Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Класифікаційна таблиця
Класифікаційна таблиця

Класифікаційна таблиця, таблиця класифікації – це практичний посібник для систематизатора, в якому розкривається принцип побудови і зміст певної класифікаційної системи і котрий призначений для визначення місця конкретного документа в процесі впорядкування документів у логічній послідовності, зв’язку і співпідпорядкування відповідно до ознак змісту, форми, читацького призначення.

Класифікаційні системи для зручності практичного використання оформлюються у вигляді класифікаційних таблиць, що є матеріальним представленням класифікаційної системи. Класифікаційна таблиця може бути  основною, чи допоміжною. Основна – це частина класифікаційної таблиці, яка включає класифікаційні записи, що в сукупності вичерпують предметну область; допоміжна – частина класифікаційної таблиці, що виокремлена зі складу основної класифікаційної таблиці і містить класифікаційні записи, які використовуються, головним чином для деталізації класів основної класифікаційної таблиці. Перелічувальні класифікаційні таблиці складаються з двох частин: основної таблиці та абетково-предметного покажчика до неї. Комбінаційні класифікаційні таблиці складаються з трьох частин: основної таблиці, допоміжних таблиць (таблиць типових ділень), абетково-предметного покажчика до перших двох. Абетково-предметний покажчик полегшує і прискорює пошук потрібного класифікаційного ділення в основних або допоміжних таблицях. Абетково-предметний покажчик – абетковий перелік усіх понять, що увійшли до таблиць. Як правило, таблиці включають правила користування. Найвідомішими класифікаційними таблицями є: Бібліотечно-бібліографічна класифікація, Десяткова класифікація М. Дьюї, Універсальна десяткова класифікація, Міжнародна патентна класифікація та ін. До практичних посібників також належать різні рубрикатори та класифікатори. Класифікаційні таблиці, рубрикатори, класифікатори використовують при систематизуванні документів.

 

Джерела

 

Информационно-поисковые языки. Термины и определения : ГОСТ 7.74–96. – [Введен впервые ; Дата введения 1997–07–01]. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. – III, 33 с. – (Межгосударственный стандарт; Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу);  

Інформаційні мови. Терміни та визначення : ДСТУ 2398-94. – [Введено вперше ; чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1994. – III, 73 с. – (Державний стандарт України; Інформація та документація);

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 3-те вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 331 с. – (Вища освіта XXI століття). – Бібліогр.: с. 327–331;

Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика : ДСТУ 2395-2000. – На заміну ДСТУ 2395-94 ; Введ.01.07.2001. – К. : Держстандарт України, 2001. – III, 8 с. – (Державний стандарт України;

Інформація та документація; Міждержавний стандарт). – Ідентичний стандартам: ISO 5963:1985; ГОСТ 30671-99; Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009-10-01. – Уведено вперше. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України; Інформація та документація).

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 08.09.2014
Останній раз редаговано : 05.05.2015