Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 913
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Комаров Богдан Михайлович
Рубрики : Персоналії
Комаров Богдан Михайлович

imageКомаров Богдан Михайлович [18.01. (06.01.) 1882, Київ – 18.12.1975, м. Ленінабад, нині Худжанд, Таджикистан] – бібліограф, науковець-природознавець, лексикограф, публіцист, один із активних учасників бібліотечно-бібліографічного життя Одеси 1920-х рр. Кандидат біологічних наук (1946), заслужений діяч науки Таджицької РСР (1957).

Народився в родині письменника, вченого, фольклориста, громадського діяча, одного з фундаторів української бібліографії М. Комарова. Під впливом батька, поділяючи його громадську позицію та діяльність, завжди відстоював проукраїнські погляди. Закінчив 4-ту гімназію в Одесі (1900). Навчався на природничому відділенні фізико-математичного факультету Імператорського Новоросійського університету (нині – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), з якого двічі відраховувався за участь у демократичному студентському русі. Навчався в університетах Львова, Кракова, Відня. У роки першої російської революції, повернувшись до Одеси, завершив навчання в Новоросійському університеті (1907); надалі, перебуваючи під негласним наглядом поліції, викладав природничі дисципліни у середніх та вищих навчальних закладах міста та Одещини. Був одним із небагатьох ідейно переконаних україномовних викладачів.

У роки Української революції 1917–1921 рр. брав участь в організації культурно-освітніх установ в Одесі, у розбудові національного шкільництва, активно впроваджував ідеї українізації. Входив до складу Українського керівничого комітету Одеси як делегат від учительського товариства (1917) та Комісаріату у справах Одеської навчальної (шкільної) округи, посідаючи посаду заступника голови (1918). У газеті «Нові шляхи» (1919) опублікував низку статей, присвячених питанням розвитку українського національного руху. У Народному університеті читав курси з українознавства.

Б. Комаров видав перший випуск «Короткого російсько-українського словника термінів природознавства» (1919). У другій половині 1920-х років був членом природничо-математичної секції Одеського наукового товариства при ВУАН, позаштатним співробітником Комісії новітньої історії України ВУАН.

У 1920-х рр. основним напрямом діяльності. Б. Комарова стали бібліотечна справа та бібліографія. Був одним з найбільш діяльних членів Одеського бібліотечного об’єднання. Створив і очолив Українську державну бібліотеку ім. Т. Шевченка в Одесі (1921–1930), ядром фонду якої стала особиста бібліотека його батька. Після об’єднання Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка з Одеською державною публічною бібліотекою та Центральною науковою бібліотекою університету (1930) в новоутвореній Одеській науковій бібліотеці був завідувачем відділу «Ucrainica», в основу фонду якого було покладено книжкову колекцію М. Комарова. Створив до фонду відділу абетковий, систематичний, предметний каталоги.

Обирався делегатом Першої конференції наукових бібліотек України (1925). За дорученням Одеського бібліотечного об’єднання займався термінологічною працею у галузі бібліотекознавства. Упорядкував перший в Україні «Короткий російсько-український словник бібліотечної термінології», що вміщував понад тисячу термінів (у співавторстві, 1926).

Б. Комаров був одним із керівників Українського бібліографічного товариства в Одесі та співредактором його «Записок» (1928–1930). Про діяльність товариства та Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка друкував розгорнуті повідомлення в «Бібліологічних вістях», «Журналі бібліотекознавства та бібліографії», «Бюлетені Одеського бібліотечного об’єднання».

Опублікував «Матеріали до словника псевдонімів та криптонімів українських авторів. Головним чином, за рукописними матеріалами М. Комарова» (1928); упорядкував «Огляд природознавчих праць М. Максимовича» (1929), в якому, крім біографічних відомостей, характеристики наукової діяльності, хронологічного переліку творів подано витяги з праць – з метою ознайомлення з основними думками вченого. Підготував друге, доповнене видання «Библиографического указателя к литературной деятельности М. Ф. Комарова (1865–1913)» (1928), збільшивши його обсяг майже удвічі. Однак видати працю не вдалося (рукопис зберігається в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України).

Улітку 1931 р., на хвилі репресій проти української інтелігенції, заарештований за сфабрикованим звинуваченням у приналежності до «української буржуазної націоналістичної контрреволюційної організації». Відбувши річне адміністративне заслання в Курську (за іншими даними – в Орлі), без права повернення в Україну, Б. Комаров вимушено перебрався до Таджикистану, де влаштувався викладачем у Середньоазіатському плодоовочевому інституті у м. Худжанді/Ленінабаді (нині – Таджицький аграрний університет імені Шириншо Шотемура в Душанбе), лише зрідка негласно навідуючись в Україну. Згодом, захистивши дисертацію, 25 років очолював кафедру ботаніки в Ленінабадському державному педагогічному інституті ім. С. М. Кірова (нині – Худжандський державний університет імені академіка Б. Гафурова), досліджував флору Таджикистану. Видав «Определитель растений Северного Таджикистана» (1967) і низку науково-популярних книг з питань використання природних ресурсів та охорони природи. Протягом життя збирав колекції рослин в околицях Одеси, Львова, Відня, Кракова, Києва, Харкова, Москви, Архангельська, на Соловецьких островах.

Працював над спогадами «Бібліотека моєї пам’яті», зокрема про зв’язки родини Комарових з Лесею Українкою (частково опубліковані 1971 р. у Києві та Москві). Зв’язки з бібліотечною громадськістю Одеси підтримував шляхом листування протягом середини 1960-х рр – 1975 р. з довголітнім провідним працівником ОДНБ ім. М. Горького (нині – Одеська національна наукова бібліотека), письменником і журналістом Г. Зленком (листування збережено і опубліковано). Листувався також з бібліографом М. Гуменюком. Частину архівних документів (спогади Б. Комарова про одеський період життя) передала в дар Одеському літературному музею його внучата племінниця М. Комарова-Волянська.

