Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 821
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Каталог періодичних видань
Каталог періодичних видань

imageКаталог періодичних видань –  1) різновид бібліотечного каталогу, що містить бібліографічну інформацію про періодичні видання (газети, журнали, періодичні збірники, бюлетені, календарі, експрес-інформації), наявні у фондах бібліотеки; 2) загальна назва каталогів видань, що розповсюджуються поштою шляхом передплати. У бібліотечній практиці К. п. в. існують як у традиційному, так і електронному форматах.

К. п. в. зазвичай відносяться до групи каталогів за типом відображуваних документів. Виокремлення різновидів К. п. в. базується на загальноприйнятій класифікації бібліотечних каталогів.

За формою побутування К. п. в. бувають: друкованими (у вигляді книжкового, альбомного, блокнотного видання); картковими (як масив друкованих, машинописних карток); електронними (машинозчитуваними).

За призначенням розрізняють такі К. п. в.: службові (використовуються працівниками бібліотеки); читацькі (для користувачів бібліотеки); читацько-службові (комбіновані).

Бібліографічні записи у К. п. в., як звичайно, містять повні бібліографічні дані із бібліографічним описом видання, зазначенням класифікаційного індексу, років, номерів та шифрів зберігання наявних примірників, а також відомостей про перейменування, засновників, видавців і т. ін.

Залежно від функціонального призначення друкованих і карткових К. п. в. застосовують різні способи групування бібліографічних записів, а саме: абетковий (за зведеною українсько-російською абеткою; бібліографічні записи журналів і газет іноземними мовами перед розстановкою транслітеруються), систематичний (бібліографічні записи згруповані відповідно до певної бібліотечно-бібліографічної класифікації), типологічний (згруповані за типами періодичних видань), топографічний (за шифрами зберігання видань), а також тематичний, географічний, хронологічний і т. ін. Найпростіший К. п. в. зазвичай містить два основні розділи – журналів і газет, в яких відображено бібліографічні записи назв і специфікацій (за абеткою) відповідно журнальних і газетних видань.

Відомості до карткових К. п. в. вносять здебільшого після формування річного комплекту. Інформація про поточні надходження газет і журналів акумулюється в реєстраційній картотеці періодичних видань.

За обсягом відображення фонду періодичних видань розрізняють такі види К. п. в.: генеральні (відображають фонд періодичних видань бібліотеки з максимальною повнотою, є підсистемою генерального каталогу); центральні (відображають основний фонд і фонди бібліотек-філій); каталоги підфондів (відображають документи окремого фондоутримувача); зведені (відображають сукупний фонд декількох самостійних бібліотек, об’єднаних за певною ознакою).

У більшості невеликих бібліотек (публічних, шкільних та інших) функції К. п. в. виконують реєстраційні картотеки або ж списки газет і журналів.

Такі типи К. п. в, як генеральні та каталоги підфондів, генерують переважно великі бібліотеки національного та державного рівнів, ОУНБ, а також окремі бібліотеки закладів вищої освіти, які мають у своїх бібліотечних фондах значні за обсягом зібрання періодичних видань, що зосереджені, зазвичай, у спеціалізованих фондах. Так, генеральні К. п. в. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (як-от: генеральні алфавітні каталоги журналів та продовжуваних видань, надрукованих кириличним та латинським шрифтами; топографічний каталог журналів і продовжуваних видань, надрукованих кириличним шрифтом (відображає журнали та продовжувані видання за шифрами їх зберігання в основному книгосховищі) відображають сукупний бібліотечний фонд періодичних видань і утворюють підсистему генерального каталогу НБУВ.

К. п. в. підфондів містять відомості про періодичні видання спеціалізованих підрозділів і читальних залів бібліотеки (напр.: абетковий каталог (АК) періодичних видань відділу стародруків і рідкісних видань, АК та систематичний каталог (СК) періодичних видань зарубіжної україніки, АК світських журналів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій; АК та СК періодичних видань України та країн ближнього зарубіжжя; АК іноземних періодичних видань; АК періодичних видань відділу мистецтв та ін.

Значні за обсягом і типо-видовою структурою спеціалізовані фонди періодичних видань багатоаспектно відображають в окремій системі каталогів і картотек. Так, найбільше в Україні зібрання вітчизняних і зарубіжних часописів, що зберігається в НБУВ, відображено у різнотипних каталогах і картотеках, сформованих за алфавітним, географічним, хронологічним та іншими принципами.image На основі карткових та імідж-каталогів фахівці бібліотеки формують електронну базу даних «Газети України 1816–…» (відображає наявні у фондах НБУВ газетні видання, що виходили на території сучасної України у період 1816–2018 рр. і репрезентує весь спектр вітчизняної газетної періодики за 200 років) і укладають друковані наукові каталоги («Газети України 1917–1920 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1935–1940 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1946–1950 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1951–1955 рр. у фондах НБУВ», «Газети України 1956–1960 рр. у фондах НБУВ», «Київські газети 1838–1940 рр. у фондах НБУВ», «Київські газети 1941–1991 рр. у фондах НБУВ»).

Центральні К. п. в. характерні для публічних бібліотек (ПБ), об’єднаних у централізовані бібліотечні системи (ЦБС), та таких, що входять до мережі ПБ об’єднаних територіальних громад (ОТГ) і формуються їхніми ЦБ. У цих бібліотеках існує також практика генерування зведеного К. п. в., що містить відомості про часописи, які надходять не лише до ЦБС, але і до інших бібліотек регіону чи міста, їх адресу.

