Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ковальчук Галина Іванівна
Рубрики : Персоналії
Ковальчук Галина Іванівна

image

Ковальчук Галина Іванівна [29.05.1953 р., м. Київ] – книгознавиця, фахівець у галузі книжкового пам’яткознавства, історії книги та бібліотечної справи, експертка з питань атрибуції рідкісних книг, бібліограф; кандидат (1992), доктор історичних наук (2005), професор (2006); директорка Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Народилася в родині військового. Мати – філолог за освітою, тривалий час працювала завідувачем бібліотеки профтехучилища, де донька у шкільні роки опанувала ази бібліотечної справи, допомагаючи впорядковувати книжковий фонд і видавати літературу.

Закінчила середню школу № 163 у м. Києві (1970), філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1977). Працювала вчителькою російської мови та літератури в середній школі. У 1978–1984 рр. – у Музеї книги і друкарства України, де пройшла шлях від молодшого до старшого наукового співробітника, набула досвіду науково-організаційної роботи – керувала масовим відділом, сектором виставок, приділяла значну увагу популяризації книги – розробляла і проводила оглядові та тематичні екскурсії, читала лекції. Саме тут Г. Ковальчук почала досліджувати історію книги та книжкову справу, зацікавилася українською книжковою культурою, робила перші кроки як науковець.

Потяг до наукової роботи виявився під час навчання в аспірантурі Київського державного інституту культури (КДІК, нині – Київський національний університет культури і мистецтв, КНУКІМ) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» (1988–1990). Після закінчення навчання залишилась працювати в інституті на кафедрі загального бібліографознавства. У 1991–1996 рр. працювала  викладачем, старшим викладачем; досліджувала і викладала історію книги, книгознавство, експертизу рідкісних книжок; укладала навчальні програми, методичні розробки до курсів, навчальні посібники. У 1996 р. на кафедрі документознавства КДІК Г. Ковальчук було присвоєно вчене звання доцента.

image
Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2015. – 684, [3] с. : іл.
У січні 1992 р. в Інституті історії України НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Історія розвитку книгознавства в УСРР в 20–30 рр.», в якій уперше, на архівних матеріалах, новій джерельній базі, докладно висвітлила історію та наукову діяльність Українського наукового інституту книгознавства (УНІК). За наслідками цього дослідження вчена опублікувала низку статей, уклала свою першу бібліографічну працю – систематичний анотований покажчик журналу УНІКу «Бібліологічні вісті» (1923–1930), виданий 1996 р. у Національній парламентській бібліотеці України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»; 2015 р. побачила світ її монографія «Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)», яка в конкурсі на краще книжкове видання НАН України 2016 р. відзначена свідоцтвом лауреата у номінації «Монографічні видання. Суспільно-гуманітарний напрям».

З грудня 1996-го по 2014 р. Г. Ковальчук обіймала посаду завідувача відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Тут учена ретельно досліджувала колекції книжкових пам’яток, окремі примірники, у т. ч. інкунабули, західноєвропейські стародруки 16 ст., рідкісні та цінні українські видання, історичні листівки і т. ін.; розробляла ґрунтовні методологічні та методичні засади книжкового пам’яткознавства – відносно самостійної спеціальної історичної дисципліни на перетині книгознавства, бібліотекознавства й пам’яткознавства; напрацьовувала критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового оцифрування, тематику електронних колекцій; організовувала службові каталоги; налагоджувала сумарний та попримірниковий облік стародруків. imageРезультати її наукових пошуків та практичних напрацювань опубліковано в низці статей, у монографії «Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах» (2004), а також узагальнено в дисертації «Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (2005), яку захистила у НБУВ, а через рік одержала вчене звання професора.

З кінця 1990-х рр. Г. Ковальчук започаткувала серію книгознавчих читань, на яких історики книги, фахівці в галузі рідкісних книг із бібліотек різних видів, форм власності і підпорядкування мали змогу обговорювати нагальні проблеми розвитку книгознавства, отримувати консультації спеціалістів, виступати з власними науковими розвідками.

Роботу у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ Г. Ковальчук поєднувала з викладацькою діяльністю у закладах вищої освіти – Київському національному університеті культури і мистецтв та Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ). Розробила нові навчальні дисципліни – «Документальне пам’яткознавство» та «Експертиза документальних пам’яток», керувала підготовкою випускниками багатьох дипломних і магістерських праць, розробляла типові та робочі навчальні програми курсів, випустила ілюстрований навчальний посібник «Рукописні книги та стародруки» (2011).

