Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Лосієвський Ігор Якович
Рубрики : Персоналії
Лосієвський Ігор Якович

image

Лосієвський Ігор Якович [05.07.1957, Харків] – документознавець, книгознавець, бібліотекознавець, літературознавець, бібліограф, педагог, поет. Співробітник Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. Доктор філологічних наук (1999), доцент (2013), професор (2023). Заслужений працівник культури України (2007).

Народився в сім’ї службовців, за фахом – інженерів-будівельників. Навчався в середній школі № 50 м. Харкова (1964–1974). Закінчив з відзнакою філологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (1979; нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). З 1980 р. – завідувач сектору української книги, з 1984 р. – завідувач відділу рідкісних видань і рукописів (з 2009 р. – науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів, з 2014 р. – науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів) ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Кандидат філологічних наук (тема дисертації – «Російські письменники України першої чверті ХІХ ст.», 1985; наук. керівник – доктор філологічних наук, проф. Л. Фрізман); доктор філологічних наук (тема дисертації – «Анна Ахматова: проблеми наукової біографії», 1999). Професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій (2008–2014), кафедри документознавства та книгознавства (2014–2017), кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2017–2023) Харківської державної академії культури, де ним розроблений річний курс «Експертиза цінності документних пам’яток» (перший в Україні), призначений для поглибленої підготовки бакалаврів і магістрів за шістьма спеціальностями. Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 у ХДАК, якій надано право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 27.00.02 – Документознавство, архівознавство та 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство в галузі соціальних комунікацій. Був також членом спецрад в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

І. Лосієвський – утворювач багатьох колекцій архівних та книжкових пам’яток, організатор роботи відповідного підрозділу ХДНБ – одного з провідних наукових і науково-методичних документознавчих центрів України. Результатами розвідок вченого та організованих ним пошукових заходів, індивідуальної роботи з колекціонерами є збагачення фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка інкунабулами, палеотипами, виданнями Івана Федорова та українськими стародруками, автографами видатних письменників і вчених, діячів мистецтва тощо. За ініціативою І. Лосієвського у ХДНБ ім. В. Г. Короленка було розпочато систематичне спеціалізоване опрацювання архівних документів на наукових засадах, створено колекції рукописних книг і архівних матеріалів; сформовано майже 60 особових фондів діячів науки і культури; переведено в режим колекційного зберігання виявлені ним фрагменти бібліотеки Харківського колегіуму (18 ст.), особових бібліотек М. Смотрицького, С. Яворського, М. Гнєдича; запроваджено оптимальні режими зберігання документів, музейні та віртуальні форми популяризації документних пам’яток. Науковець є одним з найбільш авторитетних в Україні фахівців з експертизи цінності документів й формування колекцій пам'яток писемності та друку.

Вчений науково обґрунтував доцільність розширення фонду документних пам’яток ХДНБ ім. В. Г. Короленка у видовому діапазоні: завдяки ініціативі І. Лосієвського до фонду надійшли колекції медалей, поштових листівок з фотопортретами та автографами відомих діячів мистецтва початку 20 ст., велика збірка епіграфічних античних пам'яток – текстових і зображувальних давньогрецьких керамічних клейм 4–2 ст. до н. е.

У колі наукових інтересів І. Лосієвського – широкий спектр досліджень у галузі документознавства, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, а також історії релігій, соціології, літературознавства, біографіки, української журналістики. Він є автором п’яти наукових монографій, майже 450 публікацій; укладачем, науковим редактором понад сотні наукових видань. Значну частку серед них становлять публікації з історії ХДНБ ім. В. Г. Короленка та її фондів і спрямовані на всебічне розкриття унікальних бібліотечних зібрань і колекцій, репрезентацію пам'яток національного та світового значення, а також регіональних книжкових раритетів. Ним укладено шість друкованих каталогів документних пам’яток із колекцій ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

Вчений розробляє низку актуальних теоретичних та організаційно-методичних проблем: аксіологія документної пам’ятки; формування Державного реєстру національного культурного надбання; реституція культурних цінностей, насамперед бібліотечних колекцій України; створення репертуару вітчизняних стародруків; методика формування та паспортизації пам'яткових зібрань; специфіка колекціонування автографічних документів у науковій бібліотеці; комплексне зберігання різних видів і груп документних пам’яток у бібліотечних фондах; синтез архівних, бібліотечних і музейних форм у роботі бібліотечних підрозділів рідкісних видань і рукописів. Очолюваний ним науково-дослідний відділ документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів від початку 21 ст. перетворився на український науково-методичний центр з питань роботи з документними пам’ятками, де стажуються, підвищують кваліфікацію, у т. ч. в межах щорічного науково-практичного семінару фахівці з багатьох міст.