К. п. в. зведеного типу генерують також бібліотеки, що мають статус головних (центральних) та (або) методичних центрів для певної мережі бібліотек.

Базові засади зведених  К. п. в. як пошукової системи були закладені ще наприкінці 19 ст. в західноєвропейських та американських країнах. Найдавнішою пам’яткою такого типу вважають друкований каталог періодичних видань у бібліотеках Мілана, виданий 1859 р. З 1870-х рр. друкування зведених К. п. в. є вже типовим явищем у різних країнах: США, Німеччині, Швейцарії тощо. Так, у 1878 р. вийшов друкований зведений каталог поточних находжень періодичних видань до дев’яти найкрупніших бібліотек Бостона та до Бібліотеки Гарвардського університету. Одночасно створені ретроспективні зведені каталоги, наприклад «Каталог наукової та поточної періодики за 1655–1895», укладений Г. Болтоном. Бібліотека Віденського університету склала зведений каталог національних журналів «Гроссауер» (1898) за участю 23-х академічних та вишівських бібліотек. Німеччина першою в Європі почала створювати зведений каталог на фонди Берлінської, 10-х університетських та інших наукових бібліотек Прусії, його видання було доручено відомому бібліотекознавцеві Ф. Мількау.

В Україні започаткували організацію зведених каталогів такі видатні постаті, як В. Козловський, С. Рубінштейн, М. Сагарда, С. Боровий та ін. Ідея створення зведеного каталогу в українських бібліотеках виникла ще за часів Української Народної республіки, але в той період вона не була реалізована. До неї повернулися лише в 1925 р., коли директор Одеської наукової бібліотеки (нині – Одеська національна наукова бібліотека) С. Рубінштейн у доповіді на Першій конференції наукових бібліотек України запропонував організувати зведений каталог періодичних видань.

У 1920-х рр. в Україні були створені місцеві зведені каталоги, які відбивали фонди періодичних видань, переважно іноземних часописів. Так, у Києві було організовано зведений каталог іноземних періодичних видань із медицини й природознавства; у Харкові – зведений каталог іноземних періодичних видань тощо. Нині більшість ОУНБ, ОБД, ОБЮ ведуть зведені К. п. в., що передплачують бібліотеки міста, і видають їх у друкованому форматі, а електронні версії публікують на бібліотечних сайтах.

К. п. в. є важливою складовою довідково-пошукового апарату і уможливлює розкриття з максимальною повнотою змісту відповідної частини фондів та прискорює пошук необхідної бібліографічної інформації. Починаючи з другої половини 1990-х рр. із запровадженням у бібліотечну практику інформаційно-комунікаційних технологій, традиційні карткові К. п. в. невпинно витісняються електронними базами даних (БД) періодичних видань. Зберігаючи всі класичні підходи до каталогізування документів, ці БД надають користувачам значно ширші можливості для швидкого багатоаспектного пошуку завдяки створенню додаткових, нетрадиційних пошукових елементів, зокрема, за мовною ознакою, місцем, часом видання, аналітичними описами статей, ключовими термінами тощо.

 

Зображення

imageimageimageimage

 

Джерела  

 

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України);

Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. поcібник з дисц. «Організація бібліотечних фондів і каталогів» для підготовки мол. спец. вищ. навч. закладів / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Харків : «Основа», 1992. – 160 с.; 

Дідик М. С. Шляхи оптимізації алфавітних каталогів періодичних видань за наслідками дослідження / Дідик М. С. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 1998. – Вип. 6. – С. 107–115; 

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / В. В. Сєдих, В. К. Удалова, Г. П. Терентьєва; [наук. ред. H. М. Кушнаренко] ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 192 с.; 

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: Організація, ведення й редагування : метод. рек. / АПН України, Держ. нук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; [уклад.: Лобановська І. Г. та ін.]. – Київ, 2006. – 166 с.;

Браславська І. Електронні каталоги відділу періодики Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки: досвід створення / І. Браславська // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, 3-7 вересня 2007 р. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Басенко С. ; голова ред. кол. Т. Вилегжаніна. – Київ, 2007. – С. 15–20; 

Зозуля, Н. В. Корпоративный сводный каталог периодических изданий библиотек Харькова в информационном пространстве города: история и современное состояние / Н. В. Зозуля // Короленківські читання 2012. «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі» [Текст] : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін. ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол. : В. Д. Ракитянська та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2013. – С. 94–99;

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь. – Київ, 2015. – 48 с.;

Вакульчук О. Формування системи науково-інформаційних ресурсів на газетні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / О. Вакульчук // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – 2015. – Вип. 5. – C. 261–267.; 

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с.

Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпро на 2018 рік [Текст] / упорядники: С.В. Манченко, І.Є. Груба. – Дніпро: ДОУНБ, 2018.– 162 с.

 

 

––––––––––––––––

Зведений каталог періодичних видань – досвід багаторічної співпраці з провідними бібліотеками Харкова

Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниця  на 2018 р.

Електронний зведений каталог періодичних видань, що надійшли до провідних бібліотек м. Харкова

Періодичні видання ХІХ - першої чверті ХХ ст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара : каталог. – Вип. І. Журнали (1821-1925). Ч. І. А – З

Городинська Ольга Борисівна
Статтю створено : 03.01.2019
Останній раз редаговано : 04.01.2019