Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 48
За місяць : 1569
Кількість
статей : 874
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Левицький Іван Омелянович
Рубрики : Персоналії
Левицький Іван Омелянович

imageЛевицький Іван Омелянович [псевд. Иван з Берлог, Іван із-над Лукви, Цесельській Владислав; 06(18).01.1850, с. Берлоги, тепер Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл. – 30.01.1913, м. Львів] – український бібліограф, письменник, журналіст, громадський діяч. В історію української культури увійшов як засновник національної бібліографії та біографістики.

Народився в сім’ї греко-католицького священика. Навчався у Станіславській  гімназії, з 3-го класу якої був призваний до австрійського війська у м. Пешт (1870). Перебуваючи на військовій службі, склав іспит на атестат зрілості, вступив на філософський факультет Віденського університету (1871). На світогляді І. Левицького позначилися обставини, за яких він жив і працював. З 1772 р. Галичина перебувала під владою Австро-Угорщини. Прагнучи до її звільнення, Левицький спочатку приєднався до галицьких «москвофілів», зорієнтованих на російську монархію, пізніше поділяв погляди «народовців». Брав участь у виданні журналу «Зоря».

Служив у різних страхових товариствах. Писав вірші, оповідання, перекладав матеріали з російських газет німецькою мовою для віденських часописів «Neue freie Presse» («Нова вільна преса») і «Weltdlatt» («Світ»); займався журналістикою, редагував газ. «Народна школа» (1875), «Друг народа» (1876), «Бескид» (1881). Створив кілька народних календарів, популярних книжок для народу: «Провидение Боже» (1884), «Прибудь разум, щастя буде» (1884), «Илько Федорчук: оповідання з життя сільського люду» (1885).

imageПроте в основному він займався бібліографією, починаючи з 1877 р. Найбільша заслуга Левицького – започаткування галицько-руської бібліографії, перший том якої вийшов за сприяння Ставропігійського інституту (1887). Укладач фундаментальних праць «Галицко-руская библіографія XIX столетія с увзглядненьем руских изданій появившихся в Угорщині и Буковині (1801–1886)» і «Галицько-руська бібліографія на роки 1772–1800» (1903), «Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887–1900» (1909–1911), «Реєстр наукових і літературних праць професора Михайла Грушевського» (1906). З 1903 р співпрацював з Науковим товариством ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові, а 1909 р. був обраний головою Бібліографічної комісії НТШ.

imageОдним із перших Левицький взявся до роботи над регіональним біографічним словником, видав чотири випуски «Прикарпатска Русь въ XIX-мъ вѣцѣ въ біографіяхъ и портретахъ єи дѣеятелей съ увзгляднениемъ замѣчательныхъ людей, котрыхъ 1772 р. заставъ при жизни, написав на пôдставе автобиографичныхъ записок и архивально-библіотечных матеріалôвъ» (1898), решта (за браком грошей) залишились у рукописах. На перші чотири випуски цього словника І. Франко пізніше відгукнувся окремою рецензією в «Записках НТШ» (1902. Т. 46, кн. 2. С. 25–28), де, зокрема, відзначив: «Нема сумніву, якби такий план був виконаний, то книга Левицького була би невичерпною скарбницею відомостей і матеріалом для студій у найрізніших напрямах. Я не сумніваюся також, що Левицький – чоловік щонайбільше здібний виконати сей план:<...>. Автор з муравлиною пильністю зібрав справді величезний матеріал, перегриз масу друкованих книжок, брошур, газет, <...>. Та, не вдовольняючися тим, він повними пригорщами черпає з рукописних скарбів бібліотек (особливо капітульних) та архівів, із парохіяльних записок і метрик, збирає написи і навіть усні традиції – все, що може послужити для його цілі».

Однак словник не знайшов друкованого продовження (за життя автора вийшло лише згадані 4 випуски першого тому, що охоплювали літери А–Б). Рукопис його об’ємної праці зберігається нині в рукописному відділі Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Всі праці Левицького вирізняються ґрунтовністю, точністю й повнотою описів і донині не втратили наукового значення.

