Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 822
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Левицький Іван Омелянович
Рубрики : Персоналії
Левицький Іван Омелянович

image

Левицький Іван Омелянович [псевд. і крипт.: А.; И.; И. Е.; Іван з Берлог, Іван з-понад Лукви; Цесельський Владислав; A.N.S.; Berloh, Iwanz; X+Y+Z; 06(18).01.1850, с. Берлоги, нині Калуського р-ну Івано-Франківської обл. – 30.01.1913, Львів] – бібліограф, письменник, журналіст, громадський діяч. В історію української культури та науки ввійшов як засновник національної бібліографії та біобібліографії.

Народився в сім’ї греко-католицького священника. Навчався у Станіславській чоловічій гімназії, з 3-го класу якої був призваний до австрійського війська в м. Пешт (1870). Перебуваючи на військовій службі, писав вірші, головними мотивами яких було кохання і військова служба; вів щоденні нотатки, (нині вони зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України), де описував солдатське життя, свої інтереси і прагнення; багато працював над самоосвітою. У нотатках, зокрема, містяться бібліографічні відомості про твори українських і російських письменників: І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Я. Кухаренка, В. Жуковського, І. Крилова та ін. У липні 1871 р. з дозволу військового начальства склав іспит на атестат зрілості в м. Пешт.

Після армії І. Левицький вступив на філософський факультет Віденського університету. На його світогляді позначилися обставини, за яких він жив і працював. З 1772 р. Галичина перебувала під владою Австро-Угорщини. Прагнучи до її звільнення, І. Левицький спочатку приєднався до галицьких «москвофілів», зорієнтованих на російську монархію, пізніше поділяв погляди «народовців». Брав участь у виданні журналу «Зоря».

Працював у львівських філіях страхових товариств «Славія», «Ацієнда», «Дністер». Писав поетичні твори, оповідання, перекладав матеріали з російських газет німецькою мовою для віденських часописів «Neue freie Presse» («Нова вільна преса») і «Weltblatt» («Світовий листок»); займався журналістикою, редагував газети «Народна школа» (1875), «Друг народа» (1876), «Бескид» (1881). Створив кілька народних календарів, популярних книжок для народу: «Провидение Боже» (1884), «Прибудь разум, щастя буде» (1884), «Илько Федорчук: оповідання з життя сільського люду» (1885).

image

Проте в основному він займався бібліографією (з 1877). Найбільша заслуга І. Левицького – започаткування галицько-руської бібліографії, перший том якої вийшов за сприяння Ставропігійського інституту (1887). Уклав фундаментальні праці «Галицко-русская библиография ХІХ-го столетия…» (т. 1–2, 1887–1895) і «Галицько-руська бібліографія на роки 1772–1800» (опубл. в «Записках Наукового товариства імені Шевченка», т. 52,1903), «Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887–1900» (т. 1–3, 1909–1911).

У вступному слові до першого і другого томів «Української бібліографії Австро-Угорщини за роки 1887–1900» І. Левицький розповів про несприятливі умови, в яких йому довелось збирати матеріали: відсутність бібліотек, де були б зібрані найважливіші галицькі публікації, байдужість інтелігенції до його бібліографічної діяльності. І. Левицькому допоміг молодий тоді письменник І. Франко, який дозволив бібліографові скористатися власною колекцією галицьких видань. Матеріали у виданні І. Левицький розташував у хронологічному порядку, а в межах року – в абетковому. Бібліограф зареєстрував у своїй праці всі види творів друку: книги, брошури, періодичні видання, статути різних товариств і організацій, звіти шкіл і установ та ін. Однією з основних вимог І. Левицького до бібліографічних видань була точність і повнота бібліографічного опису. Описуючи книги, крім автора, назви, місця і року їх видання, бібліограф наводив також відомості про друкарню чи видавця, формат, ціну тощо. Там, де це було необхідно, коротко розкривав зміст матеріалу. Багато бібліографічних записів супроводжувалися примітками, коментарями, з яких читач міг дізнатися, в якому, крім названого, виданні надрукований той чи інший твір, де можна прочитати рецензію на нього тощо.