Окремим напрямом її наукових зацікавлень стали дослідження з історії української книги та книговидання, історії книжкової культури, опубліковані як у вітчизняних, у т. ч. в Енциклопедії історії України (т. 4), так і в російських фахових виданнях, зокрема в авторитетному збірнику «Книга: Исследования и материалы» (вип. 89, 1/2), а також в інших виданнях. Г. Ковальчук розкрила внесок в історію вітчизняного історичного книгознавства С. Єфремова, Я. Ісаєвича, С. Маслова, І. Крип’якевича, Ф. Максименка, Б. Зданевича, В. Іваницького та ін. Цей напрям доповнюють її біобібліографічні нариси про співробітників НБУВ Г. Ломонос-Рівну, М. Шамрай, Є. Рукавіцину, Л. Дениско, І. Римарович, Н. Бондар. Значну увагу дослідниця приділила відродженню пам’яті про репресованих вітчизняних бібліотекознавців, книгознавців та бібліографів, передусім співробітників УНІКу та  Всенародної бібліотеки України (нині – НБУВ).

У 2015 р. Г. Ковальчук очолила новостворений Інститут книгознавства НБУВ, у структурі якого об’єднано п’ять відділів: стародруків і рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, зарубіжної україніки, образотворчих мистецтв, музичних фондів. Обіймаючи посаду директора інституту, вона розробила обґрунтування й безпосередньо керує реалізацією наукових досліджень за темами «Історія книжкової культури в Україні: дослідження книжкових, музичних, образотворчих, картографічних пам’яток та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (2015–2018), «Атрибуція та експертиза як складові наукових досліджень книжкових та інших бібліотечних пам’яток» (2019–2021); започаткувала науково-практичний семінар «Книгознавчі студії», провадить значну організаційну діяльність з популяризації унікальних книжкових колекцій та результатів їх наукових досліджень, активно виступає у ЗМІ.

Дослідниця професійно займається питаннями книгознавчої термінології, підготувала низку термінологічних статей до Української архівної енциклопедії, Енциклопедії Сучасної України; була одним із основних укладачів Словника книгознавчих термінів (2003), активно співпрацює з Українською бібліотечною енциклопедією (є автором понад 20 статей різних типів: дефініцій, персоналій та оглядових).

Г. Ковальчук предметно займається теоретичними і прикладними питаннями формування науково-методичних засад і реалізації перших практичних кроків зі створення Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової Державного реєстру національного культурного надбання: висвітлювала тему Реєстру у своїх численних виступах на багатьох заходах, конференціях, опублікувала низку статей щодо цієї проблеми («Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток?», «Про створення Державного реєстру національного культурного надбання» та ін.), підготувала добірку необхідної інформації для сторінки «Матеріали до Державного реєстру книжкових пам’яток України» на порталі НБУВ (http://nbuv.gov.ua/node/610); ініціювала науковий корпоративний проєкт «Книжкові пам’ятки України», реалізований у співпраці з директором Інституту інформаційних технологій НБУВ, доктором наук із соціальних комунікацій К. Лобузіною і представлений на порталі НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua/node/2389); спільно зі спеціалістами Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого була одним із розробників «Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання», затвердженого наказом Міністерства культури України від 14 червня 2016 р. № 437 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 липня 2016 р. за № 936/29066; розробила Положення про книжкові пам’ятки, рідкісні та цінні фонди (колекції), що зберігаються в установах Національної академії наук України та Правила користування книжковими пам’ятками, рідкісними та цінними рукописними та книжковими фондами, що зберігаються в установах НАН України, затверджені розпорядженням Президії НАН України від 15 червня 2017 р. № 388 «Про впорядкування збереження та використання книжкових пам’яток, рідкісних та цінних книжкових і рукописних фондів в установах Національної академії наук України».

image
Віктор Федорович Іваницький (1881 – 1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.
Учена плідно займається питаннями опублікування результатів наукових студій з книгознавства та бібліотекознавства, зокрема як науковий редактор і рецензент праць колег; у НБУВ тривалий час очолювала редакційно-видавничу раду, є членом вченої ради, оціночної комісії. Ініціювала низку науково-видавничих прєктів, була їх науковим редактором, зокрема: першого видання серії «Пам’ятки бібліотекознавчої думки» – «Бібліотечні парадокси: бібліотекознавчий твір 1736 р.» (2006); домоглася опублікування дослідження С. Маслова, над яким він працював багато років – «П. П. Должиков та його бібліотека "Аптека для душі"» (2002), реєстру «Київські друки XVII–XVIII ст.» І. Крип’якевича (2007); брала активну участь у підготовці наукових збірників «Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки» (2011), «Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі» (2018); уперше дослідила діяльність В. Іваницького в контексті історії НБУВ, окреслила внесок науковця в розвиток книгознавства, а також уперше впорядкувала бібліографію праць та літератури й джерел про нього.

