Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 32
За місяць : 776
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Львівська обласна бібліотека для дітей
Рубрики : Бібліотеки
Львівська обласна бібліотека для дітей

imageЛьвівська обласна бібліотека для дітей – культурно-інформаційний заклад для дітей, підлітків, батьків та організаторів дитячого читання. Виконує функції науково-методичного та координаційного центру для бібліотек області, що обслуговують дітей та підлітків. Офіційне найменування – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна бібліотека для дітей», неофіційні назви – Бібліотека «Левеня», Леотека.

Заклад розпочав свою роботу 9 травня 1940 р. як Львівська державна обласна бібліотека для дітей та юнацтва (ЛДОБЮ) на чолі з директором Грициним. Рішення про створення бібліотеки було прийнято наприкінці 1939 р., вона підпорядковувалася відділу народної освіти Львівського облвиконкому, безпосередньо – сектору політосвіти. На момент відкриття книжковий фонд бібліотеки становив 12 374 пр. (з них 2 843 пр. надійшли в дар з Одеської області), до кінця року він збільшився до 16 871 пр., а кількість читачів становила 2 135 осіб. Книгозбірня одержувала обов’язковий платний примірник з Київського бібколектору.

Умови для роботи бібліотеки були складними – замале приміщення, у штаті із 17 працівників бракувало кваліфікованих кадрів, недостатньо виділялося коштів на відрядження, проведення масових заходів, для придбання книжок, інвентаря, паперу для розповсюдження в області рекомендаційних списків літератури. Увага до потреб закладу з боку облвно і бібколектора була слабкою. З цих причин не зміг розгорнути роботу методичний кабінет (відділ), до того ж у 1940 р. в області не існувало бібліотек для дітей і лише у 1941 р., до початку війни, їх було створено п’ять (у Бродах, Радехові, Золочеві та дві у Львові). Тому за 6 місяців 1940-го р. у книгозбірні змінилося 5 директорів. Останнім передвоєнним керівником був Швам.

Під час нацистської окупації бібліотека не діяла, втратила значну частину фонду і відновила свою роботу в жовтні 1944 р. з фондом у 10 050 пр., продовжуючи підпорядкуватися Львівському облвно (сектору культосвітньої роботи (до травня 1945 р.), у 1945–1948 рр. – відділу культосвітніх установ, з 1948 р. – відділу культосвітньої роботи). У післявоєнний період її очолювала В. Лєбєдєва, випускниця Харківського бібліотечного інституту (нині – Харківська державна академія культури). У структурі бібліотеки працювали: дирекція, методичний кабінет, відділ комплектування і обробки літератури, абонемент (з 1947 р. розділений на два – для читачів 1–4-х класів та 5–10-х класів) та читальна зала. За два роки обласна бібліотека для дітей та юнацтва сформувала достатньо якісний книжковий фонд, обсяг якого досяг 19 495 пр. (з них 12,5 тис. пр. – подарунок від бібліотек Києва; ще 1250 книжок польською мовою довоєнного періоду – було повернуто книгозбірні). Це, а також відсутність інших дитячих бібліотек у Львові, спричинило зростання кількості читачів. Понад 5 тис. школярів стали читачами цієї книгозбірні.

Період 1944–1950 рр. був часом становлення бібліотеки як обласного методичного центру, провідної установи міста з бібліотечного обслуговування читачів. Аби забезпечити літературою дітей області були створені пересувні бібліотеки. До кінця 1946 р. їх кількість зросла до 14, діяла зелена літня читальня у Стрийському парку. У 1948 р. пересувок було 40, у 1949 р. – 38. Вони обслуговували передусім дитячі будинки, школи, піонерські табори. З 1948 р. бібліотека стала центром МБА в галузі дитячої літератури, цього ж року в області поряд з дитячими бібліотеками відкриваються дитячі відділи при бібліотеках для дорослих. Відтак зростало навантаження на ЛДОБЮ як методичний центр, а відсутність кваліфікованих спеціалістів у багатьох бібліотеках Львівської області спонукала до організації кількаденних семінарів для місцевих кадрів, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи з читачами-дітьми в бібліотеках області. Від 1946 р. бібліотека також була базою виробничої практики для студентів Львівського технікуму політосвіти (нині – Львівський коледж культури і мистецтв).