І. Лосієвський – постійний учасник щорічної міжнародної науково-практичної конференції з проблем бібліотечної, архівної та музейної справи «Короленківські читання», брав активну участь у роботі багатьох інших міжнародних наукових форумів, конференцій і семінарів з питань бібліотекознавства, документознавства, книгознавства і літературознавства, що відбувалися в Україні та за кордоном, зокрема під егідою ЮНЕСКО.

Автор поетичних збірок, виданих у Харкові – «Итака» (1997), «Долгие проводы» (2007), «Колонна» (2017), «Как последняя вспышка» (2019. 2-е вид., доп., 2021), «Покров из стихов 2021/22» (2023); його вірші друкувались також у поетичних альманахах, антологіях та збірниках.

Веде активну громадську роботу. Один з засновників Українського фонду культури (1987) та член його першої президії. Член Української бібліотечної асоціації, Спілки краєзнавців України. Від 1993 р. – віце-президент Гуманітарно-літературної асоціації ім. Григорія Сковороди «ГЛАС» (Харків), член низки інших громадських організацій та редколегій часописів.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011), Почесною грамотою Харківської обласної держадміністрації (2006). Лауреат муніципальної творчої премії ім. Бориса Чичибабіна (2005), має Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2013), інші нагороди і відзнаки.

Твори

Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях : свод. кат. / И. Я. Лосиевский ; ХГНБ им. В. Г. Короленко. – Харків, 1987. – Ч. 1. – 54 с.

Русская лира с Украйны : русские писатели Украины первой четверти ХІХ века : моногр. / И. Я. Лосиевский. – Харків : Око, 1993. – 222 с.

«Присутствие идеала» : Чехов и рус. филос.-худож. Ренессанс начала ХХ в. : очерки / И. Я. Лосиевский. – Харків: Пресса, 1994. – 47 с.

Анна Всея Руси : жизнеописание Анны Ахматовой : моногр. / / И. Лосиевский. – Харків : Око, 1996. – 366 с.

Научная биография писателя : проблемы интерпретации и типологии : моногр. / Лосиевский И. Я. – Харків : Крок, 1998. – 424 с.

Встреча с Петраркой : из наблюдений над интертекстом в чичибабин. лирике : моногр. / Лосиевский И. Я. – Харків : Курсор, 2005. – 148 с.

Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка : тексти, факсиміле, біобібліогр. Матеріали / І. Лосієвський. – Харків : ХЧМГУ, 2008. – 324 с.

Експертиза цінності документних пам’яток / І. Лосієвський. – Харків : Сага, 2013. – 312 с.

Експертиза цінності документних пам’яток як навчальна дисципліна / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2014. – С. 45–60.

Засіб символьної комунікації: від історії до сьогодення / І. Я. Лосієвський // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 13–14. – Рец. на кн. : Чекштуріна, В. М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В. М. Чекштуріна. – Харків : Індустрія, 2015. – 316 с.

Колекція давньогрецьких керамічних клейм у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка  / І. Я. Лосієвський, К. В. Бондар // Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н. е. : колекція О. В. Горілого : [нариси, альбом] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків : ІРІС, 2015. – С. 6–13. – Бібліогр.: с. 13.

Експертиза цінності документних пам’яток у сучасній Україні / Ігор Якович Лосієвський // Libri Descripti : Materialy międzynarodowej konferencji nankowej «Opis edycji rzadkich I unikatowych», Charków, 16–19 września 2013 rokou = Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань», Харків, 16–19 вересня 2013 р. / Дослідн. Центр Польськ. Бібліогр. Естрайхерів Ягелонського Ун-ту, ЦНБ Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Kraków, 2016. – S. 183–204. – (Biblioteka Tradicji, № CXLVI).

Етичні та психологічні особливості документознавчої експертної діяльності / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 8 жовт. 2015 р.). У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 87–100. – Бібліогр. : с. 98–100.

