Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Краєзнавча робота в бібліотеках України (видання)
Краєзнавча робота в бібліотеках України (видання)

image«Краєзнавча робота в бібліотеках України» – щорічний інформаційний бюлетень, друкований орган  Національної історичної бібліотеки України (НІБУ). Видається з 1990 р., накладом 50 пр., адресований ОУНБ, іншим науковим, публічним, спеціалізованим бібліотекам. Розповсюдження безкоштовне.

 Мета бюлетеня – інформування фахової спільноти України про результати науково-дослідної та науково-методичної діяльності НІБУ у сфері бібліотечного краєзнавства, про нове у вітчизняному краєзнавчому бібліотечному русі  у всіх його проявах, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи у цій сфері, сприяння виробленню єдиних методологічних підходів до формування й використання краєзнавчих бібліотечних ресурсів.

 Зростання інтересу громадськості до історії рідного краю, особливо в перші роки державної незалежності України,  спричинило актуалізацію, посилення уваги до науково-дослідної роботи у сфері краєзнавчої бібліотечної діяльності. Краєзнавча робота стала не декларованим, а реально пріоритетним напрямом діяльності бібліотек регіонального рівня. На початку 90-х рр. 20 ст. фахівцями НІБУ розпочато моніторинг стану структурних складових цієї діяльності у всіх регіональних книгозбірнях України та інформування професійної спільноти про результати цієї науково-дослідної роботи. Відтак виникла потреба в оперативному інформуванні спеціалістів у формі наукового фахового видання саме з краєзнавчої роботи в бібліотеках, яку реалізовано у форматі щорічного бюлетеня «К. р. в б. У.».

Перші випуски «К. р. в б. У.» налічували лише кілька сторінок офсетного друку, на яких стисло висвітлювались результати краєзнавчої роботи бібліотек України, матеріали краєзнавчих конференцій тощо. На початку 21 ст. обсяг видання суттєво збільшився: так, 15-й випуск (2004), у якому висвітлено результати аналізу динаміки обсягів краєзнавчих фондів та їх використання за десятиріччя від часу попереднього дослідження, налічував 140 с., вип. 26 (2015) – 188 с. Станом на 2018 р. вийшло з друку 28 випусків «К. р. в б. У.».

У 3-му випуску (1992) опубліковані результати першого дослідження краєзнавчих фондів бібліотек України; у 8-му (1997) йдеться про організаційну структуру і кадровий склад бібліотечного краєзнавства.

З розвитком інформаційних технологій виникла необхідність створення оптимальної системи загального організаційного, методичного та інформаційного супроводу процесів автоматизації у сфері бібліотечного краєзнавства. У 12-му випуску «К. р. в б. У.». (2000) подано загальні характеристики наявних в ОУНБ України електронних баз даних з краєзнавства, програмного забезпечення, комунікативних форматів тощо.

У 13-му випуску (2002) узагальнено матеріали про діяльність бібліотек України з підготовки і видання краєзнавчих бібліографічних посібників за п’ятиріччя (1996–2000 рр.).

Важливим для організації краєзнавчої роботи в бібліотеках є опублікування у 19-му випуску бюлетеня (2008) «Примірної схеми Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу» та рекомендацій щодо її застосування, а також підсумків моніторингу краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, проведеного у 2008 р. Результати цього дослідження стали підґрунтям для розроблення проекту нового положення про краєзнавчу роботу бібліотек.

В останні роки у бюлетені пріоритет надається висвітленню практичних питань  подання бібліографічної інформації про міста і села України в електронних каталогах та в краєзнавчих базах даних ОУНБ.

Більшість матеріалів у «К. р. в б. У.». підготували провідні фахівці НІБУ: В. Кисельова, А. Комська, О. Михайлова, С. Смілянець, І. Чеховська, вони ж є укладачами і редакторами видання.

Починаючи з 15-го випуску «К. р. в б. У.»., повнотекстові версії бюлетеня представлені на сайті НІБУ у розділі «Бібліотекарю-краєзнавцю».

Джерела

 

Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – С. 465.;

Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 «Інформац., бібл. та архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – С. 104.

 

Кисельова Валентина Павлівна
Статтю створено : 20.06.2018
Останній раз редаговано : 21.10.2020