У 1950-х роках колектив ЛДОБЮ працював над формуванням довідково-бібліографічного апарату: було завершено організацію систематичного читацького каталогу, сформовано каталог назв (заголовків), створено систематичну картотеку статей. Впроваджувались цікаві форми масової роботи: читки-бесіди, вікторини, огляди найцікавішої літератури. Для обдарованих дітей при бібліотеці почали працювати гуртки: художнього читання та літературно-творчий.

Під керівництвом В. Лєбєдєвої в 1944–1962 рр. бібліотека стала знаною, авторитетною установою, що досягла помітних професійних висот, а її працівники – шанованими у професійній сфері.

Від 1951 р. ЛОБДЮ стала базою виробничої практики для студентів Харківського бібліотечного інституту. Дипломовані спеціалісти вищої кваліфікації А. Денчик, К. Довженко А. Ковалевська, О. Тесленко, І. Шепиленко, Л. Шестопалова після проходження практики на запрошення В. Лебедєвої стали працівниками бібліотеки.

У 1962 р. відбулась реорганізація установи у Львівську обласну бібліотеку для дітей. Її директором призначили М. Муху, яка очолювала бібліотеку до 1984 р. Того ж року прийнято новий статут бібліотеки. Згідно з ним ОБД стала не лише культосвітнім, виховним закладом, але й науково-інформаційним центром у галузі дитячої літератури. Фонди бібліотеки комплектувались книжковими виданнями, а також кіно-, фото-, фонодокументами, грамплатівками, діафільмами, слайдами. У цей період створено окремий бібліографічний відділ, який надавав інформаційну допомогу учням та керівникам дитячого читання. Відбулося становлення бібліотеки як інформаційного центру.

Прикметною ознакою діяльності ОБД протягом 1970–1985 рр. стала помітна активізація масової роботи, урізноманітнення її форм, створення низки гуртків за інтересами для дітей.

З 1984 р. на посаді директора Львівської ОБД працювала В. Косоногова. З 1990-х рр. до функціоналу закладу додалась маркетингово-соціологічна функція: провадяться соціологічні дослідження, акцентується увага на впровадженні нововведень та інноваційних процесів у практику бібліотек області.

З 1993 р. розпочалась комп'ютеризація бібліотеки. Працівники почали наповнювати електронний каталог (ЕК), використовуючи програму МАRК-DOC. 1995-го р. з припиненням повноцінного фінансування, бібліотека перестала виконувати функцію центру МБА в галузі дитячої літератури, відповідний підрозділ в ОБД ліквідовано.

1999-го р. відповідно до нових функцій відкориговано назви структурних підрозділів установи. Так, науково-методичний відділ став відділом науково-консультативного підтримання бібліотек, соціології, інновацій та маркетингу. В основу нової соціальної моделі бібліотеки було закладено програмно-цільове планування. У межах конкретних програм проводилися цикли заходів на допомогу формуванню нового ядра фонду дитячої книги в кожному районі області, налагоджувалася робота для дітей з інвалідністю (1993–1995), створювалися бібліотеки сімейного читання (1998–2000).

У 2000-х роках проблема поповнення фонду дитячими книжками певною мірою вирішувалась завдяки державним програмам: Бібліотечна серія (з 2005 р. – Державна програма забезпечення розвитку і функціонування української мови), Національна програма випуску соціально значущих видань (з 2007 р. – Українська книга). З 2003 р. й дотепер Львівська обласна рада реалізовує Обласну програму поповнення бібліотечних фондів. ОБД взяла на себе ще одну функцію – формування репертуару видань для поповнення фондів дитячих бібліотек області. Це передбачало організацію отримання, зберігання, передання цієї літератури, інформування книгозбірень на периферії і т. ін.