Твори

 

Галицко-русская Библіографія ХІХ-го столѣтія сѣ увзглядненіемъ рускихъ изданій появившихся въ Угорщинѣ и Буковинѣ (1801–1886). – Львів, 1887. – Т. 1;

Галицко-русская Библіографія ХІХ-го столѣтія дополненная русскими изданіями вышедшими вѣ Венгріи и Буковенѣ (1801–1886). – Львов, 1895. – Т. 2;

Прикарпатска Русь въ XIX-мъ вѣцѣ въ біографіяхъ и портретахъ єи дѣеятелей съ увзгляднениемъ замѣчательныхъ людей, котрыхъ 1772 р. заставъ при жизни, написав на пôдставе автобіографичныхъ записок и архивально-библіотечных матеріалôвъ. – Львів, 1898–1901. – Т. 1, вип. 1–4;

Александр Барвинский в истории культурного движения русского народа на Прикарпатье. – Львов, 1901;

Галицько-руська бібліографія на роки 1772–1800 // Зап. НТШ. – Львов, 1903. – Т. 52. – С. 1–44;

Реєстр наукових і літературних праць проф. М. Грушевського (1885–1904) // Науковий збірник, присвячений ювілею професору М. Грушевського. – Львов, 1906. – С. 1–64;

Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887–1900. – Львів, 1909–1911. – Т. 1, Т. 2, Т. 3.

Побіда Хмельницького під Збаржем і Зборовом : оповідання з давніх часів / І. Левицький. – Коломия, 1910. – 20 с. – (Народні читанки; Ч. 7-8)

 

Джерела

Франко І. [рецензія на біографічний словник І. Левицького «Прикарпатска Русь… »] // Зап. НТШ. – Львов, 1902. – Т. 46, кн. 2. – С. 25–28

Кревецький І. Іван Ем. Левицький : посмерт. згадка / І. Кревецький // Зап. НТШ. – Львів, 1913. – Т. 113, кн. 1. – С. 155–159;

Левицький Іван // Укр. заг. енцикл. – Львів; Станіслав; Коломия, 1934. – Т. 2. – С. 448;

Гуменюк М. П. Иван Левицкий – выдающийся украинский библиограф ХІХ ст. / М. П. Гуменюк // Сов. Библиография, 1955. – Вып. 41. – С. 45–52;

Гуменюк М. Бібліографічна діяльність І. О. Левицького / М. Гуменюк // Арх. України. – 1968. – № 6. – С. 30–36;

Гуменюк М. П. І. О. Левицький // Українські бібліографи кінця XIX – початку XX століття / М. П. Гуменюк. – Харків, 1969. – С. 64–76;

Левицький Іван Омелянович // УРЕ. – Київ, 1981. – Т. 6. – С. 89;

Levytsky, Ivan // Encyclopedia of Ukpaine: 5 vol. – Тоronto; Buffalo; London, 1993. – Vol. З. – Р. 99–100;

Середяк А. «Словник І. Левицького» як унікальне джерело прозопографічних досліджень / А. Середяк // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 1996 р. – Львів, 1999. – С. 276–277;

Кульчицька Т. Ю. Іван Левицький – видатний український бібліограф (1850–1913) / Т. Ю. Кульчицька // Укр. альм., 2000. – Варшава, 2000. – С. 229–232;

Іван Омелянович Левицький : зб. наук. пр. / упоряд. та заг. ред. текстів Л. І. Ільницької. – Львів, 2002. – 204 с.;

Фундатор української бібліографії : про І. Левицького // Чоповський М., Чоповський В. Скарби карпатського краю: історико-краєзнавчі нариси. – Львів, 2003. – С. 123–127;

Чорновол І. Іван Левицький – фундатор української бібліографії / І. Чорновол // Чорновол І. 100 видатних львів’ян. – Львів, 2009. – С. 237–239;

Кононенко В. О. Левицький Іван Омелянович / В. О. Кононенко // Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. Вип. 2 / ДЗ «НПБУ» ; авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва. – Київ, 2010. – С. 10–12;

Магочій П. Р. Націоналізм і національна бібліографія: Іван Омельянович Левицький та дев'ятнадцятивічна Галичина / П, Р. Магочій // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 72–100;

Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького : анот. покажч. арх. док. / упорядкув., передм. та наук.-довід. апарат М. М. Трегуб. – Львів, 2012. – Т. 1: А–Б. –355 с.;

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. — 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол. : Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – C. 252.

 

———————————————

ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН ОМЕЛЯНОВИЧ (1850–1913). Електронна бібліотека «Україніка»

Левицький Іван Омелянович // // Хата-читальня Прикарпаття 

Про Левицького Івана Омельяновича на бібліотечному ресурсі Рожнятівщини
           
           

Заморіна Тетяна Михайлівна
Статтю створено : 16.08.2016
Останній раз редаговано : 17.01.2020