Час» (1976-1990) : сист. покажч. змісту / Нац. б-ка України для дітей ; авт.-упоряд. Н. О. Гажаман, О. М. Тімочка. – Київ, 2014. – 80 с.

Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 227. Т. 239. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –  108 с.

Кизилова В. Передмова [Про п’ятий випуск вісника «Література. Діти. Час»] // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 5. – Львів : 2016. – С. 6–8.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. . – Львів : 2016. – 222 с.

Кизилова В. Передмова [Про завдання і шостий випуск вісника «Література. Діти. Час»] Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 6. – Львів : 2016. – С. 5–7.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 6. – Львів : 2016.

Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час». Вип. VI : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку» (11 жовтня 2016 року). – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2016. – 155 с.

 

___________________

 

Качак Т. Б. Вісники Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час»: відродження традиції. // Ключ.  (дата публікації: 15.10.2012)

Качак Тетяна Богданівна
Статтю створено : 22.07.2020
Останній раз редаговано : 11.08.2020