На початку 21 ст. пріоритетним у діяльності бібліотеки стає освоєння інформаційних технологій, заклад трансформується у провідний інформаційний центр для дітей. 2002 рік приніс перемогу в конкурсі LEAP-II «Інтернет для читачів публічних бібліотек» і бібліотека отримала перший грант Посольства США в Україні на відкриття інтернет-центру, що розпочав роботу в грудні того ж року. Ця подія фактично стала початком входження бібліотеки у світовий інформаційний простір. Місією бібліотеки визначено: «надавати кожній дитині доступ до книги та інформації для набуття знань, духовного збагачення або для втіхи та розваги».

У 2003 р. бібліотека створила власний сайт, надає безкоштовний доступ до безпровідного інтернету через wi-fi-маршрутизатор. Створення в бібліотеці локальної мережі, збільшення кількості комп’ютерів, постійне оновлення їхнього парку, освоєння сучасних програмних продуктів, збільшення кількості АРМів, необхідність адміністрування електронного каталогу та власних баз даних (БД) спричинили розширення функцій інтернет-центру. У 2008 р. було створено відділ автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів. Інтернет-центр увійшов до структури цього відділу.

2003-го р. Львівська ОБД започаткувала власну нагороду – Почесну медаль-відзнаку «Великий приятель маленьких читачів». Ця нагорода вручається за рішенням дитячого журі громадянам, які зробили вагомий внесок у розвиток дитячої книжки і дитячого читання. Протягом 2003–2019 рр. лавреатами цієї нагороди стали: письменники Ігор Калинець, Микола Петренко, Марія Людкевич, Оксана Думанська, Олександр Зімба, Галина Вдовиченко; видавці Лідія Лемик, Іван Малкович, Маряна Савка, Божена Антоняк; волонтери Оксана Федевич, Ольга Баклан, Катерина Немира, Роксолана Химович та її пухнастик песик Патрік; директор Форуму видавців у Львові  (нині – директор Українського інституту книги) Олександра Коваль; телепередача Львівського телебачення «Хатка Левенятка» з її головним персонажем.

image
День народження Пеппі у бібліотеці

image
Книжковий дитячий садок «Левеня»

image
Українсько-польська ніч в бібліотеці

image
Клуб «Аквадіти»
image
Клуб для немовлят Леопузики
image
Навчально-розвивальні заняття EOP. Kids. Ukraine
image
STEAM студія Lev-IT
image
Підготовка до школи Cool Preschool

2006-го року запроваджено додаткові бібліотечні платні послуги для студентів (оформлення читацького квитка, ксерокопіювання, роздрукування документів, сканування, набір текстів), що спричинило створення нового підрозділу – сектору обліку.

Новий, стратегічний розвиток бібліотеки розпочався під керівництвом директора Л. Лугової (з 2010 р. до квітня 2023 р.), заслуженого працівника культури України (2009), членкині президії та віцепрезидентки Української бібліотечної асоціації (УБА), почесної членкині Польської спілки бібліотек. За вагомий внесок у культурно-освітній розвиток країни, зміцнення міжнародного авторитету, активну громадсько-політичну діяльність Л. Лугову нагороджено ювілейною медаллю «25 років незалежності України» (2016).

У 2010 р. бібліотека стала переможцем 2-х грантових конкурсів: «LEAP-2010: оновлення комп’ютерів і програмного забезпечення для успішних Інтернет-центрів» та конкурсу «Навчально-інноваційна бібліотека» програми «Бібліоміст», з якого розпочався великий проєкт Львівської ОБД «Навчально-бібліотерапевтичний центр "Ковчег"». Його мета – надання психолого-бібліотерапевтичної допомоги дітям–вихованцям шкіл-інтернатів та консультативно-методичної допомоги дитячим бібліотекарям Львівщини в оволодінні комп’ютерними технологіями та методиками бібліотерапії – задоволення дитячих потреб і розв’язання проблем за допомогою книжки. Завдяки грантам суттєво оновився комп’ютерний парк: задіяно 7 сучасних комп’ютерів, 4 неттопи, плазмовий телевізор, вебкамери, обладнання для wi-fi-зони.

