Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кобєлєв Олексій Миколайович
Рубрики : Персоналії
Кобєлєв Олексій Миколайович

imageКобєлєв Олексій Миколайович (16 березня 1972 р., с. Покотилівка Харківського р-ну Харківської обл.) – вчений у галузі бібліотекознавства, інформаційно-аналітичної діяльності, соціальної інформатики. Доцент (2008), доктор наук із соціальних комунікацій (2013). 

Народився в родині робітників. Закінчив з відзнакою у 1994 р. Харківський державний інститут культури, бібліотечний факультет. У 1995 р. закінчив міжгалузевий ІПК кадрів при Харківському державному політехнічному університеті (патентознавець-маркетолог). У 1994-1997 рр. працював у відділі масової роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка на посаді методиста. У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі Харківської державної академії культури. З 2000 р. працює в цьому закладі на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970-1990‑ті  рр.» 2002 р. йому присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку». З 2013 р. – р. член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з соціальних комунікацій за спеціальностями: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Науково‑дослідні та педагогічні інтереси  Кобєлєва зосереджені на проблемах інформаційно-аналітичної діяльності, бібліометричного аналізу, оптимізації навчання, що є необхідним для розвитку української науки, освіти й культури.

О. М. Кобєлєв є автором понад 70 наукових праць, серед яких монографія, низка навчально-методичних видань.

Твори

Когнитивная структура современного украинского библиотековедения: результаты библиометрического анализа монографий / А. Н. Кобелев // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 3. – C. 119-130;

Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як складова нової соціально-комунікативної реальності: до постановки проблеми / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; [ред. кол.: В. М. Шейко та ін.]. – Х., 2008. – Вип. 23. – С. 117-124;

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного реструктурування бібліотек України / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 45-51.

[Бібліометричний аналіз наукової діяльності М. С. Слободяника] / Кобєлєв О. М. // Бібліотека. Документ. Комунікації : вибр. пр. (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльності) / М. С. Слободяник ; [уклад. О. Кириленко]. – К., 2010. – C. 218-231;

Диагностика работы библиотек: информационно-аналитический компонент / А. Н. Кобелев // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 4. – C. 18-27;

Біобібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек  / Олексій Кобєлєв // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 3. – C. 28-31;

Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні  : монографія / О. М. Кобєлєв ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2012. – 245 с.;

Інформаційна аналітика в організаційній структурі провідних бібліотек України (за матеріалами аналізу їх сайтів) / О. М. Кобєлєв, Н. М. Чжен // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 12. – C. 26-28;

Інформаційно-аналітична система як інструмент оптимізації діяльності бібліотек ВНЗ / О. М. Кобєлєв, В. В. Побіженко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури;  [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Х., 2014. – Вип. 42. – C. 231-240;

Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харк. держ. акад.. культури : зб. наук. пр. /  Харк. держ. акад. культури ; [ред. кол.: В. М. Шейко та ін.]. – Х., 2015. – Вип. 47. – С. 90-99.

Давидова Ірина Олександрівна
Статтю створено : 07.10.2015
Останній раз редаговано : 11.12.2017