Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Картотека назв творів художньої літератури
Картотека назв творів художньої літератури

Картотека назв творів художньої літератури – спеціальна бібліографічна картотека, що відображає окремі твори письменників за назвами, які розташовуються в абетковій послідовності.

Синонімічний термін – картотека заголовків творів художньої літератури.

К. н. т. х. л. є складовою довідково-бібліографічного апарату і належить до єдиної системи бібліотечних каталогів і картотек.

У разі повного збігу назв (заголовків) різних творів у розстановці карток К. н. т. х. л. беруть до уваги абетковий порядок прізвищ, а при повному їх збігу у двох і більше письменників – ініціали авторів.

При формуванні картотеки враховують не лише назви окремо виданих романів, повістей, оповідань, поем, п’єс тощо, а й тих, які ввійшли в зібрання творів автора, тематичні збірники, продовжувані видання, альманахи, були опубліковані в літературно-художніх журналах і т. ін.

На К. н. т. х. л. складають паспорт, в якому зазначають основні характеристики (рік створення, обсяг, щорічний приріст, хронологічні межі, види відображених документів, методи організації, прізвище відповідального за організацію і ведення), які щорічно доповнюються.

Призначення картотеки – надання допомоги користувачам у швидкому пошуку художніх творів, якщо прізвища авторів їм невідомі; інформування про автора й місцезнаходження конкретного твору в бібліотеці.

На відміну від бібліографічних покажчиків, списків у К. н. т. х. л. щодо кожного твору подається мінімум інформації, а саме: його заголовок, прізвище та ініціали автора, жанр, шифр зберігання документа, джерело публікування (за відсутності окремого видання). В окремих випадках також наводять авторський знак.

Значну частину в К. н. т. х. л. становить інформація про назви: творів художньої літератури, які в окремому виданні чи перевиданні дістали нову назву; творів маловідомих письменників; перекладів із зарубіжної літератури, оскільки типовими є випадки, коли один твір навіть відомого автора у різних виданнях з волі перекладачів чи видавців має різні назви; творів науково-фантастичного та пригодницького жанрів, до яких найчастіше звертаються читачі.

У процесі організації і ведення картотеки використовують літерні і складові каталожні роздільники.

В радянських бібліотеках у формуванні К. н. т. х. л. часто використовували зайві (дублетні) примірники друкарських карток на книги і журнальні публікації, що готувалися друкарнями в межах централізованої каталогізації і зазвичай розсилалися бібліотечними колекторами. В цьому випадку у картках заголовок твору підкреслювали або дублювали (над прізвищем автора). Якщо роман або повість було опубліковано в декількох номерах часопису, то в картотеку вливали картку зі зведеним бібліографічним описом. Після виходу твору окремим виданням відповідні відомості також наводили на картці.

В централізованих бібліотечних системах у 80-х рр. 20 ст. наявність абеткової картотеки назв (заголовків) творів художньої літератури була обов’язковою складовою системи каталогів і картотек ЦБ, ЦБ для дітей. Так само К. н. т. х. л. існували в державних обласних, масових, деяких інших книгозбірнях, що мали значний за обсягом фонд художньої літератури.

З підключенням бібліотек до інтернету, їх переходом на ведення електронних каталогів необхідність в К. н. т. х. л. практично відпала, оскільки за таких умов пошук твору за його назвою здійснюється без труднощів. Нині традиційні К. н. т. х. л. збереглися у незначній кількості книгозбірень.

 

Приклади подання інформації в К. н. т. х. л..:

 

А806155

            Дім на краю ночі : роман

            Беннер, К.

            В її кн.: Дім на краю ночі

 

  

Я 52

Д 54  

 Книга роду: фантаст. оповідання

            Перепічка, М.

            Дніпро, 2018, № 4

 

 

Бп 18264-2020 (Зима)

           Ми – франківчани : вірш

           Корпан, Л.

           Ковток життя : літ.-

           худож. альм., 2020, Зима

 

 

А806724

            Століття Якова : роман

            Лис, В. С.

            В його кн.: Століття Якова

 

  

Джерела

 

 

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448 : 2013. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 41 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

Ильина А. Картотека заглавий художественных произведений / А. Ильина // Библиотекарь. – 1970. – № 10. – С. 44–45.

Буран В. Я. Бібліографія : загал.  курс : [навч. посіб. для учнів культ.-освіт. училищ] / В. Я. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко ; [за ред. В. Я. Бурана]. – Київ: Вища шк., 1984. – Про картотеку назв творів художньої літератури: с. 155.

Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; под. ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – Москва: Книга, 1985. – Про картотеку назв творів художньої літератури: с. 19–20, 33–34.

Указатель заглавий произведений художественной литературы 1801–1975 : [в 8 т.] / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, БАН СССР. – Москва, 1985–1995.

Картотека назв творів художньої літератури // Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха [та ін.] ; наук. ред. і авт. вступ ст. Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Книжк. аалата України, 1998. – С. 56.

 Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник / науч. ред. Г. В. Михеева ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – Про картотеку назв творів художньої літератури: с. 146.

Городинська Ольга Борисівна
Статтю створено : 08.04.2024
Останній раз редаговано : 08.04.2024