Зважаючи на потреби користувачів, у 2014 р. в бібліотеці запроваджено нові платні послуги: ламінування та біндерування документів.

З 2009 р. карткові складові довідково-пошукового апарату бібліотеки  законсервовані (виняток – генеральний алфавітний каталог для службового користування). Електронний каталог (ЕК) містить бібліографічні записи документів фонду – книжок, статей та аудіовізуальних видань. Бази даних ЕК оновлюються щоденно, ними користуються до 10 тис. осіб за рік. У 2008 р. була придбана АІБС МАRК-SQL, яка щорічно технічно підтримувалась НБУ для дітей (дистриб’ютор програми серед дитячих бібліотек України). З 2010 р. відділ автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів першим розпочав обслуговувати користувачів інтернет-центру в електронному режимі. У 2014 р. – автоматизовано відділ обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4-х класів та абонемент 5-9-х класів, а з 2016-го року – всі відділи бібліотеки працюють в автоматизованому режимі. У 2019 р. бібліотека перейшла на нову АІБС з відкритими джерельними кодами Коha.

Станом на 01.01.2020 р. бібліотечний фонд містить 100 459 пр. науково-пізнавальної, довідкової, художньої літератури та періодичних видань, незалежно від носіїв: друкованих, аудіовізуальних матеріалів, DVD, CD-дисків, електронних ресурсів.

Послугами бібліотеки користуються учні понад 100 шкіл Львова, соціокультурною діяльністю охоплені учні шкіл, інтернатів, гімназій, вихованці дитсадочків, студій естетичного дошкільного виховання, студенти Львівського коледжу культури і мистецтв, Педагогічного коледжу Львівського національного університету ім. І  Франка, Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства та багатьох інших навчальних закладів.

Понад 11 тис. читачів перебувають у зоні уваги відділу обслуговування користувачів з 2-ма секторами: читальних зал та абонементів. Для дошкільнят та учнів початкових класів створені спеціальні куточки, ігрові зони, а також працює бібліотека іграшок – ігротека. Перевагу в бібліотечному обслуговуванні мають учні до 10 класу. Старші відвідувачі можуть скористатися всіма послугами бібліотеки, крім абонемента.

Однією з дієвих форм роботи ОБД з популяризації літератури є книжкові виставки, що оновлюються щомісяця. Кращі з книжкових експозицій, призначені для школярів середнього і старшого віку, були описані в рекламно-методичному атласі «Книжкова виставка: від ідеї до втілення».

У бібліотеці створено комфортні умови для непідготовленого читача –всю інформацію про наявність видань у фондах надають бібліотекарі. Також немає необхідності замовляти документи наперед. У разі відсутності інформації на традиційних носіях, бібліотекарі використовують електронні видання, або надають користувачеві доступ до інтернету. Працює онлайн-послуга з продовження терміну користування книжками. У Львівській ОБД діють літературна студія «Джерельце», клуби різного спрямування: «Читацькі марципани», клуб для немовлят «Леопузики», «Мастерня Ч. З.: чудеса залюбки», клуб кодування «Code Club Ua», клуб робототехніки «Роботи & діти», творча лабораторія «Магія 3 D», майстерня дитячої ілюстрації «Мальована книга», клуб любителів голосного читання «Читання з радістю». Бібліотека реалізує низку успішних проєктів: «Екобібліотека», «Читання на канапі», соціально-мистецький проєкт «Art-Lion на виїзді», проєкт «Книжковий дитячий садок «Левеня», міжнародний онлайн-проєкт «Ми – українці. Я і ти!», а також методичний проєкт співпраці «КББ: Конструкторське бюро бібліотекарів», Bibliochange «Бібліотека надихає» та інші.

Основними напрямами сучасної діяльності ОБД є науково-методичний, бібліографічний, видавничий. Як методичний центр області бібліотека надає  допомогу в створенні сучасної моделі бібліотеки для дітей, визначенні стратегії розвитку, соціального статусу та місії бібліотеки, розвитку професійного спілкування та співпраці, організації системи підвищення кваліфікації.