image

Велику увагу І. Левицький приділяв біобібліографії. Він зібрав цінні матеріали до біографічного словника письменників, митців і громадських діячів Галичини, частину яких, на літери «А» і «Б», видав друком під назвою «Прикарпатська Русь в XIX віці в біографіях і портретах її діятелей…» (1898–1901). Решта матеріалів (за браком коштів) залишилась у рукописах. На перші чотири випуски цього словника І. Франко пізніше відгукнувся окремою рецензією в «Записках НТШ» (1902. Т. 46, кн. 2.), де, зокрема, відзначив: «Нема сумніву, якби такий план був виконаний, то книга Левицького була би невичерпною скарбницею відомостей і матеріалом для студій у найрізніших напрямах. Я не сумніваюся також, що Левицький – чоловік щонайбільше здібний виконати сей план:<...>. Автор з муравлиною пильністю зібрав справді величезний матеріал, перегриз масу друкованих книжок, брошур, газет, <...>. Та, не вдовольняючися тим, він повними пригорщами черпає з рукописних скарбів бібліотек (особливо капітульних) та архівів, із парохіяльних записок і метрик, збирає написи і навіть усні традиції – все, що може послужити для його цілі». Рукопис цієї об’ємної праці зберігається нині в рукописному відділі Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника.

І. Левицький також упорядкував «Реєстр наукових і літературних праць професора Михайла Грушевського» (1906). З 1903 р. співпрацював з Науковим товариством ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові, а 1909 р. був обраний головою Бібліографічної комісії НТШ.

Серед рукописної спадщини І. Левицького цінними є матеріали до словника псевдонімів і криптонімів українських авторів Галичини (майже 800 позицій).

Всі праці Левицького вирізняються ґрунтовністю, точністю й повнотою описів і донині не втратили наукового значення.

Твори

Галицко-русская Библіографія ХІХ-го столѣтія сѣ увзглядненіемъ рускихъ изданій появившихся въ Угорщинѣ и Буковинѣ (1801–1886). – Львів, 1887. – Т. 1.

Галицко-русская Библіографія ХІХ-го столѣтія дополненная русскими изданіями вышедшими вѣ Венгріи и Буковенѣ (1801–1886). – Львов, 1895. – Т. 2.

Прикарпатска Русь въ XIX-мъ вѣцѣ въ біографіяхъ и портретахъ єи дѣеятелей съ увзгляднениемъ замѣчательныхъ людей, котрыхъ 1772 р. заставъ при жизни, написав на пôдставе автобіографичныхъ записок и архивально-библіотечных матеріалôвъ. – Львів, 1898–1901. – Т. 1, вип. 1–4.

Александр Барвинский в истории культурного движения русского народа на Прикарпатье. – Львов : Тип. Ставропиг. ін-та,  1901. – 72 с.

Галицько-руська бібліографія на роки 1772–1800 // Зап. НТШ. – Львов, 1903. – Т. 52. – С. 1–44.

Реєстр наукових і літературних праць проф. М. Грушевського (1885–1904) // Науковий збірник, присвячений ювілею професору М. Грушевського. – Львов, 1906. – С. 1–64.

Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887–1900. – Львів, 1909–1911. – Т. 1, Т. 2, Т. 3.

Побіда Хмельницького під Збаржем і Зборовом : оповідання з давніх часів / І. Левицький. – Коломия, 1910. – 20 с. – (Народні читанки; Ч. 7-8).

Джерела

Франко І. [рецензія на біографічний словник І. Левицького «Прикарпатска Русь… »] / І. Франко // Зап. НТШ. – Львов, 1902. – Т. 46, кн. 2. – С. 25–28.

Кревецький І. Іван Ем. Левицький : посмерт. згадка / І. Кревецький // Зап. НТШ. – Львів, 1913. – Т. 113, кн. 1. – С. 155–159.

Левицький Іван // Укр. заг. енцикл. – Львів; Станіслав; Коломия, 1934. – Т. 2. – С. 448.