Реабілітований посмертно (1989).

Нагороджений медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За трудову доблесть», «За трудову відзнаку».

Твори

Пам’яті Дмитра Сигаревича // Нові шляхи. – 1919. – 4 квіт.

Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі : (інформац. ст.) / Б. Комаров // Бібліологічні вісті. – 1925. – Ч. 1/2. – С. 75–81.

Українська секція при Одеському бібліографічному об’єднанні / Б. Комаров // Бібліологічні вісті. – 1925. – Ч. 1/2. – С. 163. – [Без підпису].

Короткий російсько-український словник бібліотечної термінології // Бюлетень Одеського бібліотечного об’єднання. – 1926. – № 1/2. – С. 5–19. – У співавт. з Р. Волянським, Е. Каменською, Л. Коганом, Л. Жисліним.

Українське бібліографічне товариство в Одесі (УБТО) / Б. К. // Бібліологічні вісті. – 1926. – Ч. 1. – С. 77–78.

Українська державна бібліотека в Одесі / Б. Комаров // Бібліологічні вісті. – 1926. – Ч. 1. – С. 81.

Ювілей проф. В. Ф. Лазурського / Б. Комаров // Бібліологічні вісті. – 1926. – Ч. 3. – С. 83–84. – Про першого голову Українського бібліографічного товариства в Одесі.

З життя «Українського бібліографічного товариства в Одесі» / Б. К. // Бібліологічні вісті. – 1928. – № 1. – С. 158–159.

Додатки до збірника «Часописи Поділля» [Вінниця, 1927/28 р.] / Б. Комаров // Записки Українського  бібліографічного товариства в Одесі. – Одеса,1928. – Ч. 1. – С. 55.

Матеріяли до словника псевдонімів та криптонімів українських авторів. Головним чином за рукописними матеріалами М. Комарова / Б. Комаров // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – Одеса, 1928. – Ч. 1. – С. 5–16.

Огляд природознавчих праць М. Максимовича / Б. Комаров. – Одеса, 1929 – 30 с. – (Записки Одеського наукового при УАН товариства. Секція природничо-математична. 1929. № 3, вип. 2).

Річний звіт Українського бібліографічного Т-ва в м. Одесі за 1928/29 р. / Б. Комаров, П. Марків // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – Одеса, 1929. – Ч. 2/3. – С. 133–135.

Роман Волянський : (посмертна згадка) / Б. Комаров // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – Одеса,1929. – Ч. 2/3. – С. 135–136.

Українська Державна Бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі (УДБ) за останні 4 роки (1925–1928) / Б. Комаров // Журнал бібліотекознавства і бібліографії. – 1929. – Ч. 3. – С. 119–120.

На ширший шлях : (до об’єднання УДБ з ОДБ) / Б. Комаров // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – Одеса, 1930. – Ч. 4. – С. 97–99.

Одеські зустрічі : (дещо із спогадів про Лесю Українку) // Спогади про Лесю Українку. – Вид. 2-е, доп. / упоряд. А. І. Костенка. – Київ, 1971. – С. 136–153.

Леся Украинка и семья Комаровых : страницы воспоминаний / пер. А. Дуна // Леся Украинка в воспоминаниях современников : пер. с укр. / составление А. Дейча. – Москва, 1971. – С. 121–143.

Короткий російсько-український словник бібліотечних термінів // Бібл. вісн. – 1995. – № 4. – С. 9–19.

Мої університети / Б. М. Комаров  // Дом князя Гагарина : сб. науч. ст. и публикаций / Одес. лит. музей. – Одесса, 2007. – Вып. 4. – С. 73–85.

Спомини Б. М. Комарова про роки одеського студенства в Новоросійському університеті / [Комаров Б. М.] ; рукописи спогадів підгот. до друку Закіпна Г. В. // Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур'ян. – Одеса, 2016. – С. 412–513.

Листи Б. М. Комарова до Г. Д. Зленка // Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка : упоряд. Л. М. Бур'ян. – Одеса, 2016. – С. 404–411.

 

Джерела

Корнейчик І. І. Богдан Михайлович Комаров / І. І. Корнейчик // Бібліотекознавство і бібліографія : міжвід. респ. зб.– Харків, 1972. – Вип. 13. – С. 124–126.

Зленко Г. Довго жити – цікаво / Г. Зленко // Літературна Україна. – 1972. – 18 січ.

Зленко Г. Был и такой словарь : [про «Короткий російсько-український словник бібліотечної термінології»] / Зленко Г. // Вечерняя Одесса. – 1994. – 2 июля.

Зленко Г. Жертва двух терроров / Зленко Г. // Вечерняя Одесса. – 1998.– 29 окт.

Зленко Г. Довго жити – цікаво / Г. Зленко // Кримська світлиця. – 2000. – 1 верес. – С. 11.

Закіпна Г. В. Духовний спадкоємець / Г. В. Закіпна // Дом князя Гагарина : сб. науч. ст. и публикаций / Одес. лит. музей. – Одесса, 2007. – Вып. 4. – С. 61–72.

Музичко О. Богдан Комаров: батьківським шляхом / Музичко О. // Чорноморська хвиля української революції : провідники нац. руху в Одесі у 1917–1920 рр. / Т. С. Вінцковський та [ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Укр. іст. т-во. – Одеса, 2011. – С. 215–229.

Комаров Богдан Михайлович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словника / НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису ; авт-укладач Л. В. Гарбар. – Київ, 2017. – С. 219.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 03.01.2019
Останній раз редаговано : 17.01.2022