Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 911
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Клуб-бібліотека
Рубрики : Бібліотеки
Клуб-бібліотека

Клуб-бібліотека – інтегрований різновид культурно-дозвіллєвого неприбуткового закладу, який поєднує у своїй діяльності функції клубу (зокрема, продукування, розповсюдження та популяризацію культурних надбань) і основні напрями роботи публічної бібліотеки.

За постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 р. № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами», до закладів культури клубного типу належать сільські, селищні, міські, районні, обласні будинки і палаци культури, клуби, народні доми, клуби технічної та художньої творчості, клуби-бібліотеки, центри дозвілля, клуби-кафе, культурно-спортивні центри тощо. За характером функціонування та юридичним статусом К.-б., на відміну від бібліотеки-клубу, належить до клубних закладів і суто клубна діяльність є в ньому пріоритетною (що, зокрема, позбавляє працівників такого закладу доплат за бібліотечний стаж роботи). К.-б. здебільшого не є самостійною юридичною особою; у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів культури. К.-б. працює на підставі власного положення чи статуту у межах чинного законодавства про культурно-дозвіллєву і бібліотечну діяльність.

Основні завдання діяльності К.-б. полягають у задоволенні духовних потреб і культурних запитів територіальної громади; створенні умов для розвитку творчих здібностей та організованого відпочинку; збереженні і примноженні культурного середовища, відродженні та популяризації традиційної народної культури; координації та кооперації діяльності з бібліотеками та іншими установами культури, освіти та громадськими організаціями; організації систематичної цілеспрямованої роботи з інформаційно-бібліотечного обслуговування населення та популяризації літератури, книги і читання.

Крім суто клубних форм роботи (проведення вистав, концертів, створення театральних, вокальних, хорових, хореографічних та інших колективів, організація аматорських гуртків та об’єднань), К.-б. здійснюють бібліотечно-інформаційне обслуговування та бібліографічне інформування користувачів; займаються формуванням та організацією власного фонду; бібліотечним опрацюванням та каталогізуванням документів тощо.

У 2014 р. в Україні діяло 335 К.-б., без урахування установ на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської обл.

Деякі додаткові послуги соціально-культурного характеру можуть здійснюватися у К.-б. за певну плату, що встановлюється згідно «Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами культури» (Постанова Кабінету Міністрів від 12 грудня 2011 р. № 1271, із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 1131 від 05.12.2012, № 493 від 12.07.2017) та Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності (Наказ Міністерства культури України від 15.10.2013 № 983).

Зазвичай, за штатним розкладом у К.-б передбачено два працівника. Але на практиці К.-б. має лише одну штатну одиницю – завідувача, який, здебільшого, має освіту і досвід роботи лише в одній сфері – клубній чи бібліотечній. Проте, для успішного поєднання обов’язків бібліотекаря та клубного працівника бажано мати відповідні спеціальні знання з обох зазначених спеціальностей.

Переваги діяльності інтегрованого клубно-бібліотечного закладу полягають у здатності забезпечувати якісні послуги всім відвідувачам, а також у формуванні єдиного інформаційно-освітнього та культурно-дозвіллєвого простору в межах територіальної громади, але за умови належного рівня кваліфікації і професійної майстерності його працівника(ів).

 

Джерела

 

Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа: Учебник / Под ред. H. П. Гончаровой. – Москва–Тверь, 2004. – 222 с.;

Каменец A. B. Деятельность клубных учреждений в современных условиях: Учеб. пособие / А. В. Каменец. – Москва : МГУК, 2007. – 41 с.

Розколупа Н. Окремі питання організації роботи бібліотеки-клубу і бібліотеки-музею / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 23–25;

Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 27–31;

Талалаєвська М. На шляху до інституціональної модернізації публічних бібліотек: результати паспортизації / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 9–16.

Соколов Віктор Юрійович
Статтю створено : 07.11.2017
Останній раз редаговано : 07.11.2017