Г. Ковальчук є членом редколегій фахових видань «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати» (1996–1999), наукових збірників «Рукописна та книжкова спадщина України», «Наукові праці НБУВ», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», а також «Вісника Львівського національного університету» (серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»), працює в міжнародних редколегіях наукових збірників «Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka» («Бібліотека ім. Врублевських Литовської академії наук», Вільнюс); «Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры» (Білоруський державний інститут культури, Мінськ); окремих наукових видань ЦНБ НАН Білорусі, НБУВ та ін.

Ім’я професора Г. Ковальчук добре відоме і шановане не лише в Україні, а й за її межами. Вченазробила помітний внесок в українську і світову науку, пов’язану з книгою та її всебічним вивченням. Вона є активним учасником міжнародної наукової співпраці національних бібліотек: була куратором спільного проекту НБУВ та Бібліотеки Російської академії наук – «Кириличні видання друкарні Почаївського монастиря 18 – першої третини 19 ст.», наслідками якого стали: «Почаївський проект» (комплексний електронний ресурс, що містить колекцію із цифрових копій 20-ти почаївських стародруків; електронний каталог почаївських стародруків НБУВ; зразок повного опису примірника, відповідної інформації про друкарню та її видання у фондах відділу стародруків і рідкісних видань НБУВ); серія статей; науковий збірник «Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки» (2011), а також ґрунтовне наукове видання –  каталог примірників почаївських стародруків із фондів НБУВ та електронний альбом зразків художнього оформлення видань друкарні, робота над яким ще триває.

Г. Ковальчук бере активну участь у наукових конференціях та бібліотекознавчих заходах в Україні (у Києві, Львові, Харкові, Одесі) та за кордоном (у Москві та Мінську), а також у навчальних семінарах для бібліотекарів.

Вагомим є внесок Г. Ковальчук у підготовку наукових кадрів за напрямами її наукової діяльності. Вона є членом спеціалізованих вчених рад Д 26.165.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» у НБУВ, Д 26.001.01 за спеціальністю «Теорія та історія культури» у НАКККіМ. Під керівництвом ученої захищено 4 кандидатські дисертації, готуються інші; вона регулярно виступає як опонент на захистах кандидатських і докторських дисертацій; надає численні консультації молодим колегам; очолювала екзаменаційну комісію у НБУВ із книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства на вступних іспитах до аспірантури та на кандидатських іспитах.

Важливою складовою науково-організаційної діяльності Г. Ковальчук є її експертна робота, зокрема, як члена низки громадських утворень – Постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ; науково-технічної ради Видавничого Дому «Академперіодика»; робочої групи при Міністерстві культури України (МКУ) із розроблення нової редакції Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (2018); комісії при МКУ з питань безоплатної передачі подарованих Україні культурних цінностей у державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів; міжвідомчої комісії при МКУ з підготовки Державного реєстру книжкових пам’яток України (2014–2016). За запитом МКУ підготувала кваліфікаційні вимоги до експертів книжкових пам’яток (2018). Тривалий час була експертом у номінації «Минувшина» Всеукраїнського рейтингу «Книжка року».

Науковий доробок ученої становлять понад 375 авторських публікацій історико-книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографічної, документознавчої тематики, серед яких монографії, статті, бібліографічні покажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, рецензії тощо.

Г. Ковальчук нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (2003); Подякою Київського міського голови за вагомий особистий внесок у підготовку нової генерації висококваліфікованих фахівців для книжкової справи України (2003); Почесною грамотою Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України – за вагомі наукові досягнення, особистий внесок у справу бібліотечно-інформаційного забезпечення науки, культури і освіти України; Дипломом конкурсу Міжнародної асоціації академій наук на здобуття премії ім. Д. С. Ліхачова МААН за внесок у розвиток книгознавчої науки, книжкової культури та розроблення проблем книжкового пам’яткознавства (2011); відзнаками НАН України «За підготовку наукової зміни» (2012), «За наукові досягнення» (2018).

