Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 34
За місяць : 839
Кількість
статей : 955
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Колективний автор
Колективний автор

Колективний автор, у бібліографічному записі – організація постійного чи тимчасового терміну діяльності, яка публікує свої офіційні матеріали, періодичні, продовжувані та інші видання, має власне найменування, яке дозволяє її ідентифікувати незалежно від організаційно-правової форми, масштабу діяльності та тривалості існування; організація, визнана автором будь-якого твору (книги, статті, винаходу, проекту тощо). У цих випадках у бібліографічному записі замість прізвища автора вказують назву організації як К. а.

До організацій постійного терміну діяльності відносять:

-       органи законодавчої влади: парламент, конгрес тощо;

-       органи виконавчої влади: уряд, кабінет міністрів, міністерства, державні комітети, комісії, управління, департаменти, муніципалітети, префектури, адміністрації тощо;

-       органи судової влади: суди, прокуратуру, а також нотаріат тощо;

-       глави держав, вищі посадові особи;

-       головні служби збройних сил держави;

-       дипломатичні служби: посольства, консульства тощо;

-       політичні партії і громадські організації: молодіжні, жіночі, дитячі, за професійною ознакою й інші; асоціації, ліги, рухи; професійні спілки; добровільні організації і товариства усіх типів: наукові, технічні, торговельні, просвітні, студентські, спортивні, благодійні тощо;

-       установи і підприємства: фінансово-кредитні (банки, ощадні каси тощо); господарські, виробничі, транспортні, торговельні; кооперативні організації, колгоспи, радгоспи; фабрики, заводи, фірми, об’єднання, трести, синдикати, акціонерні товариства, промислові й інші корпорації, комбінати, залізниці, торговельні палати, біржі; друкарні, видавництва, книготорговельні підприємства тощо;

-       наукові установи і навчальні заклади: академії, науково-дослідні інститути, лабораторії, архіви, ботанічні і зоологічні сади, клініки, обсерваторії, сільськогосподарські й інші дослідні станції, університети, інститути, коледжі, училища, ліцеї, гімназії, школи тощо;

-       культурно-просвітні і дозвіллєві заклади: бібліотеки, музеї, галереї, театри, цирки, будинки культури, будинки техніки тощо;

-       установи і частини силових органів: військові, правоохоронні, служб безпеки тощо;

-       міжнародні інституції:  ООН та її спеціалізовані організації (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ФАО тощо), НАТО, ЄС, Європейське економічне співтовариство, Рада Європи, ІФЛА й інші міжнародні організації (ліги, ради, об’єднання, комісії, союзи, товариства);

-       релігійні й церковні організації і товариства: церкви, собори, духовні товариства, релігійні ордени, монастирі, місії, братства тощо;

-       колективні проекти, програми, системи, мережі.

Приклади заголовку опису колективного автора:

Україна. Верховна Рада.

Україна. Кабінет Міністрів.

Європейський суд з прав людини.

Національна спілка художників України.

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

До бібліографічних описів, у заголовку яких потрібно зазначати назву організації, умовно відносяться заголовки, що включають назви законодавчих і деяких інших офіційних документів (конституцій, законів, договорів, військових статутів і настановлень тощо), які наводяться в уніфікованій формі, після назви юрисдикції. В описах на назву організації поняття «юрисдикція» застосовується для позначення території, на яку поширюються владні, правові й інші повноваження організації.

Приклади умовного заголовку опису колективного автора:

Україна. Конституція (1996).

Україна. Закони.

Україна. Договори.

Україна. Військові статути і настановлення.

До організацій тимчасового терміну діяльності відносяться конгреси, з’їзди, наради, конференції, сесії, симпозіуми, семінари, експедиції, делегації, виставки, ярмарки, фестивалі, спартакіади, олімпіади, турніри, конкурси, читання, тижні, дні певних заходів тощо. Заголовок опису К. а. тут також є уніфікованим.

Приклади заголовку опису колективного автора тимчасового терміну діяльності:

Назва документа

Заголовок опису колективного автора тимчасового  терміну діяльності

Матеріали XXI з’їзду хірургів України (Україна, Запоріжжя, 5-7 жовтня 2005 p.).

З’їзд хірургів України (21; 2005; Запоріжжя).

 

11-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2013.

Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків (11; 2013; Львів).

 

Джерела

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Введ. 2007-07-01. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 47 с.;

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.80:2007– Введ. 2008-04-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, III, 7 с.;

Правила составления библиографического описания. Ч. 1. Книги и сериальные издания / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1986. – 527 с.;

Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ : Аратта, 2003. – 159 с.;

Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика : терминол. слов. / В. А. Фокеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 269 с.;

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа ”Кн. палата України ім. І. Федорова”; [уклад.: Л. В. Вербицька, О. Б. Рудич, О. М. Устіннікова]. – Київ : Кн. палата України, 2011. – 47 с. 

Сосова Лариса Павлівна
Статтю створено : 05.12.2017
Останній раз редаговано : 05.12.2017