Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Книголюб (видання)
Книголюб (видання)

image

«Книголюб» – друкований орган Українського товариства прихильників книги у Празі (УТПК). Видавався як щоквартальник у 1927–1932 рр. редакційно-видавничою комісією УТПК (голова – В. Тукалевський, директор Слов’янської бібліотеки в Празі) літографським способом (на шапірографі). Наклад: 75–100 прим. Редактор «К» – голова управи УТПК С. Сірополко, з 1930 р. – чех Й. Риба.

Загалом видано 16 чисел (22 книги) «К»: 1927 р. – 4 числа, 1928–1929 рр. – по 2 (здвоєні),  1930 р. – 4,  1931 р. – 3 (одне – здвоєне), 1932 р. – 1 (здвоєне). В них вміщено 76 статей і дописів 25 авторів. Найчастіше у «К» друкувалися С. Сірополко (14 статей), Д. Чижевський (9), П. Зленко, (8), И. Біднов, М. Мухин (по 6), Д. Антонович, В. Сімович (по 4), Є. Вировий, С. Наріжний (по 3) та ін. Серед авторів – також відомі чеські бібліологи Л. Живний, З. Тоболка.

Головні рубрики не мали сталих форм, за тематичною ознакою це «Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство», «Витяги з рефератів, зачитаних на засіданнях УТПК», «Аналітичні огляди», «Бібліографія видатних осіб». Серед статей з питань бібліографії і бібліотечної справи помітними були: «Організаційні та теоретичні передумови українознавчого бібліографічного репертуару», «Програм[и] опису кирилівських стародруків» І. Огієнка (обидві під криптонімом І. О.), «Українська бібліографія на еміграції» С. Сірополка, «До психології читача та читання», «Психологія і бібліотечна справа», «Із завдань славістичних бібліотек» Д. Чижевського, «Бібліотека Українського Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі», «Ненаукова бібліографія наукових видань», «Психологія бібліотекаря», «З бібліографічної практики українських видавництв» П. Зленка, «Латинка для нашої бібліографії» В. Сімовича, «Психологічна характеристика бібліотекаря (Продовження дискусії)» Я. Яреми, «Міжнародна бібліотечна організація» З. Тоболки та ін. Цінна інформація міститься і в рубриках «Повідомлення», «Нотатки, спогади», «Ucrainica», «Рецензії на фахові видання», «Miscellanea», де подано відомості про українську бібліографію в еміграції, українознавчі публікації багатьма європейськими мовами.

В кожному числі «К» публікувалися матеріали про діяльність УТПК, регулярно вміщувались списки членів УТПК. У трьох числах «К» наведено покажчики імен, згадуваних у текстах.

Для свого часу «К» був чільною трибуною української книгознавчої і бібліотекознавчої думки, вільної від ідеологічних кліше, проявом творчого потенціалу вітчизняних діячів культури і науки в складних умовах еміграції. У зв’язку з фінансовими труднощами, відчутним зменшенням коштів і пожертв на рахунках УТПК, вихід «К» з 15 липня 1932 р. було припинено.

 

Джерела

Лазебний Л. «Емігрантський жовто-блакитний «Книголюб» // Книжник. – 1991. – № 5;

Огар Е. Українське товариство прихильників книги та його друкований орган «Книголюб» // Русская, украинская, белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя войнами : Результаты и перспективы исследования фондов Славянской библиотеки и пражских архивов. – Прага , 1995. – Т. 2;

Грузов М. А., Шудря М. А. «Книголюб» (Прага, 1927–1932 рр.) : Покажч. змісту часопису. – К., 1996;

Чорній В. Діяльність українського товариства прихильників книги у Празі і журнал «Книголюб» (1927–1932) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8.

Зворський Сергій Леонідович
Статтю створено : 22.09.2014
Останній раз редаговано : 28.12.2017