Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 8
За місяць : 912
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Керівник бібліотеки
Керівник бібліотеки

Керівник бібліотеки — особа, яка очолює бібліотеку і наділена повноваженнями приймати рішення щодо розпорядження виділеними їй матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами.

Як правило, назви посад керівників залежать від статусу бібліотек: національну бібліотеку очолює генеральний директор, державну, комунальну – директор, бібліотеку, яка не має статусу юридичної особи або є структурним підрозділом іншої організації - завідувач.

Повноваження керівника бібліотеки визначаються у Статуті (Положенні) бібліотеки, а також у контракті (у разі його укладання). Обсяг повноважень керівника залежить від юридичного статусу бібліотеки, яку він очолює.

Так, керівник  бібліотеки-юридичної особи без доручення діє від імені бібліотеки, представляє її інтереси в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами; має право підпису на локальних та інших документах бібліотеки; відповідно до трудового законодавства приймає, переводить та звільнює працівників; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки; самостійно розпоряджається коштами відповідно до законодавства; тощо. Керівник бібліотеки, яка не має статусу юридичної особи або є структурним підрозділом іншої організації, такими повноваженнями не наділений.

Статтю створено : 22.05.2014
Останній раз редаговано : 17.04.2015