Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Книгообмін
Книгообмін

Книгообмін – передача документів у постійне користування із однієї бібліотеки в іншу на підставі домовленості, шляхом еквівалентного, нееквівалентного, клірингового обміну, безкоштовної передачі документів.

К. дає можливість поповнити фонд документами, що важко або неможливо отримати з інших джерел (виданнями, що не надходять у продаж; виданнями, що надходять в обмеженій кількості; зарубіжними виданнями, котрі нераціонально або неможливо купувати за валюту; виданнями минулих років та ін.).

За територіальною ознакою проведення обмінних операцій К. буває внутрішньодержавним і міжнародним.

Див. також – Документообмін міжбібліотечний.

 

Джерела

 

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення, 01.01.1995.

ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT).

Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / РАН. Б-ка по естеств. наукам ; [Сост. : Высоцкая З. Г. и др.]. – М., 1995. – С. 85. 

Библиотечная энциклопедия : [свыше 2000 статей] / Рос. гос. б-ка ; [науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова, Л. Н. Уланова]. – М. : Пашков дом, 2007. – С. 500.

Статтю створено : 25.02.2015
Останній раз редаговано : 17.04.2015