Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Корпорація бібліотек з аналітичного розпису періодичних видань
Корпорація бібліотек з аналітичного розпису періодичних видань

«КОРДБА»корпорація бібліотек з аналітичного розпису періодичних видань. Об’єднує бібліотеки України для дітей, що на основі розподіленого розпису періодичних видань створюють бібліографічні записи для формування зведеної бази даних статей, котру представлено на сайті Національної бібліотеки України для дітей.

Проект започатковано НБУ для дітей у 2010 р. Учасниками проекту є 15 бібліотек, що працюють у програмному забезпеченні «Марк-SQL» : Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська обласні бібліотеки для дітей, Дніпропетровська та Київська  центральні міські бібліотеки для дітей.

Проект реалізує наступні завдання: прискорення бібліографічного опрацювання статей із періодичних видань з метою уникнення дублювання розпису однакових джерел інформації; організацію доступу бібліотек-учасниць проекту для запозичення записів до власних електронних каталогів; надання користувачам можливості пошуку документів за відомими даними, необхідною тематикою чи фактами.

У 2011 р. у рамках Корпорації відкрито «Віртуальну школу каталогізатора» – програму додаткової професійної підготовки, що включає комплекс навчально-методичних занять, орієнтованих на освоєння роботи в АІБС «Марк-SQL». Заняття в Школі – це уроки та поради як з каталогізування документів, що розкривають основні нормативні питання чинних стандартів та рекомендацій зі створення бібліографічних записів, так із налаштування програмного забезпечення «Марк-SQL». На сторінці Корпорації станом на 01.10.2014 р. представлено 16 занять.

НБУ для дітей  відповідає за своєчасне вивантаження та приєднання до бази даних записів, надісланих бібліотеками, здійснює генеральне редагування документів, надає методичні консультації, веде з учасниками проекту постійне віртуальне спілкування. Щомісячно підводяться підсумки спільної діяльності: підраховуються кількісні показники, окреслюються проблемні питання для подальшого покращення роботи проекту. За умовами проекту, відповідно до розподілу кожна бібліотека розписує 5–8 назв періодичних видань, дотримуючись діючих стандартів бібліографічного опису та уніфікованих підходів до методики індексування документів. Зміст документів розкривається за допомогою предметних рубрик тезауруса, розробленого НБУ для дітей та апробованого вже протягом 17 років. Бібліотеки-учасниці гарантують першочерговий розпис та вчасну передачу визначених джерел інформації. Кожна з бібліотек передплачує в середньому від 50 до 120 назв періодичних видань, з яких до зведеного списку для розпису включається до 100 джерел. Це як дитячі видання, так і фахова періодика для вчителів, вихователів та бібліотекарів. Серед педагогічної преси детально розписуються такі видання, як: «Рідна школа», «Географія та економіка в сучасній школі», «Фізика та астрономія в сучасній школі», «Біологія і хімія в сучасній школі», «Шкільний світ», «Комп’ютер у школі та сім'ї». «Все для вчителя», «Мистецтво в школі», «Дошкільне виховання», «Зарубіжна література в школі», «Всесвітня література в сучасній школі», «Українська мова й література в сучасній школі», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України» та інші.

На 01.10.2014 р. зведена база даних статей становить 55 695 записів.

Корпорація має власну сторінку «Проект «КОРДБА», що представлена на сайті НБУ для дітей у розділі «На допомогу бібліотекареві».

 

Джерела

Дзюба Н. Веб-каталог Национальной библиотеки Украины для детей / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. – 2006.– № 3. – С. 27–29.

Дзюба Н. Корпоративна база статей бібліотек України для дітей: методика та стратегія пошуку / Н. Дзюба, В. Красножон // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. – 2013. – № 7. – С. 11–16.

Торлин И. Автоматизация детских библиотек: настоящее и будущее / И. Торлин // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – М., 1996. – Т. 2. – С. 238–240.

Торлин И. Циркуляция документов в электронном каталоге Национальной библиотеки Украины для детей: еще один шаг к комплексной компьютеризации библиотечных процессов / И. Торлин // Бібліотека і книга у контексті часу: збірка наукових статей. – К., 2008 . – С. 144–148.

 

Дзюба Наталія Йосипівна
Статтю створено : 29.04.2015
Останній раз редаговано : 13.02.2018