Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 42
За місяць : 709
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Калуський коледж культури і мистецтв
Калуський коледж культури і мистецтв

imageКалуський коледж культури і мистецтвзаклад вищої освіти комунальної форми власності І рівня акредитації. Заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області. Підпорядкований Управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної ради. Здійснює згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями підготовку фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для галузі культури і мистецтв за чотирма спеціальностями, у т. ч. за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Попередником коледжу був заснований у 1954 р. Снятинський технікум підготовки культурно-освітніх працівників, який мав два відділи – бібліотечної і клубної роботи (з квітня 1962 р. – Снятинське культурно-освітнє училище). У серпні 1976 р. училище переведено з м. Снятина в м. Калуш і перейменовано в Калуське культурно-освітнє училище.

Наказом Міністерства культури Української РСР від 02.11.1990 р. № 342 Калуське культурно-освітнє училище перейменоване в Калуське училище культури.

Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 14.07.2005 р. № 631-17/2005 навчальний заклад перейменовано у Калуський коледж культури і мистецтв.

Навчально-матеріальна база коледжу складається із двох корпусів на вул. Ковжуна, 44 та вул. Ковжуна, 46, загальною площею 3850,6 м2, у т. ч. навчальна площа становить 3678,6 м2  (у розрахунку на 1 студента – 12,4 м2 загальної площі та 11,9 м2 навчальної площі). Заклад має належним чином обладнані 52 аудиторії і кабінети для групових та індивідуальних занять, 2 комп’ютерні класи, малу репетиційну залу, хоровий, оркестровий класи, три хореографічні зали, майстерню образотворчого мистецтва та ін. Для занять з фізичного виховання, крім власної гімнастичної зали, на правах оренди використовується спортивний комплекс ДЮСШ, а з Палацом культури «Мінерал» та Комунальним закладом «Палац культури "Юність" Калуської міської ради» укладено договори про творчу співпрацю для проведення звітів та мистецьких заходів.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами на основі базової загальної середньої і повної загальної середньої освіти. Термін навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на стаціонарі – 2 роки 10 місяців), заочно – 1 рік, 10 місяців.

У коледжі навчаються понад 300 студентів, працюють 78 викладачів (з них 8 – за сумісництвом). Заклад визначено базовим серед коледжів культури західного регіону України. Навчально-виховний процес у коледжі скерований на здобуття майбутніми фахівцями знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і культурній сферах; їх інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і фізичний розвиток.

Викладачами на бібліотечному відділі ще з часів перебування навчального закладу в Снятині працювали І. Кміч, Д. Кравців, Н. Пунда, Є. Селюх. Всі вони продовжили роботу у Калуші. Нині до складу циклової комісії викладачів бібліотечних дисциплін входять: К. Габлюк, О. Марищук, Х. Пристайко.

Підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в коледжі зорієнтована на сучасну видавничо-книготорговельну та бібліотечно-інформаційну сферу України, забезпечується стандартом вищої освіти, циклами фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, зокрема: «Бібліографічна діяльність бібліотек», «Організація обслуговування в бібліотеці», «Управління діяльністю бібліотек», «Бібліотечні ІПС», «Основи документознавства», «Бібліотечне краєзнавство», «Соціальні комунікації», «Основи аналітико-синтетичної обробки документів», «Історія книги», «Професійна етика», «Навчальна практика спеціальності», «Комплексне використання технічних засобів» та ін. Студенти проходять практику в Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей, Центральній дитячій бібліотеці м. Калуша, Калуській центральній бібліотеці ім. Тараса Шевченка та ін.

Випускники спеціальності 029 мають можливість, крім бібліотек, органів НТІ, інформаційно-аналітичних центрів, музеїв, архівів, книжкових і газетно-журнальних видавництв, книготорговельних підприємств усіх форм власності, працювати й спеціалістами з інформаційного управління, діловодами-документознавцями у редакційно-видавничих відділах, рекламних агентствах та ін. Частина із них продовжують навчання за фахом у Львівському національному університеті ім. І. Я. Франка, Рівненському державному гуманітарному університеті, Київському національному університеті культури і мистецтв, Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Львівській академії друкарства та в інших ЗВО.

imageІнформаційним центром коледжу є його бібліотека, яку очолює О. Марищук. Фонд бібліотеки на початок 2019 р. – 15 232 документа; передплачується 10 назв періодичних видань. До послуг користувачів – електронний каталог, сучасна читальна зала на 19 місць з безбар’єрним доступом до фондів та Wi-Fi-доступом. Надаються довідкові послуги в режимі chat, доступні сервісні послуги (попередні замовлення документів, інформація про їх наявність, продовження терміну користування).

З урахуванням періоду перебування у Снятині, у навчальному закладі підготовлено майже 9 тис. фахівців для галузі культури і мистецтв, з них майже 2 тис. отримали професію бібліотекаря-бібліографа; більшість із них працюють у закладах культури Івано-Франківської області і здобули визнання як авторитетні спеціалісти. Серед відомих випускників – Н. Воробець, директор Калуської центральної бібліотеки ім. Тараса Шевченка; С. Сокульська, директор Калуської ЦБС, Г.-А. Мельничук, книгознавець, член УБА (м. Івано-Франківськ), Л. Шмигельська, шкільний бвбліотекар, поетеса та ін.

 

Адреса коледжу:

вул. Ковжуна, 44

м. Калуш, Івано-Франківська область, 77301

Сайт коледжу: www.kkkim.com.ua/

Фейсбук-спілнота  ”Фаховий коледж культури і мистецтв (м.Калуш)”

 

Джерела 

 

Бібліотеки вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі : (за результатами дослідження, проведеного у 2012 р.) / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – Київ, 2012. – 49 с. ( http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Monitoring-YK-2012a.doc );

Калуський коледж культури і мистецтв / упоряд. В. Черпак ; ред. Л. Мельник ; відп. за вип. Я. Яців. – Калуш, 2014. – 24 с. : фот.

 

————————————————

 

Флешмоб БС Калуського коледжу культури і мистецтв, 2013 р.

Габлюк Катерина Олександрівна
Статтю створено : 09.04.2019
Останній раз редаговано : 08.10.2020