 

Твори 

Дослідження стану бібліотек України та їх роботи з читачами в 1927–1928 роках / Г. І. Ковальчук // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 58–62.

Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – 44 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 4).

Бібліологічні вісті, 1923–1930 : сист. анот. покажч. змісту / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Г. І. Ковальчук. – Київ: Абрис, 1996. – 160 с.

Ковальчук Г. Про серію брошур "Видатні діячі української книги" / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 29.

Київські бібліотеки у 1930 році / Ковальчук Г. І. // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1997. – Вип. 2. – С. 18–22.

Керівники ВБУ–НБУВ (1918–1998) / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 1998. – № 5 – С. 18–28.

Архів С. І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ / Галина Ковальчук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 1999. – Вип. 1 : Архів і особа. – С. 175–182.

Відділи стародруків та рідкісних видань наукових бібліотек: історія та концепція створення / Ковальчук Г. І. // Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні : матеріали наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 1999 р., Київ / Держ. іст. б-ка України. – Київ, 1999. – С. 74–80.

Директори Всенародної бібліотеки України (20–30-ті рр.) / Галина Ковальчук // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 179–206.

Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2 : дод. – С. 1–5.

Професіограма співробітника відділу стародруків та рідкісних видань / Галина Ковальчук // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 593–601.

Маслов С. І. П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» / С. І. Маслов ; підготов. до друку: Г. І. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. І. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 150–185.

Книгознавча робота з бібліотечними фондами книжкових пам’яток та проблеми охорони таких фондів / Г. І. Ковальчук // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : до 185-річчя Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : зб. ст. – Одеса, 2003. – С. 64–75.

Колекції стародруків і рідкісних видань у бібліотеках України: історія створення, проблеми обліку та інформаційного розкриття / Г. І. Ковальчук // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від. рідкіс. видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 6–22.

Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; Книжк. палата України. – Київ : Аратта, 2003. – 160 с.

Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. кн. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с. – Бібліогр.: с. 444–540.

Рідкісні та цінні книжки в бібліотечних фондах: тлумачення понять / Г. І. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С. 24–31.

Українське бібліологічне товариство (УБТ) / Галина Ковальчук // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 4. – С. 34–35.

Книжкове пам’яткознавство / Г. І. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 28–32.

Державний реєстр книжкових пам’яток України і український бібліографічний репертуар: питання співвідношення / Галина Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – 2006. – Вип. 16. – С. 306–314.

Ковальчук Г. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація / Г. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 1. – С. 168-173.

Передмова / Г. І. Ковальчук // Бібліотечні парадокси: бібліотекознавчий твір 1736 року / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; пер. з латин. Р. Є. Кисельов. – Київ : Нац. б-ка Украïни iм. В. I. Вернадського, 2006. – С. І–VI.–(Пам'ятки бібліотекознавчої думки).

Українське бібліологічне товариство (УБТ) / Г. Ковальчук // Библиофилъ : альманах. – Нью-Йорк, 2006. – № 11. – С. 40–43;

Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження) / Галина Ковальчук //  Бібл. вісн. – 2006. – № 1. – С. 49–51.

Історія книги : прогр. для студ. напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. Ковальчук Г. І. – Київ, 2007. – 20 с.

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам`яток України: кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова ; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук. – Київ, 2007. – 135 с.

«Почаївський проект»: стан та перспективи роботи / Галина Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – 2007. – Вип. 19. – С. 217–223.

Реєстр І. П. Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» / Г. І. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. І. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. – 2007. – Вип. 11.– С. 79–89;

Книгознавство / Галина Ковальчук // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ, 2008. – С. 308–316.

Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2008. – № 3. – С. 3–9.

Методичні засади щодо зберігання книжкових пам’яток (стародруків та рідкісних видань) / Г. І. Ковальчук // Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, інформ.-бібл. рада НАН України ; [уклад. : В. П. Здановська, Н. І. Смаглова]. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 48–70.

Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації : [про Держ. реєстр нац. культ. надбання, зокрема «Книжкові пам’ятки України»] / Г. Ковальчук // Бібл. планета. – 2010. – № 3. – С. 9–11;

Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 856 c.

Дослідження почаївських стародруків у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: традиції, стан і перспективи / Галина Ковальчук // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – С. 23–32.

Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 14–18.

Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна / Галина Ковальчук // Книга в сучасній культурі України : хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад.: Медведєва В. М., Ковальчук С. П. ; редкол.: Безклубенко С. Д., Новальська Т. В., Сенченко М. І. – Біла Церква, 2011. – Т. 1. – С. 153–156.

Рукописні книги та стародруки : навч. посіб. / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 100 с., іл.

Теорія книгознавства та історія книги на сторінках «Вісника Книжкової палати» / Галина Ковальчук // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8.–С. 7–11.

Про створення Державного реєстру національного культурного надбання / Г. І. Ковальчук // Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 69–74.

Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? / Галина Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 3–10.

Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Вид. дім "Академперіодика". – Київ : Академперіодика, 2015. – 684, [3] с. : іл.

Перші жертви боротьби на книжковому фронті: Сергій Єфремов, Павло Балицький, Ярослав Стешенко // Альманах бібліофілів : Книга перша / упорядник Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2015. – С. 129–149.

Дослідження історії книжкової культури України / Ковальчук Галина Іванівна // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 4. – С. 77–84.

Книговедческие публикации Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: итоги и перспективы // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития : материалы V Междунар. науч. семинара (Минск, 19–20 апреля 2016 г.). – Минск : ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси; Москва: ФГБУ науки ; Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2016. – С. 113–116.

Книгознавство // Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – С. 67–73. 

Проблеми створення інтегрованого веб-ресурсу книжкових пам’яток України // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 15–17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. – С. 8–17.

Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання книжкових пам’яток // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (8). – С. 159–170.

Відзначення 500-річного ювілею виходу «Біблії руської» Франциска Скорини // Бюлетень Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. – 2017. – № 8. – С. 6-7.

Віктор Федорович Іваницький (1881 – 1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та. ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.

Ковальчук Г. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 42–50.

Ковальчук Г. З історії українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства) / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 2022. – № 3. – С. 56–70.

 

Інші публікації див. на порталі НБУВ:

Ковальчук Галина Іванівна: пошуковий профіль науковця

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна: сторінка в Репозитарії НБУВ

Ковальчук Галина Іванівна: сторінка в цифровій бібліотеці «Україніка»

 

orcid.org/0000-0001-8843-9584

 

Джерела

 

Ковальчук Галина Іванівна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі : довідник / Книжк. палата України. – Київ, 1999. – С. 77;

Ковальчук Галина Ивановна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник : [в 2 т.] / Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва, 2001. – Т. 1. – С. 313;

Колонка главного редактора [про плідну наукову та педагогічну діяльність Г. І. Ковальчук, широко відому не тільки в Україні, але й за її межами] // Библиофилъ : альманах. – Нью-Йорк, 2006. – Вып. 11. – С. 3;

Х Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» фінішував [Галина Ковальчук – експерт номінації «Минувщина»] // Культура і життя. – 2009. – 25 берез. (№ 12). – C. 7;

Ковальчук О. Ковальчук Галина Іванівна / О. Ковальчук // Українські історики : біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т історії України – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 130–132. – (Серія «Українські історики»);

Ковальчук (Кобякова) Галина Іванівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 63–64;

Добко Т. Книгознавець Галина Ковальчук / Т. Добко // Книгознавець Галина Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 35–37;

Добко Т. В. Ковальчук Галина Іванівна / Т. В. Добко // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 535;

Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної. – Київ : НБУВ, 2013. – 86 с.;

Лабынцев Ю., Щавинская Л. Профессор Г. И. Ковальчук – историограф украинского книговедения / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры по центр. адм. округу г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Библиотека украинской литературы», Отд. истории укр. кн. – Москва, 2013. – 84 с.

Лабынцев Ю. А. Украинская книга в ее жизни (интернет-выставка к юбилею профессора Галины Ивановны Ковальчук) [Электронный ресурс] / Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская ; Б-ка укр. лит. в Москве, Отд. истории укр. лит. – Электрон. дан. – Москва, 2013.

Зібрання рідкісних книг і колекцій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : [про доповідь Г. Ковальчук на засіданні Бібліографічного товариства Америки]

 

 

———————————————

Анна Радченко. Дослідження витоків вітчизняного книгознавства – в унікальній монографії

Відзначено переможців Конкурсу на краще книжкове видання НАН України

Навколо книги. Розмова із Галиною Ковальчук

Наукові видання НБУВ визнані кращими книжковими виданнями НАН України 2016 року

УНІК: повернення із забуття

Дубровіна Любов Андріївна
Статтю створено : 22.09.2015
Останній раз редаговано : 26.07.2023