Гуменюк М. П. Иван Левицкий – выдающийся украинский библиограф ХІХ ст. / М. П. Гуменюк // Сов. библиография. – 1955. – Вып. 41. – С. 45–52.

Гуменюк М. Бібліографічна діяльність І. О. Левицького / М. Гуменюк // Архіви України. – 1968. – № 6. – С35–36.

Гуменюк М. П. І. О. Левицький // Українські бібліографи кінця XIX – початку XX століття / М. П. Гуменюк. – Харків, 1969. – С. 64–76.

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період : (нариси) / І. І. Корнєйчик. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1971. – 374 с. – Про І. Левицького: с. 174–182.

Levytsky, Ivan // Encyclopedia of Ukpaine : 5 vol. – Тоronto; Buffalo; London, 1993. – Vol. З. – Р. 99–100.

Левицький (Ємелянович) Іван // Енциклопедія українознавства : слов. частина. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові ; голов. ред. В. Кубійович. – Перевид. в Україні. – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1267 : портр. 

Середяк А. «Словник І. Левицького» як унікальне джерело прозопографічних досліджень / А. Середяк // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Львів, 1999. – С. 276–277.

Кульчицька Т. Ю. Іван Левицький – видатний український бібліограф (1850–1913) / Т. Ю. Кульчицька // Укр. альм., 2000. – Варшава, 2000. – С. 229–232.

Іван Омелянович Левицький : зб. наук. пр. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника [та ін.]; упоряд. та заг. ред. текстів Л. І. Ільницької. – Львів, 2002. – 204 с.

Левицький Іван // Краєзнавці Прикарпаття (ХХ ст.) : довідник / Івано-Франків. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців [та ін.] ; авт.-уклад.: П. Арсенич, Б. Гаврилів, Ю. Угорчак. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 57.

Чоповський М. Ю. Фундатор української бібліографії : про І. Левицького / М. Ю. Чоповський, В. Ю. Чоповський // Скарби карпатського краю : історико-краєзнав. нариси / М. Ю. Чоповський, В. Ю. Чоповський. – Львів, 2003. – С. 123–127.

Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX – у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібл. вісн. – 2005. – № 2.– С. 3–13. – Про І. Левицького: с. 12.

Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. Покажчик купюр / І. Я. Франко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2009. – 333 с. – Про І. О. Левицького див. «Покажч. імен і назв»: с. 328.

Чорновол І. Іван Левицький – фундатор української бібліографії / Ігор Чорновол // 100 видатних львів’ян / Ігор Чорновол. – Львів, 2009. – С. 237–239.

Грабівська Г. І. Іван Франко про «Галицько-руську бібліографію XIX ст.» І. Левицького на шпальтах часопису «Kurjer lwowski» / Г. І. Грабівська // Філол. трактати. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 76–83.

Кононенко В. О. Левицький Іван Омелянович / В. О. Кононенко // Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. Вип. 2 / ДЗ «НПБУ» ; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва. – Київ, 2010. – С. 10–12.

Магочій П. Р. Націоналізм і національна бібліографія: Іван Омельянович Левицький та дев'ятнадцятивічна Галичина / П. Р. Магочій // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [упорядкув. Л. І. Ільницька]. – Львів, 2010. – С. 72–100.

Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького : анот. покажч. арх. док. Т. 1: А–Б / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. І. Стефаника, Від. рукописів; упорядкув., передм. та наук.-довід. апарат М. М. Трегуб. – Львів, 2012. – 355 с.

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. — 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол. : Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – C. 252.

 

———————————————

ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ (1850–1913). Електронна бібліотека «Україніка»

Левицький Іван Омелянович // Хата-читальня Прикарпаття 

Про Левицького Івана Омельяновича на бібліотечному ресурсі Рожнятівщини

 

           
           

Заморіна Тетяна Михайлівна
Галганова Оксана Олександрівна
Статтю створено : 16.08.2016
Останній раз редаговано : 07.02.2022