Одна із найважливіших соціальних функцій бібліотеки полягає в задоволенні інформаційних потреб користувачів. Інформаційно-бібліографічний відділ координує довідково-бібліографічну та довідково-інформаційну роботу між усіма відділами, які беруть активну участь в інформаційному навчанні дітей. Щомісяця працівники відділу готують матеріали для віртуальної книжкової виставки «Нові книги» на сайті бібліотеки, тим самим популяризуючи нові видання для дітей. Активно використовуються соціальні мережі для інформування користувачів про нові надходження. Власною видавничою методично-бібліографічною продукцією поповнюється рубрика «Бібліотекарям» (на сайті бібліотеки) та «Електронна бібліотека методичних та бібліографічних матеріалів» (корпоративний проєкт НБУ для дітей).

Посилилась увага працівників ОБД до прищеплення інформаційної культури користувачів. Так, у відділах обслуговування відбуваються бібліотечно-бібліографічні заняття, індивідуальні та групові консультації з питань користування бібліотекою, пошуку та оцінки інформації, характеристики інформаційних ресурсів.

На сайті бібліотеки користувачі можуть ознайомитись із кращими інтернет-ресурсами України для дітей різної тематики (корпоративний проєкт НБУ для дітей «Вибрані інтернет-ресурси»). Блог інформаційно-бібліографічного відділу «БібліоГраф» у 2015 р. переміг у Всеукраїнському огляді-конкурсі обласних бібліотек для дітей у номінації «Електронні ресурси в роботі бібліотек» як інноваційний ресурс на допомогу популяризації дитячої книги і читання. Окрім добірок книжок різноманітної тематики, призначених дітям, підліткам, або ж їхнім батькам чи педагогам, у блозі представлені віртуальні виставки, лонгріди, книжкові відеоогляди, буктрейлери, а також електронні версії покажчиків, презентації та інші бібліографічні матеріали.

Бібліотека популяризує свою діяльність та послуги шляхом публікацій у професійних виданнях, виступах на всеукраїнських нарадах і семінарах. У 2005 р. на базі ОБД відбулась організована Міністерством культури і мистецтв України Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитяче читання: феномен і традиції у ХХІ столітті». У 2006–2007 рр. бібліотека стала переможцем Всеукраїнського конкурсу бібліотечних ідей.

У першому десятилітті 21 ст. установа активізувала проєктну діяльність, налагоджує плідні міжнародні зв’язки.

2014-го р. було започатковано проєкт «QR-читальня» Левенятка. Для читальні створено спеціальну «електронну» книжкову поличку на сайті бібліотеки, де «живуть» QR-книги. Це повністю безкоштовний ресурс, що не потребує реєстрації. Все, що необхідно – це смартфон або планшет з додатком для зчитування QR-кодів. Постер із рекламою цього проєкту брав участь у конкурсі Ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: міст ваш!» у Києві (2014).

Щороку бібліотека бере участь у конференціях PZB – Польської спілки бібліотек (єдиний член з України), активно обмінюється досвідом з бібліотеками Польщі, Литви, Білорусі. Договори про співпрацю укладені з публічною бібліотекою м. Кросно (Республіка Польща, 2014) та з публічними бібліотеками м. Гарждай та м. Скуодас (Литва, 2017). Завідувачка відділу обслуговування користувачів К. Сухоребська стажувалась у Вроцлавській міській публічній бібліотеці (Польща) та навчалась на мовних інтенсивних курсах німецької мови в м. Штутгарті (Німеччина).

