Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 0
За місяць : 125
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Конференція директорів національних бібліотек (CDNL)
Конференція директорів національних бібліотек (CDNL)

imageКонференція директорів національних бібліотек (Conference on Directors of National Libraries – CDNL) – міжнародна незалежна некомерційна глобальна організація керівників національних бібліотек країн світу.

Заснована 1974 р. під егідою і за координаційної підтримки ІФЛА рішенням директорів національних бібліотек під час 40-ї сесії Ради і Генеральної конференції ІФЛА (м. Вашингтон, США) на засіданні Секції національних бібліотек.

Діє на підставі Статуту та Правил процедури CDNL.

Основна мета діяльності – забезпечення платформи для взаємодії і обговорення актуальних питань, які становлять загальний інтерес для національних бібліотек (НБ) у всьому світі, зміцнення їх співробітництва, сприяння їхньому розвитку (ст. 1.1 Статуту CDNL).

Згідно зі ст. 2.2 «кожна країна представлена в організації національною бібліотекою, яка є установою, що переважно (прямо або опосередковано) фінансується державою, несе відповідальність за вичерпний збір, бібліографічне відображення, збереження і надання у користування документальної спадщини, переважно, публікацій усіх видів, надрукованих у межах країни, або таких, що мають до неї відношення; яка також може відповідати за сприяння ефективному функціонуванню бібліотек країни у межах таких завдань, як управління національно значущими зібраннями, забезпечення інфраструктури, координація діяльності у бібліотечній та інформаційній системі країни, міжнародні зв’язки та лідерство». Кожну країну представляє лише один учасник з правом голосу (ст. 2.3).

Станом на жовтень 2017 р. у складі організації налічувалось 179 учасників (з них 46 представників Європи, 51 – з Африки, 41 – з Азії, 16 – з Північної Америки, 13 – з Південної Америки, 12 – з Австралії і Океанії). Україну представляє генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Засідання членів CDNL відбуваються щорічно, як правило, щосереди упродовж тижня, коли триває Всесвітній конгрес бібліотечних та інформаційних працівників ІФЛА (ст. 1.2). Засідання організовує НБ країни, яка приймає Конгрес ІФЛА. Такі робочі зустрічі мають важливе значення для ефективної взаємодії директорів та НБ, які вони очолюють. Кожну НБ на засіданнях представляє її директор (ст. 2.4) або за його (її) відсутності – заступник директора (ст. 2.5).

Офіційна мова, якою провадяться всі наради і засідання у межах CDNL, а також ведуться листування і документація, – англійська (ст. 8.4).

Офіційного друкованого органу CDNL не має. Засобом комунікації членів організації та джерелом інформації про її діяльність є вебсайт: (http://www.cdnl.info).

Постійного персоналу немає. Виконавчий комітет CDNL складається з трьох посадових осіб: голови і двох заступників (ст. 4.1). Керівні особи обираються шляхом голосування (ст. 4.2) на чотирирічний термін (ст. 4.3). Голова обирається тільки на один термін (ст. 4.8), пролонгація не передбачена.

У різні роки у CDNL головували директори провідних НБ світу: Жан-Гі Сільвестр (НБ Канади, 1974–1977), Гаррі Хуквей (Британська бібліотека, 1978–1984), Вільям Джозеф Велш (Бібліотека Конгресу США, 1984–1988), Маріанна Скотт (НБ Канади, 1988–1992), Бендік Йорген Ругас (НБ Норвегії, 1992–1996),  Пітер Йохан Лор (НБ Південно-Африканської Республіки, 1996–2000), Дженіс Лілліан Фуллертон (НБ Австралії, 2000–2004), Селіа Рібейро Захер (НБ Бразилії, 2005–2006), Ерланд Колдінг-Нільсен (Королівська бібліотека Данії, 2006), Пенні Карнабі (НБ Нової Зеландії, 2006–2010), Джон Кгвале Цебе (НБ Південно-Африканської Республіки, 2010–2014), Кай Екхольм (НБ Фінляндії, 2014–2018).

Чинним Головою CDNL є Лілі Кніббелер (генеральний директор НБ Нідерландів), обрана на термін 2018–2021 рр.; заступники – Янне Андресоо (генеральний директор НБ Естонії) та Рокі Ралебіпі-Сімела (генеральний директор НБ Південно-Африканської Республіки), обидві обрані на термін 2017–2020 рр.; секретар – Аделіна ван дер Берг (НБ Нідерландів).

Участь у роботі організації безплатна. Однак, окремі її проекти можуть фінансуватися коштами, що надійшли від внесків членів або із зовнішніх джерел. У таких випадках один із заступників голови призначається скарбником (ст. 7.4).

Щорічно НБ надсилають до CDNL звіти про свою діяльність. У звіті, котрий, як правило, готується за стандартним шаблоном, надається загальна інформація про бібліотеку, її співпрацю з урядом; відомості про законодавство, яким прямо або опосередковано регламентується функціонування НБ у країні; інформація про останні події у бібліотеці; основні факти та статистичні відомості; нові напрацювання щодо формування і управління фондами; забезпечення доступу до них; приклади співпраці бібліотеки з іншими установами, відповідальними за формування фондів інформаційних ресурсів (бібліотеками, архівами, музеями). На вебсайті CDNL сформовано архів звітів національних бібліотек, починаючи з 2002 р. http://www.cdnl.info/country-reports.html

З метою проведення досліджень, реалізації проектів та виконання окремих завдань CDNL може створювати постійні комітети, цільові, спеціальні групи тощо або призначати відповідальних осіб (ст. 5.1). У таких групах можуть працювати не тільки члени CDNL (ст. 5.2).