Особові архівні фонди у ХДНБ ім. В. Г. Короленка як джерела з історії науки та культури України / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ЗГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2017. – Ч. 2.– С. 3–11. – Бібліогр. наприкінці ст.

Колекції рідкісних та цінних періодичних видань у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 78–93. – Бібліогр. наприкінці ст.

Український літературний критик середини 1920-х – початку 1930-х рр. Іван П’ятківський : доля і недоля : [за матеріалами особ. арх. фонду в ХДНБ ім. В. Г. Короленка] / І. Я. Лосієвський // На шляху до «п’ятого» Харкова...» : зб. наук. пр. на пошану проф. Ю. М. Безхутрого / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 89–114.

Експертиза цінності документних пам’яток : програма та навч.-метод. матеріали до курсу, освітньо-проф. прогр. «Інформ.-бібл. Менеджмент», спец. 029 «Інформ., бібл. та архів. Справа», галузь знань 02 «Культура і мистецтво», рівень вищ. освіти перший (бакалавр.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т соц. комунікацій і музейно-турист. діяльності, Каф. інформ., бібл. та архів. справи ; [уклад. І. Я. Лосієвський]. — Харків : ХДАК, 2021. – 64 с.

Відділ документарних пам’яток як науково-культурний проєкт (за матеріалами історії та сучасної діяльності ХДНБ імені В. Г. Короленка) / І. Я. Лосієвський // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Вип. 60. – Харків, 2021. – С. 63–79.

Експертиза пам’яткових документних комплексів / І. Я. Лосієвський // Збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Вип. 9. – Харків, 2021. – С. 5–25.

Кримськотатарські мотиви у творчості поетки ХХ століття Ірини Шашкової : [за матеріалами особ. арх. фонду в ХДНБ ім. В. Г. Короленка] / І. Я. Лосієвський // Вчен. зап. Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. – Т. 32 (71). № 6. – Київ, 2021. – С. 159–167.

Новознайдені пам’ятки : «внутрішні ресурси» фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка та надходження з приватних зібрань / І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційної наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. – Харків, 2021. – С. 179–198.

Почеркознавча експертиза рукописних пам’яток у науковій бібліотеці : (за матеріалами експерт. досліджень Харківської державної наукової б-ки ім. В. Г. Короленка) / Ігор Якович Лосієвський // Рукоп. та кн. спадщина України : археогр. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. – Вип. 28. – Київ, 2022. – С. 219–254.

Бібліотечний підрозділ документарних пам’яток : сучасна функціональна модель / І. Я. Лосієвський // Пам’ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Музею книги відділу рідкісних видань та рукописів Одес. нац. наук. б-ки, Одеса, 6–7 грудня 2022 р. / упоряд. Г. М. Шпак ; відп. ред. Л. В. Арюпіна. – Одеса, 2023. – С. 25–29.

Експертиза цінності документних пам’яток у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка / І. Я. Лосієвський // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проєкт / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2023.

Лосієвський І.Я. Романовський Валерій Станіславович. Некролог (26.06.1976 – 16.01.2023) // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. 2023. – № 1. – С. 60–61.

Джерела

Письменники Харкова : довід. – Харків : Майдан, 2003. – С. 261–262.

Лосієвський Ігор Якович / М. Ф. Гетьманець // Літературна Харківщина : довідник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 176.

Лосиевский Игорь Яковлевич // Немировский Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: энцикл. – Москва : Энциклопедия, 2007. – С. 474.

Лосієвський Ігор Якович : [біогр. довідка] // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія: [біобібліогр. довід.] / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2008 – Вип. 3 / [авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – Київ, 2011. – С. 75–76.

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (1886–2011) : кат. вид. б-ки та публ. про її діяльність / ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2011. – 485 с. (за імен. покажч.).

Ракитянська В. Хранитель пам’яті, дослідник, поет, патріот / Валентина Ракитянська. Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 7. – С. 42–48.

Ігор Якович Лосієвський – український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. В. Непочатова ; наук. ред Л. В. Глазунова, ред. С. М. Миценко, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2019. – 173 с. – (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 2) (Науковці України ; вип. 3).

Ракитянська Валентина Дмитрівна (1948-2021)
Статтю створено : 15.04.2015
Останній раз редаговано : 05.12.2023