Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 759
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Каталог (реєстр)
Каталог (реєстр)

Каталог (реєстр) – систематизований звід, список, перелік будь-яких об’єктів (книжок, рукописів, картин, товарів і т. ін.), укладений у систематизованому порядку. Містить обсяг інформації, що уможливлює зручне відшукування об’єктів та їхніх ознак відповідно до прийнятих принципів чи правил укладання К. Існує багато видів К., залежно від їх цільового призначення чи сфери застосування: видавничі; виставкові; бібліотечні; музейні; архівні; номенклатурні; промислові; філателістичні; нумізматичні; аукціонні; довідкові; рекламні тощо. За формою побутування (типами) К. можуть бути друкованими, картковими, фотографічними, електронними (віртуальними) та ін.

У видавничій справі К. тлумачиться як «довідкове, або інформаційне, або рекламне видання, що містить систематизований перелік наявних предметів і послуг із короткими відомостями про них» (ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види»). У ДСТУ ISO 5127:2007 «Інформація та документація. Словник термінів» К. визначено як «упорядкований перелік чи система бібліографічного пошуку, що забезпечує доступ до даних і адрес документів в одному чи кількох збірниках».

У бібліотечній справі оперують загальним поняттям бібліотечний каталог, а друковані К. розглядають як документи, що є складовою бібліотечних фондів.

 

Джерела

 

Інформація та документація. Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009.10.01. – Уведено вперше. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України);

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та позначення понять : ДСТУ 3017:2015. – Чин. від 2016.07.01. – На заміну ДСТУ 3017-95. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 38 с. (Національний стандарт України);

Великий тлумачний словник сучасної української мови : бл. 170 000 слів та словосполучень / [авт., гол. ред. Бусел В. Т.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, [2001]. – 1425 с.;

Словник книгознавчих термінів / [уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко] ; Кн. палата України. – Київ, 2003. – 159 с.;

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології/ НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

Збанацька Оксана Миколаївна
Статтю створено : 02.08.2018
Останній раз редаговано : 02.08.2018