Активна діяльність бібліотеки зі створення онлайн-ресурсів та послуг сприяє зростанню кількості відвідувань сайту, блогів «Бібліородзинки», «Бібліо-Ґраф» та «БлоГнот Методиста», сторінок бібліотеки в соціальних мережах. До послуг користувачів підрозділи сайту: Книжкова шафа, Інтернет-центр, Забуті речі. Реалізовано нові послуги: «Онлайн-помічник Левенятко»(надає допомогу користувачам та відповідає на всі їхні запитання) та «Вечірній абонемент» (дає змогу батькам з 9-ї до 19-ї год. зателефонувати до бібліотеки та замовити необхідні книжки, а з 19-ї до 21-ї год. черговий видає замовлення та приймає прочитані книги).

У грудні 2015 р. бібліотека стала переможцем 8-ої премії EIFL Public Library Innovation Award for supporting literacy за інновації з матеріальною винагородою $1500.

За підсумками Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів в номінації «Кращий сайт бібліотеки для дітей / юнацтва» в 2011, 2014 та 2016 рр. бібліотека отримала перші місця. 

З ініціативи УБА та завдяки партнерству з Києво-Могилянською бізнес-школою троє фахівців бібліотеки – членів УБА (Н. Кіндрись, Л. Русакова та О. Яжинська) опанували курс навчання за програмою «Стратегії розвитку» для бібліотекарів України (2016). Отримані ними знання та навички сприяли формуванню стратегії ОБД (визначенню її візії, місії та цінностей), а також поширенню їх для бібліотекарів Львова та області (організовано 5 тренінгів).

Наприкінці 2016 р. заклад отримав нове найменування – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна бібліотека для дітей», серед користувачів усталилися неофіційні назви – Бібліотека «Левеня», Леотека.

З 1 січня 2018 р. припинено використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) та розпочато систематизацію документів та довідково-бібліографічного апарату за Універсальною десятковою класифікацією (УДК).

2019 рік приніс оновлення та зміни. Запрацювала третя версія нового вебсайту. Відбулись зміни у структурі ОБД. Відділ обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів та відділ обслуговування учнів 5-11 класів та організаторів дитячого читання об’єднано у відділ обслуговування користувачів з двома секторами: сектор абонементів та сектор читальних зал. Відділ реклами книги і бібліотеки та організації дозвілля користувачів реорганізовано у відділ реклами і проєктної діяльності. Триває зміцнення матеріально-технічного стану бібліотеки.  

У 2021 р. бібліотека долучилася до ініціативи «Насіннєві бібліотеки» та створила власну бібліотеку насіння.

5 квітня 2023 р. на посаду директора Львівської обласної бібліотеки для дітей було обрано Ольгу Конасову (до того – завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів).

У 2023 році з'явилася четверта версія вебсайту установи з новим 3D туром бібліотекою.

В січні 2024 року Леотека вдруге стала володаркою престижної бібліотечної премії EIFL (Electronic Information for Libraries). Премію установа отримала за проєкт інформаційно-психологічної безпеки дітей та підлітків «П’ята стихія», який здійснювався за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні в партнерстві з Українською бібліотечною асоціацією.

Львівська ОБД є офіційним партнером УБА в реалізації спільних програмних цілей та організації Форуму видавців.

Основне приміщення бібліотеки розташоване на вул. Винниченка, 1 і має площу в 361 м². Поряд з основним приміщенням у сусідньому під’їзді цієї ж вулиці, під № 3, бібліотека має додаткову площу (172,5 м²), де у 8 кімнатах розташовані підрозділи, не пов’язані безпосередньо з обслуговуванням читачів (дирекція, бухгалтерська служба, відділи: зберігання та реставрації фондів, комплектування та каталогізування документів, науково-методичний,  інформаційно-бібліографічний). Частина фонду зберігається у двох орендованих приміщеннях за адресами: вул. О. Кониського, 1, вул. Личаківська, 31.