CDNL тісно співпрацює з іншими міжнародними організаціями. Пріоритетним партнером є Секція національних бібліотек ІФЛА: представник ІФЛА бере участь у засіданнях CDNL, інформує про діяльність федерації, а представник CDNL – у нарадах ІФЛА; провадиться обмін звітами, протоколами засідань, інформаційними бюлетенями тощо. Важливими партнерами є також регіональні конференції директорів національних бібліотек, зокрема, Європи (CENL), Латинської Америки (ABINIA), Азії і Океанії (CDNLAO), Африки (CANL), Південної Африки (CNLSA).

CDNL еволюціонувала від достатньо загальної, нечіткої спільноти наприкінці 1970-х рр. до структурованого об’єднання у 1990-х рр. Активізація діяльності організації відбулася у період головування у ній директора НБ Канади М. Скотт.

2000 р. затверджено нині чинний Статут і Правила процедури CDNL, які і заклали міцну основу для її діяльності. 2008 р. на засіданні членів CDNL у Квебеку (Канада) Статут був переглянутий: його нові положення дозволили країнам (уряду або національній бібліотечній асоціації) призначати до двох додаткових представників (без права голосу) від установ, які мають статус, еквівалентний НБ (ст. 2.2, 2.3).

Коло питань, які становлять інтерес для учасників CDNL і належать до її компетенції:

захист інтересів НБ і їх лобіювання перед національними урядами, регіональними і міжнародними організаціями, особливо тими, що займаються інформаційною сферою і мають юридичний або економічний вплив на НБ;

популяризація діяльності НБ;

загальні питання відповідності діяльності НБ новітнім тенденціям розвитку суспільства, зокрема, багатонаціонального;

підтримка культурного різноманіття, насамперед, завдяки політиці надання рівноправного доступу до інформації та збереження культурної спадщини;

приведення існуючої бібліотечної практики у відповідність до вимог цифрового середовища;

розвиток зв’язків з громадськістю для розширення асортименту послуг, орієнтованих на користувача;

розвиток сучасного партнерства НБ з різноманітними соціальними інституціями, зокрема, національними бібліотеками інших країн, архівами та музеями;

забезпечення придбання, збереження і доступності усіх видів видань країни;

правові аспекти обов’язкового примірника документів, особливо електронних;

питання інтеграції НБ у цифрове середовище (стандарти метаданих, збереження цифрових ресурсів, створення спільних цифрових бібліотек, авторське право та інтелектуальна власність, у тому числі стосовно сирітських творів, регіональне і міжнародне співробітництво НБ у вирішенні проблем збереження цифрових ресурсів);

вивчення основних проблем щодо функціонування НБ у веб-середовищі, а саме: просування ініціатив цифрових бібліотек; підтримки ідей відкритого доступу до бібліотечних ресурсів та інформаційної грамотності; збереження і захисту цифрової інформації, зокрема, у мережі Інтернет; розширення асортименту спільних послуг, інструментів (каталогів, баз даних), служб і протоколів; модернізації і гармонізації стандартів; різних аспектів роботи з метаданими; веб-харвестингу; інтелектуальної власності і авторського права в електронному середовищі тощо;

лідерство НБ і їхня координаційна діяльність із збереження культурної спадщини, стратегічне управління у сфері збереження бібліотечних ресурсів;

вивчення фінансових і управлінських аспектів діяльності НБ;

вивчення діяльності бібліографічних служб у структурі НБ, дослідження і координація роботи з розроблення і узгодження стандартів у сфері бібліографії.

Вивчення і обговорення проблем у CDNL, як правило, завершується ухваленням резолюцій, прийняттям рекомендацій, підготовкою керівництв тощо.

CDNL є організацією, яка надає можливість представникам НБ різних країн світу розвивати стратегічне партнерство, розбудовувати взаємовідносини з професійним, державним і приватним секторами, налагоджувати ефективну комунікацію, співпрацю у цифрових ініціативах в інтересах світового співтовариства. Організація сприяє популяризації і просуванню послуг НБ, забезпеченню довгострокового і швидкого доступу до культурної й інтелектуальної спадщини у всіх форматах, якими у НБ світу представлені інформаційні ресурси. CDNL підтримує культурне і мовне різноманіття, що сприяє взаєморозумінню, обміну досвідом, взаємній підтримці, розбудові професійної мережі. Міжособові і ділові контакти директорів НБ відіграють важливу роль у виборі пріоритетів і запобіганні дублювання діяльності головних бібліотечних установ країн світу.

Джерела

 

Conference of Directors of National Libraries;

Conference of Directors of National Libraries (CDNL) // The World Guide to Library, Archive and Information Science Associations / ed. by Alexandra Meinhold. – 3rd, completely revised edition. – Berlin/Munich : De Gruyter Saur, 2010. – Р. 33. – (IFLA Publications ; N142/143);

IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies (ICADS);

Rugaas B. Past, present and future relations between the IFLA Section of National Libraries and the Conference of Directors of National Libraries / Bendik Rugaas // IFLA Journal. – 1994. – V. 20, № 2. – P. 141–144;

Scott M. Conference of Directors of National Libraries, Forum for Discussions and Action / Marianne Scott // Alexandria. – 1995. – № 1. – P. 37–46;

Statutes and Rules of Procedure of the Conference of Directors of National Libraries (Revised by the Conference, August 2008). CDNL 2000/6. CDNL DOC/04/09, nl#329888;

Прокопенко Л. С. Конференція директорів національних бібліотек (CDNL) як міжнародний форум національних бібліотек світу / Л. С. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 10. – С. 23–26

Прокопенко Лілія Сергіївна
Статтю створено : 04.01.2019
Останній раз редаговано : 04.01.2019