Штат бібліотеки – 48 працівників, з них 39 осіб – з фаховою освітою. Вагомий внесок у розвиток бібліотеки зробили її ветерани О. Кремньова, Н. Лавринів, О. Марчук, І. Мордовенко, Л. Мудрик, В. Шевченко. Нова генерація бібліотекарів постійно навчається та підвищує свій професійний рівень, бере участь у зимових Школах молодого бібліотекаря, літніх Школах з адвокації, Форумах молодих бібліотекарів та в інших заходах в Україні та за кордоном.        

image

 

Адреса: м. Львів,

вул. Винниченка, 1

е-mail: biblioteka@lodb.org.ua

сайт http://lodb.org.ua/

сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/lodb.org.ua/

сторінка в інстаграмі: https://www.instagram.com/lviv_lodb/?hl=uk

сторінка в телеграмі: https://t.me/LvivLodb

 

Джерела

Лугова Л. Книжкові мости: міжнародна співпраця Львівської обласної бібліотеки для дітей / Л. Лугова // Світ дитячих бібліотек. – 2010. – № 4–5. – С. 28–30.

Читайло О.. Була публічна читальня – стала дитяча бібліотека / О. Читайло ; фото автора // Високий Замок (Леополіс). – 2011. – № 209. – С. 6.

Пуляєва Л. Професійне свято бібліотекарі відсвяткували із читачами / Л.  Пуляєва // Високий Замок. – 2012. – № 182. – С. 10.

Ліщенко Ю. І немовлят, і дошкільнят, і дідусів, і бабусь радо зустрічають у Львівській обласній бібліотеці для дітей, якій виповнюється 75 років / Ю. Ліщенко // Високий замок. – 2015. – № 49. – С. 5.

Лугова Л. Щаслива бібліотека / Л. Лугова ; розмовляла Наталя Дудко // Ратуша. – 2015. – № 17. – С. 15.

Чижович Л.  «Ніч Гаррі Поттера» – для справжніх поттероманів / Чижович Л. // Високий Замок. – 2016. – № 18. – С. 2.

Сухоребська К. Львівська обласна бібліотека для дітей – володарка престижної нагороди EIFL-PLIP / Сухоребська К.  // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 50–51.

Еко-проект Львівської обласної бібліотеки для дітей – у п’ятірці найкращих конкурсу від ІФЛА «Зелена Бібліотека 2017» IFLA GREEN-LIBRARY AWARD // Шкільна бібліотека плюс. – 2017. – № 17-18. – С. 25–26.

Сташко Л. Львівська обласна бібліотека для дітей представляє Міжнародний проект «Ми – українці! Я і ти!» / Л. Сташко // Формування національно-патріотичної свідомості дітей і бібліотечному просторі Хмельниччини. – Хмельницький, 2017. – С. 32–35.

Кремньова О. Діти та книги – без кордонів! / О. Кремньова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 33–34.

Романюк М. Липневі посиденьки в бібліотеці! / М. Романюк // Світ дитини. – 2018. – № 3. – С. 2–6.

Сташко Л. Між кризою та надією: як живеться дитячим бібліотекам Львівщини / Любов Сташко // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 1. – С. 42–44.

Лугова Л. Своє обличчя: місце обласної бібліотеки для дітей у культурному просторі регіону / Лариса Лугова // Бібліотека у форматі Д. – 2019. – № 4. – С. 14–15.

Luhova L., Kindrys N. Kniznica so sarmom alebo ako citanie popularrizuje vo L’vove // Motivacne activity s detskym citadel’om : zbornik prispevkov zo seminara konaneho v dnoch 12-13 njvembra 2015. – 2015. – C. 21–31, 46–47.

Лугова Л. Технологічні інновації і дитяче читання = Innowacje technologiczne  I czytelnictwo dzieci // Nowe media, nowe technologie w pracy z mlodym uzytkownikiem biblioteki materialy z konferencji. Krosno, 17 listopada 2017. – Krosno, 2017. – С. 80–84.

Rusakova L. Garbage HERO. Eco-Education Project «Library ECOstyle» at the Lviv Regional Chidren`s Library, Ukraine // Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World, 2018. – С.103–109.

Лугова Л. Бібліотечний «Оскар» знову у Львові / Л. Лугова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2024. – № 2. – С. 12–13.

Кіндрись Надія Степанівна
Статтю створено : 26.01.2016
Останній раз редаговано : 18.07.2024